НАЧАЛО » българия

С над 50% е нараснало производството от ВЕИ в разпределителната мрежа през януари

Общото производство на еленергия се е увеличило с 4,31%, вътрешното потребление е спаднало с 0,08%, значителен ръст от 27,56% отбелязва износът, показват данните на ЕСО

fb
3E news
fb
16-02-2015 01:35:00
fb

 

Производството на електроенергия от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) без ВЕЦ, присъединени в разпределителната мрежа, през първия месец на 2015 г. нараства с 50,28%, става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). За времето от 1 януари до 8 февруари тази година произведената електроенергия е 163 616 Mwh, при 108 872 Mwh за същия период на миналата година.

Производството на електроенергия от вятърни централи (в разпределителната мрежа) се увеличава с 67,27%. Ако през миналата година в перода 1 януари – 8 февруари производството е било 59 894 Mwh, то за същия период на тази година то вече е 100 186 Mwh. Увеличението на производството от фотоволтаици нараства също, макар и много по-малко – 18,56% или от 47 068 Mwh на 55 802 Mwh, става ясно от данните. Най-фрапиращ е ръстът при производството от биомаса – 299,37%.

Производството от базови централи в същото време намалява с 6,73%. За сметка на това обаче става ясно, че производството на електроенергия от ВЕИ бележи увеличение и в преносната мрежа - с 40,08%.

От данните става ясно също, че като цяло производството на електроенергия се увеличава с 4,31%, но потреблението спада с 0,08%.

Съществен ръст от 27,56% бележи износът. Ако за времето 1 януари – 8 февруари 2014 г. са били изнесени 942 736 Mwh, то за същие период на тази година износът е 1 202 545 Mwh. Както обаче 3e-news вече осведоми читателите си, в момента четирите сделки на НЕК за износ на електроенергия са предмет на разследване от прокуратурата.

 

 

 

ВЕИ
производство на електроенергия от ВЕИ
ЕСО
разпределителна мрежа
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева