НАЧАЛО » българия

Производството на ток е намаляло с 8.51% до декември

fb
3E news
fb
28-12-2016 11:41:00
fb

Производството на електроенергия в България за периода 1 януари – 25 декември 2016 г. , или за почти година,  бележи спад с 8.51 процента в сравнение със същия период на 2015 г. Ако през посоченото време на миналата година то е било в обем от 48 219 940 MWh, то през тази е 44 115 651 MWh, сочат оперативните данни за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Спадът при потреблението е незначително – едва 0.05 % и в сравнение с отчитаните показатели за предходни периоди бележи подобрение.
Почти няма промяна при данните за износа на електроенергия. За посочения период от почти една година на практика износът на ток продължава да е с отрицателни стойности – минус 39.40%., като спада от 10 375 008 MWh през 1 януари – 25 декември 2015 г. до 6 287 772 MWh за същото време на 2016 г. Трябва да припомним, че преди няколко месеца спадът в износа достигаше почти 50 на сто. Експертите засега не са еднозначни в изводите си за тези отрицателни стойности, но повечето смятат, че това се дължи на ниските цени на електроенергията на регионалните пазари, както и на свиването на потреблението. По-важният извод дали това е свързано и с развитието на регионалните икономики и свиването на доходите като цяло на хората от региона ще стане ясен след обобщаване на множеството статистически данни на регионално ниво.

Леко подобрение се забелязва при участието в производството на базовите централи, въпреки че и тук стойностите за сравнявания период 1 януари – 25 декември 2016 г. спрямо 1 януари – 25 декември 2015 г. продължават да са отрицателни – минус 6.29%. В определени месеци през годината спадът в производството на базовите централи достигаше почти до десет процента, после се подобри  с около два процента, сочи сравнението на данните за годината. Ако през времето от 1 януари – 25 декември 2015 г. участието на базовите централи в производството на ток е било в обем от 39 141 754 MWh, то за същия период на тази година то намалява до 36 679 526 MWh.

С отрицателни стойности продължава да е и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа  - минус 2.82%. Както и при предходните отчитани периоди този спад се дължи основно на намалението в производството на електроенергия от вятърните централи. За посочения сравняван период то спада (-) с 6.13%. Почти няма промяна в участието на фотоволтаичните централи (+ 0.96%) и биомасата (+ 9.62%), които са с положителни стойности.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа след лек спад през по-ранни отчетни периоди се подобрява и вече е с положителни стойности (+) от 2.75%. И тук обаче производството на ток от вятърните централи е с минус 1.36%, а това от фотоволтаици е много малко над отрицателната граница - + 0.66%. Затова пък участието на биомасата бележи ръст - + 50.11%. За сравнение, ако през времето от 1 януари – 25 декември 2015 г. то е било в обем от 100 290 MWh, то през същия период на 2016 г. достига до 150 547 MWh.

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) продължават за вече един много дълъг период да са с изключително слабо участие в производството на електроенергия. Спадът продължава да е висок в сравнение с миналата година. Така например, ако за времето от 1 януари – 25 декември 2015 г. производството от тях да е било от порядъка на 6 137 233 MWh, то през същия период на 2016 г. вече е 4 481 082 MWh, което е спад от 26.99%, като според някои експерти от една страна това се дължи основно на липсата на достатъчно вода в язовирите, а от друга на недостатъчно добрата цена.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на ток
ВЕИ
ВЕЦ
ток от биомаса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева