НАЧАЛО » българия

Производството на ток спада с 13.29% за първите 6 месеца на 2016 г.

fb
3E news
fb
06-06-2016 10:36:00
fb

Производството на електроенергия за 1 януари 2016 г. - 5 юни 2016 г., спрямо същия период на 2015 г. намалява с 13.29 %. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Ако през първите шест месеца на миналата година производството е било в обем от 21 673 351 MWh, то за същото време на тази година намалява до 18 793 577 MWh.

Спадът в потреблението е 2.85 % - от 17 320 056 MWh до 16 826 130 MWh.

Износът на електроенергия продължава да отбелязва спад, като през първите шест месеца на 2016 г. вече достига до 54.81%. Ако през периода януари-юни 2015 г. износът на ток е бил 4 353 295 MWh, то сега той се движи в диапазона под 2 млн. MWh – 1 967 447 Mwh.

Спадът при базовите централи спада до минус 9.53 на сто.

Прегледът показва, че спадът на ВЕИ в преносната мрежа продължава. За времето от януари до юни намалението на ВЕИ в преносната мрежа достига 9.32 процента, като в частност спада в дела на вятърната електроенергия в преноса надхвърля 16 на сто – минус 16.04%. През 2015 г. участието на вятърните централи в преносната мрежа е било 385 297 MWh, а през първите 6 месеца на 2016 г. спада до 323 498 MWh. Положително, макар и нищожно остава участието на фотоволтаичните централи – плюс 0.51 на сто, а на биомасата бележи скок от 22.91%.

Участието на ВЕИ в рарзпределителната мрежа също намалява за пореден период на отчитане на оперативните данни от ЕСО – минус 3.86 %. В частност и тук понижението се дължи на големия спад на вяърната електроенергия – от 352 013 MWh до 300 121 MWh, или минус 14.74 на сто, спрямо същия шестмесечен период на 2015 г. По-ниско е и участието на фотоволтаиците, като в случай понижението е минимално – минус 0,66%. За сметка на това участието на биомасата продължава да държи рекордни процентни нива, като увеличението за 6-те месеца на 2016 г., спрямо същия период на 2015 г. вече е цели 63.35%.

За пореден период спада и производството от ВЕЦ-овете – минус 34.61 на сто. През първите 6 месеца на 2015 г. водно-електрическите централи са произвели 3 431 815 MWh, докато сега електроенергията от тях е едва 2 244 032 MWh.

Производство на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
ЕСО
По статията работи:

Маринела Арабаджиева