НАЧАЛО » българия

Производството на ток спада с 10.17 %, потреблението се свива с 12.21 %

fb
3E news
fb
21-02-2018 02:40:00
fb

Производството и потреблението на ток за периода от 1 януари до 18 февруари 2018 г.  продължават отрицателната си тенденция. Затова пък износът на електроенергия отново е положителен. За пръв път от доста време расте и дела на водноелектрическите централи в производството на ток. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за България за периода 1 – 18 февруари 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. Трябва да припомним, че сравняваният период на миналата година се характеризира с продължителни отрицателни температури, високо вътрешно потребление и спрян износ на електроенергия.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 18 февруари тази година е от порядъка на 6 573 308 MWh, което е спад (минус) от 10.17 %. За сравнение през посочения период на 2017 г. то е било 7 317 600 MWh.

Потреблението на електроенергия е с по-силна отрицателна тенденция и расте до (минус) 12.21 %. За сравнение, ако през първите 49 дни на 2017 г. потреблението е възлизало на 7 089 028 MWh, то сега е 6 223 664 MWh.

При износът на ток остава положителната тенденция. По-рано  ЕСО отчете ръст от порядъка на 84 на сто. За настоящия сравняван период ръстът е от порядъка на 52.97 % или 349 644 MWh при 228 573 MWh за миналата година.

Участието на базовите централи също намалява – до минус 11.82. Ако през времето от 1 януари до 18 февруари миналата година тяхното участие е било в обем от 6 484 929 MWh, то сега спада до 5 718 176 MWh.

Любопитни са данните на ЕСО по отношение на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа. Така например, дела на ВЕИ в преносната мрежа за разлика от това в разпределителната мрежа като проценти е положително. Като количество обаче въпреки отрицателният дял, участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е по-високо.

Според данните, за времето от началото на годината до 18 февруари тази година дела на ВЕИ в преносната мрежа расте с 1.64 % до 163 147 MWh. За сравнение, през същия период на предходната година участието е било в обем от 160 514 MWh. В частност този ръст се дължи основно на слъневите централи (плюс 26.60 %), докато производството от вятърните (минус 2.74 %) и от биомаса ( минус 3.45 %) е отрицателно.  

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа спада (минус) с 4.63 % до 192.441 MWh. За сравнение, ако през сравнявания период на миналата година то е било в обем от 201 786 MWh, то сега е от порядъка на 192 441 MWh. Основно това е в резултат на силния спад на дела на вятърните мощности ( минус 18.07 %), като положителният ръст от слънчеви мощности (плюс 13.37 %) и от биомаса (плюс 8.87 %) не са в състояние да покрият големия спад.

Дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пръв път от доста дълъг период расте с толкова висок процент – плюс 6.20 % до 499 544 MWh. За сравнение през времето от 1 януари до 18 февруари миналата година то е било в обем от 470 371 MWh. 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
производство на ток
потребление на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева