НАЧАЛО » българия

Производството на ток расте с 6.84% за първите четири месеца

fb
3E news
fb
03-05-2017 09:44:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за първите четири месеца на 2017 г. продължава да нараства. Добри са и показателите за производството от базовите централи. За пръв път от дълъг период прави впечатление слабо понижение в показателите за производството на мощностите от биомаса, но като цяло подобрение при показателите за участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната.

Производството на електроенергия за първите четири месеца на настоящата година (1.01 – 30.04. 2017 г) нараства с 6.84% в сравнение със същия период на миналата година. Потреблението на електроенергия също е с положителни данни, като нараства до 14 796 820 MWh от януари до април тази година от 13 614 383 MWh през същия период на 2016 г., което е увеличение  (+) от 8.69%.

Износът обаче продължава да остава на отрицателно ниво - (-) минус 10.74%, като в сравнение с предходните периоди, отчитани от системния оператор не се забелязват тенденции за подобрение. Това от своя страна е признак за не особено доброто икономическо състояние на съседните пазари от една страни и за силната конкуренция на електроенергийния пазар от друга. Ако през първите 4 месеца на 2016 г. износът е бил в обем от 1 426 935 MWh, то за времето до края на април тази година то е 1 273 743 MWh.

Участието на базовите централи в производството на електроенергия остава положително – плюс (+) 12.09 на сто. В същото време този висок показател се дължи на факта, че пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е в период на планов годишен ремонт.

ВЕИ в преносната мрежа нараства до плюс (+) 5.74%, което в частност се дължи на по-добрите, въпреки че все още остават отрицателни, данни за електроенергията от вятърните електроцентрали (- 0.30%), и увеличението от фотоволтаици – плюс (+)1.26%. За пръв път от доста време има слабо понижение при участието на биомасата, въпреки че продължава да е с най-голям дял – плюс (+) 69.49%.
За сравнение, ако за времето от януари до април 2016 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 409 739 MWh, то за същия период на 2017 г. нараства до 433 247 MWh.

Подобрение има и в участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за първите четири месеца на 2017 г. то се повишава (+) с 3.45 % в сравнение със същия отчетен период на 2016 г.

За разлика от преносната мрежа, участието на електроенергията от вятър в разпределителната мрежа е с положителна тенденция (+) и бележи увеличение от 4,77 процента. За сметка на това намалява електроенергията от слънце   - до минус (-) 0,82%. Участието на биомасата, както и при предходните отчетни периоди остава положително – плюс (+) 23.59% в сравнение с времето от януари до април 2016 г.

Отдавна не е учудващ спадът при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в производството на електроенергия, като за първите четири месеца на 2017 г. то остава на нивото от минус 31.56% в сравнение със сравнявания период на 2016 г.

ЕСО
енергиен баланс
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева