НАЧАЛО » българия

Производството на ток расте с 5.94%, потреблението бележи скок от 7.99 на сто

С 10.91% се увеличава работата на базовите централи

fb
3E news
fb
20-04-2017 06:44:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия в България от 1 януари до 16 април 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. продължава да расте. По-добри са и показателите за износа, сочат оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Производството на електроенергия нараства от 13 665 445 MWh през 2016 г.  до 14 476 863  MWh през сравнявания период на настоящата година, или с 5.94%.

Съответно увеличението при потреблението на ток се увеличава със 7.99 на сто.

За пореден сравнителен период показателите за износа на електроенергия се подобряват, въпреки че все още са отрицателни. Според данните на системния оператор износът на ток през посочения сравнителен период на миналата година е бил в обем от 1 311 875 MWh, докато през времето до 16 април тази година достига до 1 136 819 MWh. Спадът е от (-) 13.34%, но в сравнение с предходния отчетен период от началото на месеца подобрението е с (+) шест процента.

Подобрение има и при участието в производството на базовите централи, което се увеличава до (+) 10.91 %, или от 11 373 164 MWh през времето от януари до средата на април 2016 г. до 12 613 470 MWh за същия период на 2017 г.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) за посочения сравнителен период се увеличава с 3.56 на сто, като отрицателно остава производството на електроенергия от вятърните електроцентрали (- 3.51%), докато това от фотоволтаичните се увеличава с 1.59%. Участието на биомасата остава с устойчив ръст от (+) 70.81%.

При участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се наблюдават по-различни данни, въпреки че общото увеличение (+) е от порядъка на 2.31 на сто. Така например в този сегмент данните за участието на вятърните централи бележат увеличение (+) от 0.88%, докато това от слънчевите намалява (-) с 0.18%.  Положително остава участието на биомасата – увеличение от 26.62%.

За пореден отчетен период участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в производството остава отрицателно. Нещо повече отрицателните показатели се повишават. Ако през времето от януари до средата на април 2016 г. участието на ВЕЦ в производството на електроенергия е било в обем от  1 416 753 MWh, то сега то се срива до 963 058 MWh, което е спад (-) от 32.01% и е повече от предходния отчетен период с един процент

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
производство на базови централи
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева