НАЧАЛО » българия

Производството на ток расте с 3.36 процента

Делът на вятърната енергия със сериозен ръст и в преносната, и в разпределителната мрежа

fb
3E news
fb
13-09-2017 09:38:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия нарастват и в началото на септември. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 10 септември 2017 г. в сравнение със същия период на предходната година, изготвени от Енергийния системен оператор (ЕСО).

От изнесените данни прави впечатление, че дела на вятърната енергия както в преносната, така и в разпределителната мрежа се доближават. Така например дела на вятърната енергия в преносната мрежа през посочения сравняван период нараства с 6.15 на сто (до 502 403 MWh в сравнение с 473 304 MWh през м.г.), а в разпределителната – с (плюс) 6.91% (до 458 601 MWh от 428 976 MWh за м.г.до 10.09).

Производството на електроенергия за времето от началото на годината до 10 септември нараства от 30 343 383 MWh до 31 361 720 MWh, или с 3.36 процента.

Потреблението на ток съответно се повишава с 5.82 % - до 27 427 968 MWh, при 25 919 269 MWh за същия период на 2016 г.

Слабо влошаване има при износа на ток, става ясно още от данните. При отчетните периоди от средата на лятото се наблюдаваше леко подобрение, независимо от запазване на отрицателните стойности. Към началото, макар и слабо отрицателната тенденция при износа започва отново да се повишава, като достига до минус 11.8 %. Така например, ако от 1 януари до 10 септември 2016 г. е осъществен износ на електроенергия в обем от 4 424 114 MWh, то за същото време на тази година спада до 3 933 752 MWh.

Участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в същото време нараства.

Дела на базовите централи за сравнявания период от началото на настоящата година до първите десет дни на септември се увеличава със 7.61 %. За сравнение, ако за отчетния период участието на базовите централи е било от порядъка на 24 717 706 MWh, то сега достига до  26 597 697 MWh.
По-значителен е скокът при участието на ВЕИ в преносната мрежа – 10.01%. За сравнение, ако през миналата година дела от възобновяемите източници в преносната мрежа е бил в обем от 826 701 MWh, то за сравнявания период до десети септември на настоящата година нараства до 909 485 MWh.

За пореден отчетен период прави впечатление нарастването на дела на вятърната енергия – до плюс 6.15%.

Участието на енергията от фотоволтаици е също с положителни показатели – плюс 2.71%, а от биомаса – плюс 64.81%.

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа също нараства – до плюс 3.44 % . И тук най-голям е дела на енергията от вятър – плюс 6.91%, докато производството на ток от фотоволтаици е едва 0.81%, а от биомаса – едва 8.75%.

Традиционно участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е отрицателно , като спадът от началото на годината до 10 септември достига минус 28.33%. Съответно, ако през перода от 1.01 – 10.09. 2016 г. ВЕЦ са участвали с 3 492 885 MWh, то за същия период на тази година обемът спада до 2 503 500 MWh.

ЕСО
производство на ток
потребление на електроенергия
базови централи
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева