НАЧАЛО » българия

Производството на ток расте с 1.72 %, а потреблението – с 4.56 %

fb
3E news
fb
21-11-2017 03:26:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от началото на годината до 19 ноември продължават да нарастват. Участието на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа продължават също положителната си тенденция, а по отношение на износа се наблюдава подобрение. Расте и делът на базовите централи. Въпреки, че като цяло тенденцията при износа остава отрицателна, има наченки на подобрение. Това става ясно от оперативната справка за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 19 ноември 2017 г. е в обем от 39 537 396 MWh в сравнение с 38 870 278 MWh през същия период на 2016 г. Увеличението е от порядъка на 1.72 %, става ясно от данните на ЕСО.

Ръстът при потреблението е 4.56 %. За сравнение, ако за посочения период на миналата година потребеното количество е било 33 130 549 MWh, то сега нараства до 34 642 227 MWh.

Ситуацията при износа на ток остава тревожна, поради запазващата се за доста дълъг период от време отрицателна тенденция, но има подобрение с почти два процента в сравнение с  по-ранния отчетен период. Износът на ток от началото на годината до първите деветнадесет дни на ноември е в обем от 4 895 196 MWh, докато за същото време на 2016 г. е бил 5 739 729 MWh, или спад (минус) от 14.71 %. При по-ранни отчетни периоди спадът в износа достигаше до над 16 процента – почти 17.

Участието на базовите централи в производството на електроенергия за сравнявания период се увеличава (плюс) с 5.36 % - до 33 756 417 MWh, срещу 32 040 510 MWh преди година.

Доста сериозно е увеличението на дела на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа. Както и при предишните отчетни периоди прави впечатление, че като ръст, в процентно отношение дела на ВЕИ в разпределителната мрежа изглежда по-малко от това в преносната мрежа, но като количество дела е по-голям.

Така дела на ВЕИ в преносната мрежа за времето от началото на годината до 19 ноември е от порядъка на 1 149 393 MWh, срещу 1 040 576 MWh за миналата година. Това е ръст  (плюс) от 10.46 %. Най-голямо е увеличението при вятърните електроцентрали – плюс 7.09 %. Участието на фотоволтаичните мощности нараства с 3.23 %, а на биомасата – с 62.27 %.

Дела на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период се увеличава с 1.74 %, но като количество е 1 657 588 MWh, като и тук основният ръст се дължи на по-голямото производство от мощностите от вятър – плюс 6.35 %. В същото време при производството от фотоволтаици се наблюдава спад от (минус) 1.05 процента. По отношение на биомасата, също се наблюдава увеличение в общия дял от ВЕИ – с 2.38%.

Леко, почти незабележимо  подобрение има при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), става ясно още от данните на ЕСО. Делът на ВЕЦ отново е отрицателен – минус 28.51 %, но при предишни отчетни периоди надвишаваше 29 на сто, което означава, че макар и слабо, подобрение има, но това изобщо  не е утешително. За сравнение, производството на ВЕЦ през времето от 1 януари до 19 ноември миналата година е било в обем от 4 159 972 MWh, докато за същия период на настоящата година е едва 2 973 998 MWh.  Продължаващият спад за толкова дълъг период означава, че в този сегмент има доста сериозни проблеми.

ЕСО
базови централи
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
енергетика
електроенергия
АЕЦ "Козлодуй"
пазар на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева