НАЧАЛО » българия

Делът на ВЕЦ в производството на ток с рекорден ръст от 48% след 1 януари

Фрапиращ спад от 17,23% на ВЕИ в разпределителната мрежа

fb
3E news
fb
27-03-2018 09:49:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия към 25 март продължават да са отрицателни, въпреки че има известно подобрение, в сравнение със съответния период от началото на месеца. Износът на ток продължава положителната тенденция. И докато делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава отрицателен, то производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) достига рекорден ръст, в сравнение с миналата година. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс за периода 1 януари – 25 март 2018 г., в сравнение със същия период на миналата година. Голяма част от данните могат да се обяснят с климата.


Производството на електроенергия, макар и с леко подобрение все още е отрицателно. Ако за периода от началото на годината до 25 март 2017 г. , производството е било в обем от 11 913 984 MWh, то през същия период на настоящата 2018 г. възлиза на 11 399 925 MWh, което е намаление (минус) с 4,31 %.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период се свива (минус) с 5,83 % до 10 468 205 MWh. За сравнение, през миналата година то е било от порядъка на 11 116 232 MWh.

Затова пък износът на ток, макар и в малки количества в сравнение с данните отпреди години,  продължава да остава в положителната зона  и отбелязва ръст (плюс) от 16,79 % до 931 720 MWh в сравнение със 797 752 MWh за миналата година.

Очаквано, за посочения период почти до края на месец март тази година, делът на базовите централи остава отрицателен (минус). За сравнение, ако през времето от 1 януари до 25 март 2017 г. производството на базовите централи е било в обем от 10 444 905 MWh, то сега спада до 9 659 543 MWh, което е минус 7,61 %.

Значителен е и спадът на ВЕИ в преносната система, а в разпределителната е направо учудващо висок. Според данните на ЕСО, от началото на годината  до 25 март тази година участието  на ВЕИ в преносната мрежа спада (минус) с 6,51 % до 285 010 MWh при 304 846 MWh година по-рано. Характерно е, че в случая става въпрос за понижение (минус) от 5,19 % при дела на вятърните мощности, 9,89 % - слънчеви, и 8,58 % - биомаса.

Фрапиращ е спадът  при ВЕИ в разпределителната мрежа, като достига до (минус) 17,23 %. Най-голямо е понижението при участието  на електроенергията от слънце – (минус) 21,93 %. Намалението при производството на електроенергия от вятър е от порядъка на (минус) 18,27 %. Делът на биомасата в случая остава положителен (плюс 7,90 %), но незначителен предвид останалите показатели.

За сметка на това делът на ВЕЦ за посочения период от 1 януари до 25 март тази година расте за пореден отчетен период, като вече достига невероятните (плюс) 48,25 %. За сравнение, ако за посоченото време на 2017 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 764 767 MWh, то през сравнявания период на 2018 г. достига до 1 133 730 MWh.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева