НАЧАЛО » българия

Производството на ток от ВЕЦ расте с рекордните 63.56 %

fb
3E news
fb
17-04-2018 11:31:00
fb

Производството на електроенергия за периода от началото на тази година до средата на месец април продължава да е отрицателно. Запазва се, макар и с леко подобрение негативният тренд при потреблението, но за сметка на това износът на ток расте, а производството от водноелектрическите централи в сравнение с миналата година бележи рекордно ниво. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за времето от 1 януари до 15 април 2018 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Производството на електроенергия от началото на януари до средата на месец април тази година е в обем от 13 878 313 MWh, в сравнение с 14 374 298 MWh за същия период на 2017 г. Това е понижение от (минус) 3.45 %.

Спадът при потреблението е (минус) 5.45 % до 12 528 738 MWh. През миналата година потреблението е достигало до 13 254 416 Mwh, сочат данните на ЕСО.

Износът на ток обаче расте, като увеличение, макар и малко има и в сравнение със седмица по-рано. Така например за времето от първи януари до петнадесети април тази година износът е съставлявал 1 349 575 MWh при 1 119 882 MWh за сравнявания период на миналата година, което е ръст (плюс) от 20.51 %.

В същото време за пореден отчетен период участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) продължава отрицателната тенденция. Делът на базовите централи спада (минус) до 8.24 % или 11 493 434 MWh. За сравнение през миналата година той е бил от порядъка на 12 525 152 MWh.

Въпреки лекото подобрение отрицателният дял при участието на ВЕИ както в преносната и разпределителната мрежа остава висок. Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1.01 до 15.04. 2018 г. бележи спад (минус) от 1.74 %, което се дължи основно на понижението на производството на слънчева електроенергия (минус 8.86 %) и биомаса (минус 6.66%). Делът на електроенергията от вятър за сравнявания период отбелязва положителна тенденция (плюс 1.82%).

Доста по-висок не само като процент, но и като обем остава отрицателният дял на ВЕИ в разпределителната мрежа. За сравнение, ако през времето от началото на годината до средата на април през 2017 г.  производството от ВЕИ в разпределението е било от порядъка на 516 825 MWh, то през сравнявания тази година период се свива до 451 842 MWh, което е спад (минус) от 12.57%. В частност тук най-значително е понижението в дела на слънчевата електроенергия (минус 20.46 %), както и на това от вятърни мощности (минус 8.88%). Положителен е дела на биомасата (плюс 8.09 %), но много малък като обем.

На фона на тези отрицателни данни прави впечатление продължаващият силен ръст при производството на електроенергия от ВЕЦ. Ако преди седмица правеше впечатление положителният тренд от 54 %, то сега нарастването е още по-впечатляващо. Така например ако през посочения сравняван период на миналата година обемът на произведената електроенергия от ВЕЦ е бил от порядъка на 955 419 MWh, то сега той расте до 1 562 686 Mwh, което е ръст (плюс) от 63.56 %, става ясно още от оперативните данни за енергийния баланс на ЕСО.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева