НАЧАЛО » българия

Производството на ток отново на минус от 12,94 на сто, леко покачване на износа

fb
3E news
fb
22-06-2016 09:28:00
fb

Производството на електроенергия за периода 1 януари 2016 г. - 19 юни 2016 г. намалява с 12.94 % в сравнение със същия период на миналата година. Ако за това време през 2015 г. производството е възлизало на 23 438 776 MWh, то за същия период на тази година то е по-малко над 3 хил.MWh, сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Намалението на потреблението е почти, както и за предходните отчитани периоди. Според данните за посочения период то намалява с 2.67 процента. Това е леко покачване в потреблението, спрямо предходния сравнителен период до 5 юни, когато бе отчетен спад от 2.85 процента. Предполага се, че това леко подобрение се дължи основно на топлото време и потреблението на инсталации за охлаждане на въздуха.

Въпреки, че при износът на електроенергия показателите отново са минусови (-52.16%) в сравнение с предходния сравнителен период до 5 юни има известно подобрение. Припомняме, че тогава бе отчетен спад от 54.81% - 54.81%.

Според данните на ЕСО за времето от 1 януари до 19 юни миналата година изнесеният ток е бил 4 862 597 MWh, то сега намалява до 2 326 205 MWh.

Спадът при базовите централи обаче се показва леко и вече достига до минус 9,41%, както и на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, като понижението вече надхвърля десет процента – минус 10.50%. За пореден период прави впечатление увеличеното намаление на вятърната енергия в преноса, като вече надхвърля 18 процента. Участието на фотоволтаиците бележи увеличение с 1.02%, а тоъкт от биомаса отново гони рекорден скок от 21.35 на сто – от 39 119 MУh през посочения по-горе период през 2015 г. до 47 469 MWh през 2016 г.

Участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа също е със спад от 3,58 на сто – от 876 672 MWh за времето 1 януари -19 юни 2015 г. до 845 276 MWh за посочения период на тази година. И тук най-голям е спадът при участието на електроенергията от вятър – минус 15.49 процента. За сметка на това производството на ток от биомаса бележи скок от 62.85 на сто – от 41 390 MWh през 2015 г. до 67 402 MWh през 2016 г.

Може да се каже, че традиционно отбелязва спад и производството на електроенергия от водноелектрически централи, достигайки до рекорден минус от 32.92 процента – от 3 709 846 MWh за времето 1.01.2015 г. -19.06.2016 г. до 2 488 661 MWh за същия период на настоящата година.

 

ЕСО
Производство на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
вятърна енергия
биомаса
По статията работи:

Маринела Арабаджиева