НАЧАЛО » българия

Производството на ток намалява с 5,41% , но потреблението расте с 4,55%

fb
3E news
fb
02-02-2016 12:07:00
fb

Производството на ток бележи спад от 5,41% за периода 1. 01. 2016 г. - 31.01.2016 г. спрямо 1.01.2015 г. - 31.01.2015 г. Това става ясно от публикуваните оперативни данни за този период от Електроенергийния системен оператор. За януари 2015 г. производството е възлизало на 4 975 892 Mwh, докато за януари тази година то е било 4 706 878 Nwh.

В същото време потреблението на електроенергия за този отчетен период се увеличава с 4,55% - от 3 997 715 MWh на 4 179 529 Mwh.

Рекорден е спадът на износа на ток за посоченото време, става ясно още от оперативните данни на оператора на преносната мрежа – минус 46,09%. Ако през януари 2015 г. износът е бил от порядъка на 978 177 Mwh, то за същия период на 2016 г. той спада на 527 349 Mwh.

Почти няма изменение при производството на базовите централи за януари 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. - 4 141 624 Mwh през миналата година при 4 077 919 Mwh през януари 2016 г. или спад от 1,54%.

С 1,88 % спада електроенергията от ВЕИ в преносната мрежа. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа бележи още по-малък спад – едва от 0,23%, става ясно още от оперативните данни на оператора. Най-голям спад от възобновяемите източници има при вятърните централи – минус 7,06% или ако през януари 2015 г. тяхното участие в разпределителната мрега и било 79 140 Mwh, то през същия период на тази година то е 73 549 Mwh. За сметка на това се увеличава производството от фотоволтаици с 5,54%, и на биомаса с 57,59%. През януари 2015 г. участието на биомасата в разпределителната мрежа е било в обем от 5 198 Mwh, докато през първия месец на тази година то вече е 9 326 Mwh.

Производството на ВЕЦ също бележи значителен спад през януари 2016 г. - минус 34,26%. Ако производството от ВЕЦ през първия месец на миналата година е било 594 068 Mwh, то през тази година то спада на 390 542 Mwh.

 

ЕСО
производство на ток
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева