НАЧАЛО » българия

Делът на базовите централи за първите 28 дни на януари се свива с 11.43 %

fb
3E news
fb
30-01-2018 01:33:00
fb

Производството, потреблението на електроенергия и делът на базовите централи и ВЕИ продължават да следват отрицателната тенденция за периода 1 – 28 януари 2018 г., в сравнение със същия период 2017 г. Затова пък износът на ток расте. Това става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за посочения период.

Производството на електроенергия за първите 28 дни на януари 2018 г. е в обем от 3 764 589 MWh в сравнение с 4 272 291 MWh през същия период на миналата година. Това е спад (минус) от 11.88 %.

Потреблението на електроенергия пък се срива (минус) с цели 12.67 % до 3 630 325 MWh в сравнение с 4 156 876 MWh за миналата година.
Затова пък износът на електроенергия бележи неочаквано скок от цели 16.33 %. Така например, ако през първите 28 дни на 2017 г. износът е бил от порядъка на 115 415 MWh, то през същия период на тази година расте до 134 264 MWh.

Когато се четат тези данни обаче, не трябва да се забравя ситуацията през януари 2017 г., когато времето за дълъг период остана с много ниски температури, а износът без временно ограничен. Освен това при износа специално трябва да се имат предвид и измененията през последните години, поради таксата, която плащат дружествата и която ще отпадне при формирането на единния пазар след повече от година.

Базовите централи продължават да остават едни от основните участници, но за периода от 1 до 28 януари тази година делът им намалява (минус) с 11.43 % до 3  320 754 MWh. За сравнение през същите дни на предходната година производството е възлизало на 3 749 435 MWh.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), както в преносната, така и в разпределителната мрежа остава също отрицателно. Така делът на ВЕИ в преносната мрежа за първите двадесет и осем дни на тази година бележи спад (минус) от 14.11 % - до  85.859 MWh при 99 969 MWh за сравнявания период на 2017 г. В частност най-голямо значение за тези отрицателни стойности има понижението на енергията от вятър (- 24.20 %), както и от биомаса (- 7.62 %), като положителните стойности от фотоволтаици (+ 60.70 %) са съвсем недостатъчни, за да покрият този значителен спад.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е още по-значително и то не само в процентно отношение, но и като количество. Така например за периода от 1 до 28 януари участието на ВЕИ в разпределителната мрежа се срива до едва 97 044 MWh. За сравнение през същия период на 2017 г. той е бил в обем от 116 154 MWh. И тук, както при разпределителната мрежа най-силен е спадът на производството на енергията от вятърни мощности – минус 41.83 %, а ръстът от производството на фотоволтаици (49.12 %) и биомаса (7.91%) са също недостатъчни за покриване на значителните отрицателни стойности.

Производството на електроенергия от водноелектрическите централи (ВЕЦ) традиционно остава отрицателно. За първите 28 дни на настоящата година то се свива (минус) с 14.93 % и е в обем от 260 932 MWh, в сравнение с 306 733 MWh за същите дни на миналата година.

Производство на електроенергия
потребление на ток
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
разпределителна мрежа
преносна мрежа
По статията работи:

Маринела Арабаджиева