НАЧАЛО » българия

Производството на електроенергия през 2014 г. нараства с 8,15%, а потреблението - едва с 0,68%

С 9,80% по-малко електричество са произвели фотоволтаичните централи през миналата година в сравнение с 2013-та

fb
3E news
fb
17-02-2015 03:10:00
fb

Производството на електроенергия през 2014 г. се увеличава с 8,15% - от 43 649 699 Mwh през 2013 г. до 47 205 227 Mwh. Потреблението обаче нараства едва с 0,68% - от 37 424 401 Mwh до 37 680 206 Mwh. Това става ясно от данните на ЕСО за енергийния баланс на страната за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Значително се увеличава износът – с цели 53,01%, от 6 225 298 Mwh до 9 525 021 Mwh, става ясно от данните.

Производството на електроенергия от фотоволтаици през 2014 г. намалява обаче с 9,80 %, спрямо 2013 г. Ако през 2013 г. произведената електроенергия от слънчеви централи е била от порядъка на 994 151 Mwh, то през 2014 г. тя спада до 896 750 Mwh, сочат данните на ЕСО.

Спад от 9,13% има и при поризводството на електроенергия от Вятърни електроцентрали. Делът на ВЕИ в преносната мрежа бележи спад от 0,74%, а в разпределителната – минус 7,22%.

Производството от биомаса обаче само за една година се е увеличило с цели 492,48%, става ясно от данните. Ако през 2013 г. електроенергията произведена от биомаса е била само 7 604 Mwh, то през 2014 г. тя достига 45 052 Mwh. Точно поради тази причина в промените в закона за енергетиката ще бъде предложен текст, който да ограничи производството на ток от биомаса. В новите текстове на закона се предлага също така новоприсъединените централи от ВЕИ да не получават преференциални цени.

С цел спиране на дефицита в НЕК пък се предвижда от енергийния микс да бъдат извадени и някои заводски централи. От данните за енергийния баланс на страната обаче става ясно, че техният дял намалява с малко над 8 % (-8,05%). Спад от 8,89% има и при производството на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, въпреки че като цяло за комплекса данните са положителни (+8,05%). По-високо е производството и от АЕЦ „Козлодуй“ - +11,96%. От изнесените данни прави впечатление по-високото производство от ТЕЦ „Бобов дол“ (+13%) и от ТЕЦ „Русе“ - от 1047 Mwh до 8,349 Mwh (+697,42%).

 

 

 

Производство на електроенергия
НЕК
износ на ток
ВЕИ
ТЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева