НАЧАЛО » българия

Производството на електроенергия за 2015 г. се увеличава с 4,20 на сто

fb
3E news
fb
28-12-2015 02:40:00
fb

Производството на електроенергия са периода 1 януари 2015 г.- 20 декември 2015 г. се увеличава с 4,20% спрямо същия период на 2014 г., сочат оперативните данни за енергийния баланс на България, публикувани на интернет страницата на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Според данните от първи януари до двадесети декември тази година производството на електроенергия е в обем от 47 496 413 Mwh при 45 583 166 Mwh през 2014 г.

Потреблението се увеличава с 2,31% - от 36 421 139 Mwh до 37 262 000 Mwh.

Износът за посочения период през 2015 г., спрямо 2014 г. бележи скок от 11,70 процента – от 9 162 027 Mwh на 10 234 413 Mwh.

Делът на базовите централи се увеличава с 0,96, а на ВЕИ в преносната мрежа – с 9,89% - от 1 077 986 Mwh до 1 184 569 Mwh. От тях в процентно отношение най-голямо е увеличението на биомасата – 12,75%, следвана от вятърните централи – увеличени с 10% и 8,98% е увеличението на електроенергията от фоноволтаици.

С 16,51% през периода януари-декември (20-ти) 2015 г. спрямо миналата година се увеличава и делът на ВЕИ в разпределителната мрежа – от 1478 464 Mwh до 1 722 623 Mwh. И тук най-голям дял от това увеличение се дължи на участието на биомасата – 129,85% - от 42 976 Mwh тя скача на 98 782 Mwh. Увеличението на дела на вятърните електроцентрали в разпределителната мрежа е 16,05 % , а на електроенергията от фотоволтаици – 11,29%.

Делът на ВЕЦ в производството на електроенергия е от порядъка на 24,49% като за периода януари – 20 декмври 2015 г. достига 6 084 478 Mwh при 4 887 419 Mwh за същия период на 2014 г.

В седмицата 17 – 21 декември започва нарастването на товара на електроенергийната система, става ясно от данните, като около 19-21 декември то е достигало над 5000 MW като през следващите дни се движи до около 4600 – 5000 MW, като най-голям е дела на кондензационните централи – близо 48% или над 2900 MW, следван от този на АЕЦ „Козлодуй“ - над 34,1% - 2050 MW. Данните обаче не отразяват търговския обмен и обмена по линия на ENTSO-E.

 

ток
произвоство на ток
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева