НАЧАЛО » българия

Производството на базовите централи се увеличава с 12.06%

fb
3E news
fb
26-04-2017 03:30:00
fb

Производството на електроенергия в България за периода от 1 януари до 23 април 2017 г. се увеличава с 6.91%, в сравнение със същия период на 2016 г. Ако през миналата година производството на електроенергия е било в обем от 14 335 674 MWh, то през посочения период на настоящата нараства до 14 326 235 MWh. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс, публикувани от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

За пореден отчетен период се отчита и ръст при потреблението на електроенергия – плюс 8.70%.

По-добри са и показателите за износа на електроенергия, въпреки че продължава да е с отрицателни стойности. За сравнение през периода от началото на януари до 23 април 2016 г. износът е бил в обем от 1 363 031 MWh, като през съответното време на 2017 г. намалява до 1 225 457 MWh или минус (-) 10.09%.

Участието на базовите централи в производството на електроенергия в същото време нараства с 12.06%. За сравнение, ако през периода от 1.01 до 23. 04 2016 г. участието им в производството на ток е било в обем от 11 876 735 MWh, то за същото време през 2017 г. нараства до 13 309 132 MWh.

С 4.19 на сто нараства и участието на възобновяемите енергийни източници. Този ръст в частност се дължи основно на производството от биомаса, което е единствено с положителни стойности (+ 7.24%). Участието на вятърните централи остава отрицателно (-) 1,31%, а от фотоволтаици спадът е (-) 1.92%.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа нараства с 1.23%, като тук производството от вятърните централи расте (+) с 2.68%, но от фотоволтаични намалява (-) с 3.82%. Участието на биомасата съответно е също положително (+) 25.16 на сто.

Слабо подобрение има при участието на ВЕЦ в производството на електроенергия, но за пореден отчетен период то остава на високо отрицателно ниво – минус 30.73%.

 

Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
производство на базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева