НАЧАЛО » българия

Производството на базовите централи расте с 9.55% за първите шест месеца на 2017 г.

Износът на ток продължава да спада

fb
3E news
fb
28-06-2017 08:57:00
fb

Производството и потреблението на ток за първото полугодие на 2017 г. нарастват, докато показателите при износа на ток продължават да са отрицателни. Увеличава се и дела на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи. Сериозно  повишението при участието на базовите централи. Това става ясно от оперативните  данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната ни за периода от 1 януари до 25 юни 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година. Значителен ръст отбелязват базовите централи.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 25 юни тази година достига 22 048 316 MWh в сравнение с 21 146 806 MWh, което е ръст от 4,26 на сто.

Потреблението на електроенергия за първите почти шест месеца на тази година бележи съществен ръст – от 6.98%. Така например, ако през миналите почти 6 месеца на 2016 г. година потребителите (битови и индустриални) са консумирали 18 664 206 MWh, то сега консумацията достига 19 966 963 MWh.

Не толкова радостни са данните от износа на електроенергия за първите шест месеца (до 25.06)  на настоящата година. Ако в предходните отчетни периоди се забелязваше подобрение при спада на износа, то сега отрицателните данни започват да стават все по-високи. Неотдавна например спадът в износа на електроенергия падна до малко над минус 9 на сто. Сега, според настоящите оперативни данни износът на електроенергия достига до (-) минус 16.16%. Според експерти от една страна това е заради таксата за износ, която е подложена на критики от местни и чужди експерти, но ще отпадне при обединението със съседните пазари, а от друга, поради по-високите цени на електроенергията напоследък.

В същото време прави впечатление нарастващото производство на базовите централи през първото полугодие на 2017 г., в сравнение с това от 2016 г. Ако през миналата година производството им е било в обем от 17 080 680 MWh, то за сравнявания почти шестмесечен период на 2017 г. базовите централи са произвели 18 711 032 MWh, което е увеличение (+) от 9.55%.

Значително нараства и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа - (+) плюс 7.08%. Прави впечатление, че с положителни стойности е както дела на произведената вятърна електроенергия (+ 1.39%), така и слънчевата (+ 1,38%). Дела на биомасата съответно е с най-висок процент на увеличение  - (+) 68.03%.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа през първите шест месеца на 2017 г. също е с положителни стойности (+) от 2.37%, като в случая прави впечатление доста по-високият дял на вятърната енергия (+ 3.43%) в сравнение с фотоволтаичната (0,23%). Съответно дела на биомасата в разпределителната мрежа е доста по-умерен – плюс 12.26%.

Вече е традиция да се отбелязват високите отрицателни стойности на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Така например, ако през този почти шестмесечен период на 2016 г. участието на ВЕЦ в производството е било в обем от 2 606 947 MWh, то през сравнявания период на 2017 г. то достига до едва 1 816 302 MWh, което е спад (-) от 30.33%.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
базови цетрали
ВЕЦ
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева