НАЧАЛО » българия

Производителите на зелена енергия ще плащат на ЕСО за достъп до елмрежата

fb
3E news
fb
06-02-2014 11:24:00
fb


 2,45 лв. за МВтч ще плащат за достъп до елмрежата всички фотоволтаични и вятърните централи, които са присъединени към преносната или разпределителните електропроводи и ползват преференциални цени за изкупуване на тока.

Това е предложението на ДКЕВР, което днес беше обсъдено на открито заседание на комисията с представители на ЕСО и на електроразпределителните дружества. Производителите на електрическа енергия от слънце или вятър ще дължат посочента цена на ЕСО, но сумите ще се събират от операторите на електроразпределителните мрежи.

От електроразпределителните дружества възразиха срещу идеята да събират цена за достъп, без разходите за това да им се възстановяват. Ако електроразпределителните дружества трябва да събират цената за достъп, която ще се плаща на ЕСО, то разходът за тази услуга или следва да бъде признат, или трябва да бъде предвидено възнаграждения за електроразпределителните дружества, с което да се покриват разходите, заяви Пламен Стефанов, председател на Управителния съвет на "Енерго-Про Продажби", пише БГНЕС. Еленко Божков, който е член на ДКЕВР, се съгласи с аргументите на ЕРП-тата и поиска от тях да уведомят регулаторната комисия за размера на разходите, които биха имали при събирането на цената за достъп.

ЕРП-тата поставиха и въпроса защо не са признати техните разходи за присъединяване на ВЕИ производителите към мрежата. Те твърдят, че предложенията на държавния регулатор щели да ограничат финансирането на инвестиционните програми на електроразпределителните дружества.

цена за достъп до мрежата
ВЕИ
ЕСО
ЕРП
По статията работи:

Галина Александрова