Проектът за промени в Закона за енергетиката: КЕВР с повече правомощия за контрол на пазара

Министерството на енергетиката предложи за обществено обсъждане проект за промени в Закона за енергетиката, с които се транспонира европейското законодателство в областта на вътрешния пазар на енергия. С текстовете се привеждат изискванията на Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13-ти юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и на природен газ, пише EMI.

С предложените промени в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което е необходимо в закона да се уредят пълно правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT.

Съгласно европейския регламент всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. С направените законодателни предложения се цели регламентиране на ясни правила, така че да се осигури ефективен контрол от страна на КЕВР за изпълнение изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро на електрическа енергия в България.

Понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT, е посочено в мотивите към проектозакона. Включването на правни норми, свързани с REMIT, в първичното законодателство на България, се счита за необходимо, за да се осигури:

- Правна яснота и следователно правна сигурност, които са от огромно значение за пазарните участници;
- Съответствие с принципа за законосъобразност, приложим по отношение на административните действия и компетенциите на националния регулаторен орган - КЕВР;
- Пълно съответствие с разпоредбите на REMIT, доколкото точното регламентиране на някои въпроси, като например режимът на санкции (член 18 от REMIT), е пряко възложено на националния законодател.


С направените законодателни предложения се цели регламентиране на ясни правила по отношение на прилагането и изпълнението на компетенциите на КЕВР в съответствие със законодателството на ЕС и в съответствие с принципа на законосъобразност и конституционните предпоставки по отношение на административните действия, така че да се осигури ефективен контрол за изпълнение на изискванията за честна и открита конкуренция на пазара на едро с електрическа енергия, сочат авторите на проекта.

В допълнение с предложените текстове в законодателството се въвежда необходимата правна рамка за операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва към момента.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на адрес: k.naidenova@me.government.bgКоментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари