НАЧАЛО » българия

Продължава тенденцията на ръст в износа на ток и по-голямо участие на ВЕЦ в производството

fb
3E news
fb
30-07-2018 04:09:00
fb

Спад в показателите за производството и потреблението на електроенергия се наблюдава за периода от 1 януари до 29 юли тази година спрямо същия период на предходната 2017 г.  Дъждовното лято продължава да се отразява негативно на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и в частност на производството на електроенергия от  вятър и слънце. При тях тенденцията за спад се запазва, за сметка на това делът на електроенергията от ВЕЦ расте за пореден отчетен период. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс в края на месец юли.

Производството на електроенергия от 1 януари до 29 юли е в обем от 25 643 931 MWh, което е понижение от 1.92 %. За сравнение, през същия период на миналата година производството на електроенергия  е достигало до 26 144 877 MWh.

Потреблението на електроенергия запазва отрицателната си динамика. През първите седем месеца на миналата  година то е  било от порядъка на 23 291 846 MWh, то сега намалява до  22 069 552 MWh. Това е спад от 5.25 %.

Износът на ток расте за пореден отчетен период, като надхвърля 25 %. За сравнение, ако за сравнявания период на миналата година износът е бил в обем от 2 853 031 MWh, то сега нараства до 3 574 379 MWh. Това е увеличение от значителните 25.28 %. Припомняме, че доскоро това бяха периодите със значителен спад в износа. Сегашните данни са показателни за  стабилизиране на сектора.

Спадът при участието на базовите централи намалява, въпреки че и тук все още са налице по-слабите данни в сравнение с година по-рано.  Ако през миналата година делът на базовите централи е бил от порядъка на 22 117 531 MWh, то сега спада до 20 602 730 MWh – намалението е с 6.85% при минус 7.03 % седмица по-рано.

Делът на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежа остава отрицателен. Особено висок спад се наблюдава при дела на фотоволтаиците и вятърните мощности в разпределителната мрежа.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 29 юли тази година е в обем от 710 518 MWh. За сравнение, през същия период на миналата година то е било от порядъка на 745 243 MWh. Това е намаление от 4.66 %, като в процентно отношение най-значително е понижението при участието на биомасата. Понижението при дела на биомасата достига съществените (минус) 13.01 %. Делът на производството от вятърни мощности намалява  с 4.30 %, а от фотоволтаици – (минус) с 1.73 %.

Участието  на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период тази година  намалява до 967 141 MWh при 1 100 063 MWh година по-рано. Това е общо спад от 12.08 % . Значително е понижението при участието както на фотоволтаичните (минус 14.27 %) , така и при вятърните мощности (минус 12.52 %). Делът на биомасата остава положителен, като нараства с 4.14%.

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) започна отново да се увеличава преди повече от седмица. Положителната тенденция се запазва и през настоящия отчетен период. Така например, ако за времето от началото на 2017 г. годината до 29 юли участието на ВЕЦ е било от порядъка на 2 182 040 MWh, то за сравнявания период на тази година  нараства  до 3 363 542 MWh. Увеличението спрямо миналата година достига значителните 54.15 %.

ЕСО
оператвни данни
оперативен баланс
производство
потребление
електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ФЕЦ
ВяЕЦ
ВЕЦ
биомаса
По статията работи:

Галина Александрова