НАЧАЛО » българия

Продължава спадът на лихвите по депозитите

fb
3E news
fb
28-02-2014 03:06:00
fb


Тенденцията на спад при лихвите по депозитите се оказа трайна, показват данните на БНБ. С 0,84% на годишна база до 3,89 на сто се понижава средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове през януари 2014 г., пише Econ.bg. Средната лихва по тези в евро отчита спад с 0,81 пункта до 3,44 на сто. Намаляване на лихвите по депозити на домакинствата продължава и през този месец.

За сравнение, през декември 2013 г. средният лихвен процент по депозитите на домакинствата в лева беше 3,76 на сто, отчитайки спад с 1% на годишна база. При депозитите в евро също бе регистриран спад – с 0,90%, достигайки 3,43%.

През януари на годишна база средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове за нефинансовите предприятия намалява с 1,65% до 2,24%, а по тези в евро – с 0,84% до 2,08%. В сравнение с предходния месец този процент отчита спад с 0,27 пункта и с 0,16 пункта, съответно за депозити в левове и в евро.

През първия месец от годината средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства на годишна база с 0,60% до 12,12 на сто, а по тези в евро запазва нивото си от 9,47%. Спрямо предходния месец лихвата за кредити в левове намалява с 0,45%, а по тези в евро се повишава с 0,46 на сто.

При жилищните кредити в левове лихвеният се понижава с 0,15 на сто до 6,97% на годишна база, а по тези в евро се увеличава с 0,21% до 7,59%. На месечна база е регистрирано понижение с 0,09 пункта за кредити в левове и нарастване с 0,42 пункта за тези в евро.

Средният лихвен процент при другите кредити в левове спада с 1,19 процента до 8,31% на годишна база, а по другите кредити в евро намалението е с 0,74 пункта до 7,73 на сто. Спрямо месец декември 2013 г. е отчетен спад на лихвите по други кредити в левове с 0,31 пункта, а при тези в евро – с 0,07 пункта.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в сектор домакинства в левове през януари 2014 г. се увеличава на годишна база с 0,37% до 13,47%, а по тези в евро – с 0,10 пункта до 10,98%. На месечна база този процент се понижава с 0,21% за кредити в левове и нараства с 0,80% за тези в евро.

ГПР по жилищните кредити в левове за първия месец на 2014 г. намалява с 0,24 на сто до 7,81% на годишна база, а по тези в евро се повишава с 0,60% до 8,54%. Спрямо предходния месец този процент спада с 0,06 пункта за кредити в левове и се увеличава с 0,67 пункта за кредити в евро.

През януари 2014 г. средният лихвен процент по кредитите на нефинансовите предприятия до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява до 7,28% на годишна база, а по тези, договорени в евро – до 6,84 на сто. На месечна база тези проценти се увеличават с 0,22 пункта за кредити, договорени в левове, и с 0,01 пункта – за тези в евро.

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, нарастването е с 0,05 пункта до 8,70%, а по тези в евро – с 0,23 пункта до 9,73% на годишна база. Спрямо предходния месец пък повишението на кредитите, договорени в левове е с 0,55 пункта, а при тези в евро – с 2,29 пункта.

лихви
депозити
кредити
БНБ
По статията работи:

Галина Александрова