НАЧАЛО » българия

Природен парк "Шуменско плато" ще стопанисва пещера "Бисерна"

fb
3E news
fb
05-03-2014 07:00:00
fb

Правителството предостави за безвъзмездно управление на Дирекция на природен парк „Шуменско плато“ пещера „Бисерна“.

Пещерата, която се намира шуменската местност „Солумара“, е с площ 10 420 кв. м и обем 50 000 куб. м. С промяната местността ще бъде превърната в изявен и привлекателен туристически център в североизточната част на страната. Дирекцията на природния парк е бенефициент по проект по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на ОП „Околна среда”. Очаква се да се привлекат повече туристи, да има по-голяма грижа за пещерата като природен феномен и да се увеличат приходите от посещения.

пещера "Бисерна"
Природен парк "Шуменско плат"
стопанисване
туристически център
Околна среда
По статията работи: