НАЧАЛО » българия

През 2014 г. фирмите започват да отчитат проектите за получаване на безплатни въглеродни квоти

ЕК одобри дерогацията за България едва през декември мината година

fb
3E news
fb
14-01-2014 04:53:00
fb

До края на месеца България трябва да изпрати доклад за изпълнение на проектите, които се реализират по Националния план за инвестиции, приет през 2011 г. Планът предвижда изпълнение на проекти, които чрез инвестициите си да доведат до намаляване на парниковите газове. От своя страна фирмите вече трябва да са подготвили финансови отчети и верификационни доклади, ако са приключили своя проект. Много от тях всъщност още не са готови с отчетите, стана ясно на среща за Състоянието на търговията с квоти за емисии на парникови газове” в Българската стопанска камара. Това не е проблем, защото първата година е допустимо да се забавим, успокои Димитър Куюмджиев от дирекция „Сигурност на енергоносителите” към Министерството на икономиката и енергетиката. Всъщност предприятията трябва да реагират бързо, защото липсват методология и наредбата за изпълнение на националния план, която заради забавянето от ЕК още не е приета. Това ще стане възможно най-скоро, обясни Куюмджиев. „Действайте, направете отчетите, използвайте методология, каквато прецените, а ако има проблеми ще връщаме, коментира експертът в отговор на възраженията от фирмите заради кратките срокове.

Още повече, че официално дерогацията беше одобрена през декември миналата година. Дерогацията е отлагане на срока, в който компаниите ще започнат да плащат за всички емисии на парникови газове, които емитират в атмосферата. През 2014 г. те ще заплащат само 30% от отделените вредни ем

исии вместо за всички. Само осем държави в ЕС получиха право на такова отлагане.

Смисълът на проектите

В Националния план за инвестиции влизат 401 проекта. Чрез тях предприятията трябва да докажат инвестиции, които са довели до практическо намаляване на емисиите. С дерогацията България получи правото да разпредели 945 млн. евро. Тук влизат ТЕЦ-ве и Топлофикации, предприятия като Свилоза, Лукойл, Булгартрансгаз. „Ние изчислихме, че ще ни излезе по-евтино, ако направим проект, за да получим безплатни квоти вместо да заплащаме емисиите си, тъй като разходите щяха да са неимоверно много и да влязат в цената на услугата, коментираха от „Топлофикация -Русе”. „Други като „ТЕЦ- Варна” например имат нужда  от екологизиране, което е трябвало да стане още 2007 г.. Те трябва да реализират проекти за 64 млн. евро, но заради намаления обем на работа излъчват малко емисии и им е по-изгодно да си плащат квотите вместо да изпълняват проекти, които да отчитат. Затова не влизат в плана”, посочи Куюмджиев.

Всъщност големите предприятия, които и без това са на високо технологично ниво ще изпълняват проекти, докато всички средни и по-малки компании ще се налага да плащат квотите си и това е основният проблем, разясни Боряна Каменова от Дирекция „Изменение по климата” в Министерството на околната среда и водите. Междудругото Националния фонд,  в който фирмите ще заплащат квотите си още не работи. Това ще стане тази година, увериха от МИЕ.

Разпределение на квоти за 2013 г. още няма

За да отчетат проектите си обаче за 2013 г. е необходимо да има разпределени квоти, което още не е факт. Очаква се ЕК да одобри разпределението до края на януари, коментираха от  Министерството на околната среда и водите. А квотите, с които ще разполага всяко предприятие през 2014 г. ще бъдат одобрени най-вероятно до края на февруари, посочиха още експертите.

Реално инвестициите ще са по-евтини

Хубавата новина е, че всъщност цените на тон въглероден диоксид на европейско ниво падат и през изминалата година са 9,27 евро/тон CO2 и в момента са 4,5 евро/тон CO2. Проектите, които трябва да бъдат изпълнени по Националния план за инвестиции са изчислени на база 14,5 евро/ тон CO2. Така инвестициите, които трябва да доказва всяко едно предприятие ще излязат по-евтино, а България няма да разплати по-малко пари. Ако за 2013 г.от тези 945 млн. евро трябва да се отчетат проекти за 196 млн. евро или 13 млн. тона безплатни квоти, те ще се пресметнат по 9,27 евро/тон CO2, така фирмите ще отчетат проекти за 126 млн. евро, посочи Куюмджиев.

Проектите ще се отчитат всяка година за количеството намалени емисии, а на всеки три месеца ще се правят междинни отчети и проверки на място, които трябва да извършваме трима души, посочи Куюмджиев.

Отражение върху цената на електроенергията ще има

От друга страна експертите отчитат, че все пак въпреки дерогацията отражение върху цената на електроенергията ще има. То ще бъде относително малко, защото анализита, които бяха направени са на база по-високи цени на тон/CO2 на пазара, смята Боряна Каменова от МОСВ. По анализ на ДКЕВР от 2011 г. дерогацията ще доведе до плавно увеличаване на цената на производител с 11% през 2013 година до достигане на малко над 23% до 2020 г. тази оценка обаче е направена при цена от 14,5 евро/тон CO2.

Едва ли ще получим планираните 500 млн. евро приходи от квоти

Лошата новина е, че България не успя да продаде всички разрешителни и така от квоти за 74 млн. евро, тя не успя да пласира на европейския пазар квоти за 20 млн. евро. А по оценки на ДКЕВР до юли 2014 г. трябва да реализираме приходи от 499 млн. евро, припомниха от своя страна от Института за енергиен мениджмънт. Тези приходи са планирани в цената на тока за август. Ако те не се реализират обаче, ще се наложи ново преизчисление, което ще доведе до дефицит в системата, обясни Весела Кътрева от Института.За половин година да се постигнат приходи от над 400 млн. евро е почти невъзможно, посочват анализаторите.

Ниската цена на CO2 поставя под въпрос ефективните практики

Тя представи и най-нови прогнзои на ЕК за развитие на енергийния сектор „Тенденции за енергийния отрасъл 2050 г.” Близо 70% от въглердните емисии се дължат на термичниет и топлофикационни централи, при изгарянето на твърди горива. Въглеродният интензитет на въглищните централи е най-голям, а те са обвързани в България с дългосрочни договори и ще определят цената на енергийния микс. В момента при толкова ниска цена на тон въглероден диоксид от 4,5 евро/тон няма как да стимулира чрез инвестиционни проекти въвеждането на каквито и да било ефективни практики за по-ниски емисии.

ЕК прогнозира цената на тон въглероден диоксид да достигне 100 евро/тон до 2050 г.

Прогнозата на ЕК е обаче до 2050 г. цената на тон въглероден диоксид да достигне 100 евро/тон. Тогава вятърната енергия ще бъде водеща, а транспортът ще измести енергетиката като най-замърсяващ отрасъл. Докладът допуска и двойно увеличаване на цената на енергийните ресурси.

 

 

 

дерогация
въглеродни емисии
безплатни квоти
предприятия
МИЕ
МОСВ
цена на електроенергията
По статията работи: