НАЧАЛО » българия

През март дирекцията на НП "Рила" ще обяви за втори път поръчката за План за управление на парка

fb
3E news
fb
25-02-2014 09:12:00
fb

През първите дни на март ще обявим поръчката за изготвяне на актуализиран План за управление на Национален парк "Рила" 2015-2024 г., съобщиха за 3e-news.net от дирекцията на парка. Изискванията ще бъда по-прецизни спрямо предходната процедура, коментираха лаконично оттам.

Обществената поръчка за актуализация на плана беше спряна от Комисията за защита на конкуренцията през октомври 2013 г., след като беше обявена през лятото. Планът е част от по-голям проект, който включва още изготвяне на План за управление на резерват "Риломанастирска гора" и разработване на ГИС приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в парка. Стойността на поръчката беше около 4,3 млн. лева, осигурявани от оперативна програма "Околна среда". 

Дирекцията на Национален парк "Рила" е допуснала няколко нарушения в условията към тръжната документация за кандидатите, съобщи КЗК.

Антимонополният орган счита за незаконосъобразно изискването към участниците да доказват оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за 2010-2012 г. в размер на 4 377 500 лв., гласи констатацията. Според антимонополистите общата сума по втората и третата позиция е необосновано завишена, при положение, че прогнозните стойности по тях са съответно за 150 хил. и 60 хил. лв. 
Възложителят не е разграничил изискванията си към участниците по отношение на технически възможности, професионална квалификация и опит спрямо дейностите по втора и трета позиция. Въведените общи образци за техническото и ценовото предложение предполагат отстраняване на участник от процедурата в случай на несъответствие на някое от двете предложения, категорични са от КЗК. 
Производството освен това констатира, че възложителят е определил необосновано завишена обща гаранция за участие по позиции 2 и 3, с което е създал условия за нецелесъобразни разходи на участниците.

Национален парк "Рила"
актуализация на План за управление
оперативна програма "Околна среда"
обществена поръчка
дирекция на Национален парк "Рила"
КЗК
нарушения в условията
тръжна документация
оборот
По статията работи: