Президент и главен прокурор срещу Закона за частната охранителна дейност, изпратиха го в Конституционния съд

Източник: Security.bg

Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите от Закона за частната охранителна дейност. Това става ясно от съобщение на прессекретариата на държавния глава. По-рано днес главният прокурор Сотир Цацаров също прати в Конституционния съд част от текстовете в Закона за частната охранителна дейност. Той иска от съдиите да ги отменят, защото "противоречат на принципите на правовата държава".

В мотивите си президентът посочва, че общественият ред е ценност, която крепи целостта на обществото, и дейностите по опазването му трябва да съответстват на нормите на Конституцията и законите, а те поверяват опазването му върху определени органи на публичната власт.

"Държавата  няма право да абдикира от грижата за сигурността и спокойствието на хората в населените места, вкл. в т.нар. урбанизирани територии. Възможността, която дава ЧЗОД на търговски дружества да извършват действия по охрана на урбанизирани територии, по същество е отказ от страна на държавата чрез нейните изпълнителни органи да осъществява възложените функции по охрана на обществения ред", посочва Румен Радев в обръщението си към Конституционния съд.

"Конституцията натоварва с функции за осигуряването на общественото спокойствие и обществената безопасност изрично Министерския съвет и областния управител, а осигуряването на обществения ред е част от ръководенето и осъществяването на вътрешната политика на страната", напомня държавният глава.

Искането на президента е за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 6, чл. 27, чл. 28, чл. 29 и § 1, т. 2 , както и на свързаната с тях разпоредба на § 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност (ЧЗОД) (обн. ДВ. бр.10 от 30 януари 2018 г.), които регламентират охраната на урбанизирани територии като вид частна охранителна дейност. Според изложените от държавния глава мотиви посочените разпоредби противоречат на чл. 4, ал. 1, чл. 7, чл. 8, чл. 105, ал. 2, чл. 143, ал. 3 от Конституцията.

Президентът посочва още, че в обновения ЗЧОД не е поставено изискване служителите, които се грижат за опазването на обществения ред, независимо от длъжността, която заемат, да са политически неутрални и да се ръководят единствено от закона. Такова изискване въвеждат чл. 116, ал. 1 от Конституцията, чл. 9 ал. 1 от Закона за политическите партии и чл. 146, ал. 3 от Закона за МВР.

"Министерството на вътрешните работи е строго йерархична структура с присъщата ѝ субординация, отчетност и контрол. Поверяването на функции по опазване на обществения ред на частноправни субекти, спрямо които са неприложими посочените принципи, поражда риск при осъществяване на тази дейност", посочва още държавният глава в мотивите си.

Между аргументите на президента за сезирането на Конституционния съд са и липсата на специфични изисквания и конкретика относно патрулирането и комплекса специфични дейности, които ще бъдат прилагани за защита на имуществото и населението в урбанизираните територии, както и ограничаването на конституционната защита, която получават гражданите под формата на отговорност на държавата за вредите, причинени от собствените ѝ органи и лица, поставяйки охраната на урбанизираните територии във формата на частната охранителна дейност.

Главният прокурор Според Цацаров сочи като проблематични правомощията, които частните охранители получават в т.нар. урбанизирана територия. Да осигурява обществения ред на нея, според Конституцията, е компетентен и Министерският съвет, припомня в мотивите си главния прокурор и твърди, че със законовите текстове "недопустимо се прехвърлят правомощия на държавата, и конкретно от Министерството на вътрешните работи, по опазване на обществения ред и националната сигурност, на търговци. Правото на кметовете да сключват договори с частни охранителни фирми ще постави гражданите в зависимост от неговата воля - дали, доколко и чрез кого да се осъществява частна охранителна дейност, което пък ще ограничи възможността на МВР да гарантират обществения ред", пише в мотивите си главният прокурор и припомня, че Законът за МВР позволява при необходимост да бъдат създавани звена „Общинска полиция“.

Обвинител номер едно се обявява и против допуснатата от закона "непропорционална и недопустима зависимост на поддържането на обществения ред в населените места от преценката и активността на частно правни субекти, а не от предвидените по Конституция и съответните закони държавни органи".Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари