НАЧАЛО » българия

Предприятието по околна среда към МОСВ е раздало 77,5 млн. лева през 2013 г.

Сдружения и неправителствени организации сигнализират за липсата на контрол при усвояването на средствата

fb
3E news
fb
05-02-2014 08:48:00
fb

Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е раздало 77,5 млн. лева през 2013 г. за екологични проекти- за водна инфраструктура, за опазване на въздуха, за обновяване на училища и детски градини по инициативата „Чиста околна среда”. Това съобщи по време на Обществения съвет към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) Галина Симеонова, директор на предприятието.

Предприятието приема заявления за финансиране на екологични проекти целогодишно. През изминалата година в ПУДООС са получени 119 заявления за финансиране. За отпускане на безвъзмездна финансова помощ са приети 84 заявления, одобрени са 34 проекта за заеми. Като безлихвени заеми са отпуснати 17,8 млн. лева. То е добър инструмент за общините, които кандидатстват за европейско финансиране.

По инициативата „Чиста околна среда” постъпват около 2400 заявления годишно, това са малки суми до 10 000 за община и до 5000 за градини, каза Симеонова. Повечето искания се реализират, с което от 2004 година сме успели да достигнем до почти всяко малко населено място, похвали се тя.

Ново в дейността на ПУДООС е работата му като изпълнителна агенция на международна програма с швейцарско финансиране. В тази роля ПУДООС е направило през 2013 г. две предпроектни проучвания - за унищожаване на негодните пестициди във всички складове в страната и за разработване на няколко модела за събиране и транспортиране на опасните отпадъци.

В същото време предприятието е бенефициент по оперативна програма „Околна среда”.  То ще разполага с 97 млн. лева за закриване и рекултивация на 37 депа. Факт е обаче, че България трябва да закрие 113 незаконни депа, заради което ЕК обяви преди две седмици, че ни изправя на съд.

Планираните собствени приходи на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за тази година са 46 млн. лева, а още 40 млн. са от държавния бюджет, псочи Симеонова.  С натрупания преходен остатък, планираните разходи на предприятието за 2014 г. са 89 млн. лева, допълни тя.

Цифрите са много хубаво нещо, но е важно да публикувате и информация какъв е бил ефектът от финансираните проекти, коментира Евгения Ташева от сдружение „За Земята”. Средствата масово са разпределяни на партиен принцип без отчет какво реално се е изпълнило по проектите, каза Дияна Бончева от Движение с екологична насоченост в гр. Ямбол. „Не е вярно, че проектите са достигнали до всяка малка община и всяка детска градина, напротив по картата се вижда колко неравномерно са разпредели средствата и как са насочвани за определени населени места и общини, подчерта Бончева. Отделно много от тези проекти са неработещи и Бончева даде пример нереализирани проекти в община Ямбол.

За водните, инфраструктурни проекти за нас е важно да получат акт 16, това е достатъчна гаранция, че са изпълнени и ние повече не се месим, що се отнася до останалите нали не си представяте, че администрация от 40 души може да проверява хиляди проекти, обясни Симеонова. Други участници в Обществения съвет поставиха въпроса нуждата от съществуаването тогава на такава структура, която няма административен капацитет. Те поискаха да се прави поне петгодишен одит за ефективността на проектите.

Първа стъпка, която ще направим е да не отпускаме средста за общини, които вече са вземали пари по ПУДООС, каза министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Ще възложа на регионалните структури на МОСВ да направят ревизия на финанисраните на тяхна територия обекти и да се види каква е картината и има ли злоупотреби.

финансиране на екологични проекти
ПУДООС
ефект на проектите
разходи
приходи
кредити
МОСВ
РИОСВ
По статията работи: