НАЧАЛО » българия

Предлагат въвеждането на нов енергиен клас А+ за сгради

Министерство на инвестиционното проектиране прави актуализация на нормативната уредба в сферата на строителството

fb
3E news
fb
28-01-2014 04:38:00
fb

Да се въведе нов енергиен клас А+ за сградите с почти нулево потребление на енергия – това предлага проф. Никола Калоянов от Техническия университет в София. Той обясни, че в бъдеще собствениците на сгради от такъв клас може да получават допълнителни бонуси заради това, че са инвестирали в намаляването на разходите си за енергия.

Предложнието си той направи днес по време на заключителната конференция по проекта за актуализация на нормативната уредба в сферата на строителството и проектирането. Той се разработва в Министерството на инвестиционното проектиране и се финансира по ОП “Регионално развитие”.

Съществуващата в момента скала започва от клас А и се развива надолу до клас G. Предложението на Калоянов и неговия екип е клас А да получават къщите с много ниско близко до нулата потребление. Те обаче не изчерпват всички възможности за сваляне на разхода на енергия, коментира Калоянов, доплвайки че има и други видове, които все още не се оценяват официално.

Има сгради, които не просто са много високи енергийни характеристики, но едновременно с това оползотворяват възобновяеми източници на енергия. Става дума за тъй наречените “пасивни къщи”. В тази връзка предложението е скалата да се надгради до А+ и най-високият клас да се дава на тях.

В основата на тази скала остава клас В, който се дава на основно обновените сгради. Щом се определят изискванията за разход на енергия за тях, надолу и нагоре автомтически ще се получава алгоритъма за останалите, обясни проф. Калоянов.

В процеса на проучването са скали с конкретни цифри за 10 категории сгради – жилищни, административни, за култура и изкуство, за здравеопазване, хотели, за търгови, училища, университети, детски градини и сгради за спорт. За всяка от изброените групи ще се приеме конкретен стандарт, който да бъде заложен при изготвянето на нормативната уредбата. Тези параметри ще залегнат в новата наредба, част от Закона за устройство на територията, която МИП подготвя в рамките на проекта.

Енергийна ефективност
нормативна уредба
клас А+ за сгради
Министерство на инвестиционното проектиране
По статията работи: