НАЧАЛО » българия

Празните полета за броя на видовете в България започват бавно да се попълват

fb
3E news
fb
27-12-2013 11:34:00
fb

 

Празните полета за разпространението на всички видове в България започват бавно да се попълват, показват първите резултати по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка и състояние на видове и хабитати на територията на цялата страна”, който се изпълнява по програма „Околна среда”. Стойността на проекта е над 9,8 млн. лева и се изпълнява от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда (ИАОС).  

 

Най-важните цели на проекта в момента е да се изработят методики, да се предложат техники и технологии за изучаване на видовете, което е особено ценно най-много за редките, чиито следи трудно се намират в природата.

 

До момента има вече избрани методики за мониторинг на разпространението и числеността на безгръбначните животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби. Извършени са теренни проучвания на 130 вида като за тях са въведени данни в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, коментира Невена Иванова, ръководител Експертна група . Информационната система работи от 5 години, но в нея все още има „бели петна” и недостиг на данни. Към момента е събрана информация и за оценка на състоянието на гнездящите видове птици на национално ниво като видовете птици в България (общо 253) са разделени в три групи: широко разпространени видове птици, птици с типични местообитания, редки видове и видове с ограничено разпространение. Обобщени данни все още няма, защото проектът още не е приключил.

 

За други видове тепърва ще започне разработването на методики. За изследване популацията на мечка, вълк, дива котка и рис ще се използват специални генетични методи. Поръчката за изпълнител беше обжалвана, но ВАС потвърди решението на комисията ифирмата скоро ще започне да изпълянва заложените дейности разказа Мадлена Станимирова, координатор на проекта.

 

Дейностите по проекта са свързани с проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби.

Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете. Теренни проучвания за разпространение и численост на разпространените видове птици.

Теренни проучвания за разпространение на китоподобни.

Проектът стартира през 2012 г. и ще завърши през април 2015 г.

За разлика от проекта за картиране на природните местообитания и видове в Натура 2000, където има редица нарушения при изпълнението на проекта, дори и подмяна на данни, тук средствата са разчетени стриктно и дори са малко за специфичната научна дейност на място, която трябва да се извърши, коментират експерти по биоразнообразие.

биоразнообразие
Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
Натура 2000
Изпълнителна агенция по опазване на околната среда (ИАОС)
По статията работи: