Правителството прие стратегия за намаляване риска от облъчване от радон

Правителството прие 10-годишна Стратегия и петгодишен Национален план за действие за намаляване риска от облъчване oт радон.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението в световен мащаб. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон и на времето на облъчване. Световната здравна организация определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.

Основна цел на Стратегията е намаляването на колективния и индивидуалния риск за българското населението от облъчване от радон в сгради. Мерките в двата документа предвиждат да бъдат прецизирани видовете работни места под земната повърхност, както и в райони, където се изискват измервания въз основа на оценка на риска. Ще се установява степента на облъчване от радон в сгради с обществен достъп, училища, детски градини, болници и т. н.

Предстои да бъдат разработени насоки относно методите и инструментите за извършване на измервания и за предприемане на мерки. Ще бъдат утвърдени подходите и критериите, които да се използват за определяне на зони за места с потенциално високо облъчване от радон. Въвеждат се и правила за прилагането на превантивни мерки при строеж на нови сгради, както и коригиращи мерки – за сградите в експлоатация.

Предвидено е и разработването на комуникационна стратегия за повишаване на обществената осведоменост и за информиране на работодателите и служителите за рисковете от облъчване от радон.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари