НАЧАЛО » българия

Правителството одобри тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие

fb
3E news
fb
19-07-2017 12:29:00
fb

Правителството одобри тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие за периода 2017 - 2020 година. Стратегията представя текущото състояние и бъдещите приоритети и цели на банката, като ключов приоритет в нея е развитието на програмите за индиректно финансиране на малките и средни предприятия.

В документа е предвидено да продължи търсенето на други форми за кредитиране, както и на възможности за разнообразяване на предлаганите програми и продуктови линии, като приоритет е поставен върху предекспортно и експортно финансиране, мостово финансиране на проекти по оперативни програми, финансиране за изпълнение на национално и/или регионално значими проекти, в т.ч. и по възложени мандати, дългосрочно инвестиционно и проектно финансиране за технологично обновление, повишаване на конкурентоспособността и ефективността на икономическите субекти.

Решението е в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Закона за Българската банка за развитие, според който тригодишната стратегия за дейността на банката се одобрява по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката в съответствие с националната икономическа политика.

ББР
Българска банка за развитие
стратегия
банка
По статията работи:

Маринела Арабаджиева