НАЧАЛО » българия

Правителството одобри новата наредба за осигурителните вноски

Документът регламентира реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на вноските

fb
3E news
fb
26-08-2015 03:30:00
fb

Кабинетът одобри новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и обмен на информация.

С наредбата се уреждат и доразвиват редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, както и редът и начинът за избор за промяна на осигуряване и произтичащите от това действия и операции на отговорните институции и на осигурените лица.

Текстовете в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социалното осигуряване, свързани с усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел. Те са свързани с правото на свободен избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване и универсален пенсионен фонд или само в държавното обществено осигуряване, както и с възможността категорийните работници, ползващи правата на ранното пенсиониране, да изберат да се осигуряват само във фондовете на държавното обществено осигуряване или да се осигуряват и в професионалните пенсионни фондове.

Документът урежда също така обмена на информация между НАП, НОИ, НЗОК, Министерството на финансите и пенсионно-осигурителните дружества

Наредбата се издава на основание чл. 79, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и във връзка с приетия на 28 юли 2015г. от НС Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.


осигурителни вноски
частни пенсионни фондове
НОИ
По статията работи:

Галина Александрова