Правителството одобри изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Министерски съвет

Кабинетът одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. С него се въвеждат мерки за поетапното намаляване на производството и употребата на някои флуоровъглеводороди (HFC), за да се ограничи въздействието им върху изменението на климата, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основните очаквани резултати от прилагането на изменението от Кигали са намаляване поетапно употребата и производството на HFC, въвеждане на лицензионни системи за внос и износ на HFC, извършване на мониторинг и докладване на количествата произвеждани и употребявани HFC, на емисиите на HFC-23, където е приложимо, както и въвеждане от 1 януари 2033 г. на забрана за търговия със страни, които не са ратифицирали изменението от Кигали.

Изменението от Кигали на Монреалския протокол ще доведе до намаляване на производството и употребата на HFC с 80% за развиващите се страни към 2045 г. и с 85% за развитите страни към 2036 г., с което се очаква да се предотврати с до 0,5°С затоплянето на Земята до края на века.

Прилагането на изменението от Кигали ще насърчи използването на нови технологии, които основно са разходоефективни и ще доведе до подобряването на качеството на крайните продукти, вкл. енергийната ефективност. Развиващите се страни (страните по чл. 5 на Монреалския протокол) ще получат финансова и техническа подкрепа от Многостранния фонд към протокола за изпълнението на задълженията си по изменението от Кигали.

С изключение на забраната за търговията, изменението от Кигали ще влезе в сила от 1 януари 2019 г., тъй като броят на ратифициралите го страни към настоящия момент е прехвърлил минималния необходим брой за влизането му в сила – 20.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари