НАЧАЛО » българия

Правителството одобри законопроект за промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

fb
3E news
fb
09-10-2019 05:23:51
fb

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Промените предвиждат въвеждане на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите, която като акт на Европейския съюз е задължителна за българското законодателство.

Предвижда се също така прецизиране на правилата по отношение на изчисляване на нивата на запаси за извънредни ситуации, определянето на задължените лица и индивидуалните запаси, които те трябва да създадат.

С предложения законопроект ще се постигне по-систематична и точна редакция на разпоредбите на закона в съответствие с правото на Европейския съюз, ще се улесни прилагането му и ще се повиши ефективността в управлението на запасите от нефт и нефтопродукти.

нефт
нефтопродукти
запаси от нефт и нефтопродукти
По статията работи:

3E news