НАЧАЛО » българия

По-ниска цена за пренос и достъп до електропреносната мрежа иска ЕСО

fb
3E news
fb
17-04-2016 09:01:00
fb

Електроенергийният системен оператор предлага през новия регулаторен период от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да определи по-ниски цени за пренос и достъп до електропреносната мрежа. Това става ясно от заявлението на дружеството до КЕВР. Намалението не е значително, но предвид факта, че всички други компании, подали заявления искат по-високи цени, предложението на ЕСО прави впечатление. Това от своя страна ще има значение при определяне на крайните цени за регулирания пазар от страна на регулатора.

ЕСО залага в предложението си 7,32 лв.за мегаватчас за пренос на електрическа енергия през новия регулаторен период. В сравнение с предходния регулаторен период понижението е с 4 стотинки за Мвтч. Сегашното искане за по-ниски цени не е учудващо, предвид факта на почти двойния скок за последните години. От справката, предоставена от дружеството става ясно и хода на увеличението – от 4,15 лв. за Мвтч през 2013 г. (- 58,26%), 6,62 лв. за Мвтч през 2014 г. (-59,52%) , 7,39 лв. за Мвтч през август 2015 г.(- 11,63%) и 7,36 лв. през ноември 2015 г. (- 0,41%).

В заявлението си, експертите от ЕСО обръщат внимание на колегите си от КЕВР за необходимостта от отчитане на реални разходи за амортизации. В този смисъл от преносната компания отбелязват, че „Ако бъдат взети предвид реалните счетоводни амортизации, то цената за пренос следва да е с 1,08 лв./МВтч по-висока, което е -1,08 ст.за кВтч.“.

Цената за достъп, според разчетите на системния оператор трябва да бъде в размер от 1,15 лв. за мегаватчас. Понижението е с 2 стотинки.

В предложението си, експертите от ЕСО припомнят, че дейността, която се упражнява е изцяло регулирана, „поради което финансовото състояние на дружеството зависи изцяло от решенията на КЕВР“.

От разчетите на ЕСО става ясно, че цената за достъп до електропреносната мрежа е била 2,76 лв. /Мвтч през 2013 г. и отбелязва намаление с 57,41%, на 1 юли 2014 г., цената спада на 1,36 лв.за Мвтч, понижавайки се с нови 50,72%. Намалението от 1 август 2015 г. е 13,97% - или до 1,17 лв. за Мвтч.

Спрямо цената от 31 юли 2015 г. сега действащата цена е с 13,97% по-ниска, отбелязват от дружеството.

Електроенергийният системен оператори отчита печалба от 70 182 хил. лв. за 2015 г. Спрямо 2014 г. печалбата нараства с 52 248 хил.лв. Въпреки това обаче ЕСО може да оперира с ограничен паричен ресурс заради задължението си за целево използване на приходите от търгове за преносна способност в съответствие с европейските разпоредби от една страна и от друга, заради задължението си за изплащане на дивидент от 50% от печалбата си на страната.

В отчета си, дружеството не подминава намалените възможности за износ на електроенергия. „Намаленото производство на централите в Маришкия басейн рефлектира пряко върху възможностите за износ на електроенергия с произход България“, коментират експертите. В същото време позициите по отношение на студения резерв са твърде уклончиви и неясни.

В същото време ръководството на ЕСО предлага цената за достъп за производителите на електрическа енергия, произведена от слънцето и вятър да е 6,85 лв.за Мвтч. Дружеството припомня, че от 31 юли м.г. утвърдената цена за достъп до електропреносната мрежа за производителите на енергия от слънце и вятър е била по-висока – 7, 14 лв.за Мвтч без ДДС.

ЕСО
цена за достъ до мрежата
цена за пренос до мрежата
електрическа енергия
ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева