Потреблението на електроенергия се увеличава с 10.80%, износът се срива с почти 77%

Производството и потреблението на електроенергия от 1 януари до 12 февруари 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. се увеличават, но износът продължава да е на критично ниско ниво.

Производството на електроенергия за първите 12 дни на 2017 г. бележи увеличение от 1.11% - от 6 345 092 MWh през 2016 г. до 6 415 636 MWh през посочения период на настоящата година. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс, изготвян от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Потреблението на електроенергия бележи значителен ръст – от 10.80%. Ако през времето от 1 януари до 12 февруари потреблението на електроенергия е било 5 643 731 MWh, то през посочения период на настоящата година се увеличава до 6 253 431 MWh.

Износът обаче продължава да е на критично ниско ниво – минус 76.87%. Изнесеният ток от началото на годината до 12 февруари е едва 162 205 MWh. За сравняваният период на 2016 г. той е бил в обем от 701 361 MWh.

Не може да не се отчете, че причина за тези три основни показатели са продължилите значително дълго минусови температури. Заради студеното време по решение на Министерство на енергетиката бе въведен и ограничителен период за износа на електроенергия. Трябва обаче да посочим, че износът спрямо отчетения по-рано период бележи леко подобрение, като се покачва от минус 82% до минус 76%.

Участието на базовите централи също е с положителен знак – плюс 4.35%. Продължителното застудяване доведе до по-голямо производство на електроенергия.

Точно противоположна е ситуацията при участието на ВЕИ в преносната мрежа, което продължава да отбелязва спад – минус 14.58%. Най-значителното намаление е при участието на фотоволтаичните централи – минус 35.14%, следвани от това на вятърните – минус 18.21%. Положителното ниво (+ 75.58%) на участието на централите на биомаса не могат да компенсират в никакъв случай тези отрицателни показатели.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също е отрицателно – общо минус 19.09%, като и тук спадът се дължи на производството от слънчеви панели (-36.68%) и от вятърни мощности (- 14.78%), въпреки положителните (+) 41.82% електроенергия, произведена от биомаса.

За пореден път трябва да се отбележи и слабото участие на Водноелектрическите централи (ВЕЦ). Както става ясно от данните, за времето от 1 януари до 12 февруари 2017 г. производството от тях е в обем от 424 762 MWh, при 528 761 MWh за същия период на 2016 г., или като цяло спадът е от 19.67 процента.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари