НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия расте с 8.33%

fb
3E news
fb
10-05-2017 11:14:00
fb

Производството и потреблението на ток продължават да отбелязват положителни стойности, а износът на ток да се подобрява. Участието на базовите централи в производството на електроенергия за пореден отчетен период отбелязва ръст, но прави впечатление и подобрението от подобрението, макар и все още слабо по отношение на показателите за възобновяемите енергийни източници. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периодът от 1 януари до 7 май 2017 г. в сравнение с 1 януари – 7 май 2016 г. Според експерти положителните данни са в резултат на подобрението на икономическата ситуация през последните месеци.

Производството на електроенергия от началото на годината до първите дни на месец май на настоящата година увеличава до 16 784 105 MWh в сравнение с 15 756 669 MWh. Това е ръст от 6.52%.

Потреблението на електроенергия за сравнявания период се увеличава със значителните 8.33%.

Подобрение има и при износа на електроенергия. Данните обаче продължават да се с висок отрицателен резултат в сравнение с миналата година. Ако от началото на годината до 7 май 2016 г. износът е бил в обем от 1 508 877 MWh, то сега той намалява до 1 349 206 MWh, или (-) минус 10.58 %. Все пак в сравнение с отчетния период до края на април тази година има известно подобрение – в рамките на малко над един процент.

Участието на базовите централи в производството на електроенергия за пореден период остава високо - (+) плюс 11.88 %. За периода от началото на 2016 г. до седми май участието на базовите централи е било от порядъка 12 953 193 MWh, като през сравнявания период на 2017 г. то се увеличава до 14 492 323 MWh. Трябва да припомним, че в частност това се дължи на продължаващият планов ремонт на пети блок на атомната електроцентрала.

Положително остава и участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) l в преносната мрежа - (+) плюс 3.79 %, като за пореден период вятърните централи са с отрицателни показатели  - (-) минус 3.89%. За сметка на това производството от фотоволтаици се подобрява до (+) положителните 3.24%, а от биомаса (+) е на път да достигне по-ранните си нива – плюс 69.26%.

Положителни са и резултатите от участието на ВЕИ в разпределителната мрежа - (+) плюс 3.03%. В този сегмент производството на вятърните централи (+ 1.10%), слънчевите (+ 1.88%) и биомасата (+21.40%)  са с положителни стойности. Ако за сравнявания период през 2016 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 622 282 MWh, то сега се подобрява и достига до 641 141 MWh. Това обаче не може да се каже за производството от водноелектрическите централи (ВЕЦ), което продължава да е отрицателно. В сравнение с предходната 2016 г. спадът  е от (-) 31.37%.

 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
производство на ток
потребление на електроенергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева