НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия расте с 4.19%, изпреварва производството, което е с ръст 1.63 на сто

fb
3E news
fb
05-12-2017 08:40:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия за периода от 1 януари до 3 декември 2017 г. спрямо същия период на 2016 г.  продължават положителната си тенденция. В сравнение с данните отпреди седмица обаче износът на ток се влошава. Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа продължава да надхвърля този в преносната мрежа, а очакванията за доближаване на данните остават за по-следващи периоди. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс от 1 януари до 3 декември 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Производството на електроенергия от началото на годината до 3 декември е в обем от 41 493 924 MWh, в сравнение от 40 830 208 MWh през посоченото време на 2016 г. Това е ръст от 1.63 %, става ясно от данните.

Потреблението на ток обаче  расте по-бързо от производството – с 4.19 % до 36 352 606 MWh. За сравнение, през този период на миналата година  то е било 34 890 466 MWh, сочат още данните. Изпреварващото потребление и то не за пръв път е интересен факт. Любэпитно е например дали то се дължи на ръст на икономиката, на скок в бита, или вече участие има и добивът на криптовалута. Възможно е и на съвкупното участие на всеки от тези три фактора.

Износът на ток, при който за предишните два сравнявани периода бе отчетено слабо подобрение сега се влошава и намалява до 5 141 318 MWh. За сравнение, през миналата година износът е бил в 5 939 742 MWh. Спадът, според изчисленията на системния оператор расте до минус 13.44 %.
Делът на базовите централи от началото на годината до трети декември тази година се увеличава с 4.90 % до 35 470  079 MWhу  в сравнение с 33 813 724 MWh през същото време на 2016 г.

Участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа също запазва положителната си тенденция, като нараства  със значителните  11.29 процента. Така например, ако от началото на миналата година до първите три дни на декември делът на ВЕИ е бил в обем от 1 077 496 MWh, то сега се увеличава до 1 1999 092 MWh. Най-голямо е участието на вятърната енергия , която нараства с 8.33 %. Производството на електроенергия от фотоволтаици бележи повишение с 3.30 %, а от биомаса – с 62.29 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа също остава положително – увеличение от  (плюс) 1.78 % - до 1 708 163 MWh , в сравнение с 1 678 221 MWh за същия период на 2016 г. Както и при преносната мрежа, и тук производството на ток от вятърни мощности е с най-голям дял и нараства с 6.25 %. Делът на електроенергията от фотоволтаици вече традиционно бележи спад (минус ) от 1.02 %, а от биомаса се увеличава с 2.52 %.

Участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) е с леко подобрение, но отрицателното участие продължава да е значително – минус 26-85 %. За сравнение, ако през времето от 1 януари до 3 декември 2016 г. делът на ВЕЦ е бил 4 260 767 MWh, то за същия период на 2017 г. спада до 3 116 590 MWh.

Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
пазар на електрическа енергия
По статията работи:

Маринела Арабаджиева