НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия расте със 7.04 процента

fb
3E news
fb
05-07-2017 10:14:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия в периода до началото на юли продължават да се увеличават. В същото време износът на ток намалява. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на България, публикувани от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 2 юли 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. расте с 4.22 %. Ако за сравнявания период през миналата година производството е било в обем от 21 966 949 MWh, то през настоящата то нараства до 22 893 423 MWh.
От публикуваните данни прави впечатление увеличението на потреблението от 19 314 924 MWh през първите шест месеца и два дни на 2016 г. до 20 674 012 MWh през сравнявания период на настоящата година. Това е увеличение със 7.4 %. В частност това означава подобряване на икономическата обстановка в страната.

В същото време износът на ток продължава за пореден сравняван период да е с минусови показатели. Спадът за времето от първи януари до втори юли тази година вече достига до минус (-) 16.31% в сравнение със същия период на 2016 г. Причините за този спад се дължат както и преди на таксите за износ от една страна и на състоянието на регионалните пазари от дуга.

От данните на мрежовия оператор прави впечатление нарастващото участие на възобновяемите енергийни източници и съответно на базовите централи. Така например за сравнявания период дела на базовите централи нараства с 9.53% . Ако за времето от 1 януари до 2 юли миналата година участието на базовите централи е било в обем от 17 707 476 MWh, то сега се увеличава до 19 394 574 MWh.

Дела на ВЕИ в преносната мрежа през първите шест месеца нараства с 6.80 процента. Съответно най-слабо е увеличението при вятърната енергия – едва плюс (+) 0.31% и плюс (+)2.62% от фотоволтаици. В същото време енергията от биомаса расте до плюс (+) 67.83 на сто.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на първите шест месеца (до 2.07 вкл.) от тази година също е положително – плюс (+) 2.62 %. Тук участието на вятърната енергия е по-добро – плюс (+) 2.64 %, а на фотоволтаиците – плюс (+) 1.33%. Биомасата продължава да запазва добрите си позиции, като за сравнявания период расте (+) до 11.54 %.

Дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) традиционно остава отрицателно. Така например, ако до 2 юли на  2016 г. участието на ВЕЦ-овете е било в обем от 2 738 572 MWh, то за сравнявания период на 2017 г. е едва 1 912 935 MWh, което е спад (-) от 30.15 процента.

ЕСО
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева