НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия от началото на годината намалява с 6.55 %

fb
3E news
fb
09-05-2018 09:10:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия продължават да намаляват. Запазва се и отрицателният дял на възобновяемите енергийни източници. В същото делът на производството на ток от водноелектрическите централи (ВЕЦ) се запазва на ниво близо до 70 процента. Износът на електроенергия също запазва положителната си тенденция. Това става ясно от данните за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода от 1 януари до 6 май 2018 г., спрямо същия период на предходната година.

Производството на електроенергия от началото на настоящата година до шести май е в обем от 15 948 676 MWh, което е спад от (минус) 4.42 %. За сравнение, през същия период на миналата година производството е било от порядъка на 16 686 616 MWh.

Потреблението на електроенергия се понижава  (минус) с цели 6.55 % до 14 344 077 MWh. За времето от началото на годината до шести май 2017 г. консумацията е била значително по-висока и е достигала до 15 348 953 MWh.

Износът на електроенергия обаче продължава да запазва положителната си динамика и за периода от първи януари до шести май 2018 г. нараства (плюс) със значителните 19.96 % до 1 604 599 MWh. За сравнение, през сравнявания период на 2017 г. износът е бил в обем от 1 337 663 MWh.

Увеличава се и отрицателният дял при участието на базовите централи. Според данните на ЕСО от началото на годината спадът при базовите централи достига до (минус) 10.22 %. За сравнение, ако през сравнявания отчеен период на 2017 г. производството на базовите централи е било в обем от 14 112 375 MWh, то сега е много по-малко – 12 939 864 MWh.

Както при предходните отчетни периоди и през настоящия се запазва отрицателната тенденция както при участието на ВЕИ в преносната, така и в разпределителната мрежи. При това негативната динамика при разпределителните мрежи продължава да е значително по-висока. Така например ако през времето от началото на годината до 6 май участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 451 540 MWh, то сега то е в обем от 438 658 MWh, което е спад (минус) от 2.85 %. Отрицателно е участието на всички отчитани ВЕИ. Спадът от производството на вятърните мощности е (минус) 2.85 %, от фотоволтаични централи – минус 2.14 %, а от биомаса – минус 6.89 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа остава отрицателен и запазва високият си дял от (минус) 12.08%. С изключение на биомасата, при която има положителна динамика (плюс 7.53 %), участието на вятърните (минус 12.29 %) и фотоволтаични (минус 15.53 %) остава отрицателно.
Затова пък, както и при предходните отчетни периоди делът на производството на електроенергия от ВЕЦ продължава да расте и вече достига до почти седемдесет на сто – 69.54 %. Вероятно тази тенденция ще се запази поне още за няколко отчетни периода до пълното снеготопене в планините, след което се очаква промяна в тенденцията за участието на различните източници за производство на електроенергия. 

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева