НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия нараства със 7.74 %, производството - с 6.02 %

fb
3E news
fb
31-05-2017 10:10:00
fb

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) продължава да отчита положителни данни за  производството на електроенергия и потреблението. Участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници продължава да е положително, но отрицателните данни за водноелектрическите централи нарастват. Това става ясно от оперативните данни на ЕСО за периода 1 януари – 28 май 2017 г. спрямо 1 януари – 28 май 2016 г.

Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 28 май 2017 г. нараства с 6.02%  спрямо същия период на миналата година. Ако през посочения период на 2016 г. производството е било в обем от 17 913 322 MWh, то за същото време на 2017 г. нараства до 18 990 936 MWh, става ясно от данните на ЕСО.

Ръст от 7.74 % за първите почти пет месеца на 2017 г. се отчита при потреблението на електроенергия, което нараства от 16 126 305 MWh през миналата година до 17 373 880 MWh.

Износът на електроенергия, който започна да спада още през предходната 2016 г. продължава да е отрицателен, въпреки че през последните месеци отбеляза подобрение от няколко процента. Това се дължи в частност на експортните такси, които ще продължат да действат до обединението на пазара, като този процес се очаква да се случи през следващата 2018 г. Според данните на ЕСО, ако износът на електроенергия през времето от 1 януари до 28 май миналата година е бил от порядъка на 1 787 017 MWh, то за сравнявания период на тази година намалява до 1 617 056 MWh, което съставлява спад от 9.51%.

Участието на  базовите централи в производството, както и през останалите отчетни периоди се запазва на нивото от над десет на сто – 11.69%.
Значително подобрение се наблюдава по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, което нараства до (+) 6.37%. В частност този положителните данни се дължат на подобреното производство от фотоволтаици, което нараства до (+) 2.51% и биомаса (+) 69.66%, докато произведеният ток от вятър намалява,  макар и незначително - (-) минус 0.15%.
 Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посоченото време през първите пет месеца на 2017 г. нараства (+) с 3.02 %, спрямо сравнявания период на предходната година. В частност производството от вятърни електроцентрали бележи ръст (+) от 2.79%, от фотоволтаици - (+) 1.24%, а от биомаса - (+) 15.85%.

За пореден сравняван отчетен период от ЕСО отчитат значителен, а и нарастващ спад по отношение на участието на ВЕЦ в производството.  Ако през времето от 1 януари до 28 май 2016 г. производството на ВЕЦ е било в обем от 2 107 466 MWh, то сега спада до 1 427 459 MWh, или (-) минус 32.27%. Досега адекватно обяснение за този срив няма и вероятно това е тема, която трябва да бъде обсъдена на експертно ниво докато е време.

ЕСО
ВЕИ
ВЕЦ
Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева