НАЧАЛО » българия

Скок в потреблението на електроенергия - изпреварва ръста в производството с над 2 %

fb
3E news
fb
30-12-2017 08:00:00
fb

Производството и потреблението на електроенергия от 1 януари до 24 декември, или седмица преди края на 2017 г. продължават положителната си тенденция. Лек спад, в сравнение с предишни периоди се забелязва в участието на базовите централи, но пък дела на възобновяемите енергийни източници продължава да нараства. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 24 декември 2017 г., в сравнение със същия период на 2016 г.

Ппроизводството на електроенергия към 24 декември 2017 г. нараства  да 44 428 658 MWh в сравнение с 43 971 454 MWh през сравнявания период на 2016 г., което е ръст от 1.04 %.

Потреблението на електроенергия продължава да е по-високо от производството – ръст от 3.46 на сто, или до 39 011 852 MWh. За времето от първи януари до двадесет и четвърти декември 2016 г. то е било значително по-малко – 37 708 169 MWh.

Отрицателната тенденция при износа на ток все още е значителна, но в сравнение с периода отпреди седем дни няма промяна и остава минус ( - ) 13.51 %. Ако износът през посочения период миналата година е бил 6 263 285 MWh, то през  2017 г. спада до 5 416 806 MWh.

Участието на базовите централи, според данните към края на годината продължава да е положително и нараства до 37 984 737 MWh в сравнение с 36 548 472 MWh, което е увеличение с 3.93 %.

За пореден отчетен период ръстът на дела на ВЕИ в преносната мрежа продължава да е впечатляващ – (плюс) 10.37 %. В същото време като количество е доста под участието на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че отчетен като процент е едва 1 %.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за времето от 1 януари до 24 декември тази година расте до 1 281 640 MWh, в сравнение с 1 161 201 MWh през миналата (както споменахме ръст от 10.37 %). Най-голямо е увеличението на електроенергията от вятърни централи и като количество и в процентно отношение – 7.73 %, следвано от производството от фотоволтаици – 2.27 %, а от биомаса ръстът е 61.73 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа от началото на годината до 24 декември съответно нараства едва с 1 %, като и тук най-голямо е нарастването от вятърните електроцентрали – 5.27 %. При фотоволтаиците обаче, както и по-рано се запазва отрицателната тенденция – спад от 2-09 %, докато от биомаса се увеличава с 3.45%.

Малко по-добри са данните за участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) от началото на годината почти до краят й в сравнение с по-ранни периоди. Въпреки това спадът продължава да е значителен – минус 24.97 %. За сравнение, ако за периода от 1 януари до 24 декември 2016 г. производството на ВЕЦ е било в обем от 4 475 184 MWh, то през сравнявания период на 2017 г. то спада до 3 357 732 MWh.

Производство на електроенергия
потребление на електроенергия
износ на ток
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
ЕСО
По статията работи:

Маринела Арабаджиева