НАЧАЛО » българия

Потреблението на електроенергия расте с 5.02 %

fb
3E news
fb
24-10-2017 01:33:00
fb

Производството на електроенергия от 1 януари до 22 октомври 2017 г. расте с 1.80 %  в сравнение със същия период на миналата година. Ако се вземат предвид данните от предишните отчетни периоди положителната тенденция отслабва, макар че се запазва. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийният системен оператор (ЕСО). За сравнение, ако през посоченото време на миналата година производството е било 35 345 383 MWh, то през тази е 35 981 238 MWh.

При потреблението на електроенергия в същото време ЕСО отчита ръст от 5.02 % или 31 531 235 MWh, при 30 025 381 MWh за миналата година.

Отрицателната тенденция при износа на електроенергия се запазва и се очертава увеличение. Така например ако през времето от началото на годината до 22 октомври миналата година износът на ток е бил в обем от 5 320 002 MWh, то сега спада до 4 450 003 MWh, което е спад от 16.35 %.

Участието на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежа продължават да  се увеличава, става още ясно от данните.

Дела на базовите централи расте с 5.45 %. Ако от 1 януари до 22 октомври 2016 г. участието им е било от порядъка на 29 047 440 MWh, то за сравнявания период от  настоящата 2017 г. нараства до 30 629 662 MWh.

Сериозен е и ръста на дела на ВЕИ в преносната мрежа – до 1 063 240 MWh в сравнение с 942 512 MWh преди година – плюс 12.81 %. Най-голям е приносът на вятърните мощности, които според данните нарастват с 9.84%. Дела на фотоволтаичните централи е плюс 4.89 на сто, а на биомасата – плюс 62.89 %.

Както и при предходния отчетен период, участието на ВЕИ в разпределителната мрежа като обем е значително по-висок от този в преносната и достига до 1 550 427 MWh (от 1 януари до 22 октомври 2017 г.), което е ръст от 3.54 %. За сравнение през миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било от порядъка на 1 497 430 MWh. И тук най-голям е приноса на мощностите от вятърни електроцентрали, което в сравнение с посочения период на 2016 г. нараства с плюс 9.66 процента. За сравнение дела на фотоволтаичните централи расте едва с 0.31 % , а на биомасата – с 2.43 %.

В същото време отрицателната тенденция при водноелектрическите централи (ВЕЦ) се засилва до минус 29.03 %. За сравнение, ако от 1 януари до 22 октомври 2016 г. производството на електроенергия от тях е било в обем от 3 858 001 MWh, то сега спада до 2 737 909 MWh, става ясно  от данните на ЕСО.  

ЕСО
произвадство на електроенергия
потребление на електроенергия
ВЕИ
ВЕЦ
базови централи
По статията работи:

Маринела Арабаджиева