НАЧАЛО » българия

Поредeн двуцифрен ръст на разходите за труд през IV тримесечие на 2019 година отчита НСИ

За последните пет години най-голямо нарастване на разходите за един отработен час е отчетен през четвъртото тримесечие на 2017 година, а най-малък през 2018 година

fb
3E news
fb
20-03-2020 12:58:51
fb
Снимка: Pixabay

Поредно повишение на разходите на работодателите за един отработен част през IV тримесечие на миналата година отчита Националният статистически институт (НСИ). По темп на нарастване то се доближава до това през 2017 година.

Предварителните данни на НСИ за IV тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 19.6%, „Други дейности“ и „Образование“ - по 16.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.9%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19.3% за „Операции с недвижими имоти“ до 4.0% за „Добивна промишленост“.

Година по-рано, през IV тримесечие на 2018 година, НСИ обяви, че общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Увеличението в индустрията е със 7.7%, в услугите - с 3.6%, и в строителството - с 2.2%. А това означава, че темпът на нарастване на разходите за един отработен част се е забавил малко повече от два пъти.

Като се съпоставят данните на НСИ за последните тримесечия на петте поредни години (от 2015 до 2019) най-голям ръст е отчетен през 2017 година, а най-малък през 2018 година.

Нарастване на разходите за един отработен час през IV тримесечие от 2015 до 2019 г. (на годишна база)

Преди два дни обявените от „Евростат“ данни показаха, че България е второ в ЕС по нарастване на разходите за труд, като т. нар. „други разходи“, в които влизат осигуровки, отпуски, болнични, обезщетения и т.н., продължават да растат по-бързо, отколкото заплатите. През последните три месеца на миналата година, според статистическата служба на ЕС, те се увеличават с почти 13%, докато ръстът на разходите за заплати е нараснал с 11.7%. Преди нас е само Румъния, където са отчетени по-високи разходи за труд през последното тримесечие на 2019 г. - 12% общо, като 12.1% са за заплати и 11.2% за други разходи.

разходи за труд
един отрабатен час
нарастване
четвърто тримесечие на 2019
НСИ
По статията работи:

3E news