НАЧАЛО » българия

Подготвена е спешна нота до Турция и Гърция за нивото на реките

fb
3E news
fb
04-02-2015 12:07:00
fb

Подготвена е и ще бъде изпратена спешна нота до Република Турция и Република Гърция за нивото на реките, съобщиха от МОСВ. Нотата съдържа актуална информация за нивото на реките Марица, Тунджа и Арда към 18:00 часа на 03.02.2015 г , както и актуално състояние на намиращите се по поречието на р. Арда язовири.

 

Състояние на комплексните и значими язовири

 

Преливат язовирите: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков, Асеновец, Боровица, Ивайловград, Йовковци, Пчелина /постоянно без проблеми/.

Язовири със запълване над 90%: Въча, Цанков камък, Батак, Доспат, Тича, Ал. Стамболийски, Среченска бара, Студен кладенец.

 

Басейнова дирекция за Черноморски район

Преливат 4 язовира: Камчия, Ясна поляна, Мандра, Г. Трайков

Язовир ”Камчия” – обем 239,077 млн. м3 прелива с 71 м3/сек, през основен изпускател - 12,55 м3/сек

Язовир „Ясна Поляна” – обем 32, 449 млн. м3 прелива през преливника с около 2,072 м3/сек, през основен изпускател - 1,50 м3/сек

Язовир „Мандра“ – обем - 154, 872 млн. куб. м - прелива.

Язовир „Георги Трайков“ обем 340,246 млн.м3, прелива с около 122 м3/сек освобождава чрез О.И. 15 м3/сек.

Язовир „Тича“ – обем 307,924 млн. м3. Свободен обем по-малко от 4 млн. м3. Освобождава се обем само чрез ВЕЦ по 5,0 м3/сек, през водовземна кула в реката изпускат – 15 м3/сек . Спряно по-голямо изпускане заради високи води в реката.

Язовир „Порой“ – обем 17,392 млн.м3, прелива с около 122 м3/сек освобождава чрез основен изпускател 15 м3/сек.

Язовир „Ахелой” - обем 11,406 млн. м3 Отворен основен изпускател и се изпуска контролирано водно количество от 1,2 м3/сек.

Язовир „Съединение – обем 10,598 млн. куб. м. Изпуска се през основен изпускател 4,0 м3/сек

 

Басейнова дирекция за Източнобеломорски район

Преливат 4 язовира: Асеновец, Боровица, Ивайловград

Язовир „Асеновец“ – обем 28,200 млн м3, прелива от 01.02.2015 г. Проводимостта на речното корито е отлична. Съоръженията на язовира са в добро техническо състояние.

Поради замътване на водата, вследствие падналите валежи от 01.02.2015 г. е преустановено водоподаването за питейни нужди от яз."Асеновец".

Язовир Боровица“ – обем 27, 300 млн. м3 прелива с 20,9 м3/сек

Язовир „Кърджали“ – обем 458,8749 млн. м3 – през ВЕЦ 156,065 м3/сек, през основен изпускател 392,000 м3/сек.

Язовир „Студен кладенец“ – обем 348,651 млн. м3 – намалява обема, през ВЕЦ 121,0 м3/сек, контролирано освобождава допълнително по 407,94 м3/сек

Язовир „Ивайловград“ - обем 209,772 млн. м3 - намалява, прелива с 735,5 м3/сек и чрез ВЕЦ се преработват и изпускат в реката 270,164 м3/сек

Язовир „Въча“ - обем 222,200 млн.намалява обема като освобождава чрез ВЕЦ – 150 м3/сек.

Язовир „Кричим“ - обем 19,800 млн.м3. .Освобождава се обем чрез ВЕЦ Кричим – 59, м3/451сек, чрез ВЕЦ Въча 2 - 10,023 м3/451сек и чрез основен изпускател – 31,9 м3/сек.

Язовир „Жребчево“ – обем 308,437 млн. м3. От днес ще започне контролирано изпускане по 20м3/сек

Язовир „Цанков камък“ – Обем 106,956 млн. м3. Извършват се контролирани преливания

Язовир „Тракиец“ е с обем 87,080 млн. м3 . Освобождава се обем чрез водовземна кула и напоителен канал с 5,5 м3/сек.

Язовир Розов кладенец - обем 20,508 млн. м3 – намалява, прелива с 0,158 м3/сек

 

Басейнова дирекция за Дунавски район

Прелива язовир Йовковци

Искър, Бели Искър, Огняново, Кула, Рабиша, Огоста, Сопот, Горни Дъбник, Бели Лом – без проблеми

Среченка бара – 15, 5 млн. м3 , не прелива и не изпуска

Язовир „Йовковци” – Обем 93,101 млн. м3 прелива през преливник с около 13,225 м3/сек и се изпускат през основен изпускател 4,0 м3/сек;

 

Басейнова дрекция Западнобеломорски район

Язовир Пчелина /прелива/ – без проблеми

 

Състояние на речните легла и общинските язовири

 

Дунавски район

Вследствие на оттичане се наблюдават повишени водни нива в долните течения, при които реките протичат в речните си легла. Няма получени сигнали за наводнения и аварийни ситуации от речни течения.

 

Поречие Дунавски добруджански реки

Област Варна – язовирите по поречието на р. Суха – яз. ”Левски-1”, ”Левски-2”, ”Николаевка - 1”, ”Николаевка - 2”- общ. Суворово, яз. ”Засмяно”и яз. ”Ботево”- общ. Аксаково преливат през преливниците си. Водните обеми от тях се вливат в яз. ”Одринци”, в който водното ниво към момента се задържа и е достигнало около 1,55 м под кота преливен ръб. Наблюдава се намаляване на притока към езерото на язовир „Одринци”. В село Ново Ботево, общ. Добричка, находящо се под яз. ”Ботево” има залети къщи и дворове, евакуирани са хора и животни от ниските части на селото. Обстановката към момента се нормализира.

От с. Одринци и с. Долина, общ. Добричка, обл. Добрич, намиращи се под яз. ”Одринци” превантивно са евакуирани хора и животни, с цел увеличаване на водното количество, контролирано изпускано от основния изпускател на язовир „Одринци”. Язовир „Одринци” към момента се изпуска през основния изпускател с около 2,50 м3/сек. По данни на Областния кризисен щаб към Област Добрич са предприети мерки за освобождаване на свободни (ретензионни) обеми в язовири „Златия” и „Златия – 1”, намиращи се под с. Одринци и с. Долина, с цел свободно провеждане на водните маси, изтичащи от язовир „Одринци” без да се създава възможност за подприщване на речното течение и допълнително наводняване на селата Одринци и Долина.

 

Черноморски район

Обстановката постепенно се нормализира.

 

Общ. Провадия – р. Провадийска и р. Ана дере са се прибрали в коритата си, обстановката постепенно се нормализира. Отменено е бедственото положение.

Общ.Аксаково - Към момента р.Батова се е прибрала в коритото си, и водата бавно се отдръпва. Отменено е бедственото положение

Област Бургас – обстановката постепенно се нормализира, работи се по отстраняване на щетите.

Област Варна – В гр. Дългопол водата се е оттеглила, обстановката постепенно се нормализира.

 

Източнобеломорски район

През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район бе спокойна. Без валежи в почти целия регион.

 

Басейн на река Марица

През изминалите часове, река Марица и притоците ѝ са се понижили почти във всички наблюдавани пунктове.

 

общ. Харманли – понижение и при двете реки с по 5 см

- р. Харманлийска - 265 см

- р. Марица - 435 см

 

общ. Симеоновград

- обстановката се нормализира;

- р. Сазлийка се оттича

- р. Марица е понижила слабо нивото си от обедното измерване;

 

общ. Любимец

- р. Марица - 250 см – понижение на реката с около 50 см

 

общ. Свиленград

- Марица – 993,434m3/sek понижава ниво с около 5см

 

общ. Димитровград

- р. Марица е понижила нивото си с около 15-12 см за последните часове

 

Няма друга постъпила информация и данни за възникнали други събития по диги и укрепителни съоръжения.

 

Басейн на река Тунджа

Нивото на река Тунджа остава критично високо. В град Елхово към 05 часа е достигнало 414см – 188,064м3/сек

 

общ. Тополовград

- обстановката се нормализира

- р. Тунджа е понижила леко нивото си

Няма постъпила информация за влошаване на обстановката

 

Басейн на река Арда

Река Арда и притоците ѝ – нивата им са все още високи. Притокът към язовирите от каскада Арда постепенно намаля.

 

Няма данни и постъпила информация за други възникнали критични ситуации по язовирни стени, диги и укрепителни съоръжения.

 

Западнобеломорски район

Няма постъпили нови сигнали за вредно въздействие на водите.

 

нота
ниво на реки
нива на язовири
повишени нива на реките
По статията работи:

Маринела Арабаджиева