НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 27 - 31.01.2020 г.

fb
3E news
fb
24-01-2020 02:56:49
fb

ОБЛАСТ ВРАЦА  

Община Бяла Слатина  

На 29.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Габаре: Белия Път 10, 3, 2, 4, 1, 12, Георги Димитров 31, 39, 15, 4, 27а, 30, 27, 9, 3, 13, 33, 29, 7, 37, Люляк 5, 9, 2, 3, 4, 7, Мир 16, 1, 10, 5, 3, 12, 8, 14, Морава 2, 7, 5, 3, 9, Росица 1, 3, Стефан Караджа 13, Тома Николов 5, 11, 18, 7, 9, 15, 13, Хаджи Димитър 5, Чечера 1, 5

На 27.01.2020 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 28.01.2020 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 29.01.2020 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 30.01.2020 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 31.01.2020 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Търнак: Айра 17, Батак 1, Васил Кънчев 10, Васил Нинов 13, 6, 8, 15, 3, 17, 2, 11, 10, 4, 5, 19, 1, 9, 5а, Георги Димитров 5, Граф Игнатиев 26, 4, 2, 8, 24, 22, 10, 18, 9, 14, 1, 3, 12, 11, 5, 6, 20, 7, 15, 13, Д-Р Петър Берон 4, 5, 11, 9, 2, 8, 7, 1, 3, 6, Дако Даковски 2, 8, 4, Крайна 48а, 5, 62, 44, 3, 9, 2, Ленин 3, 4, 6, Марин Стоянов 30, 26, 35, 15, 23, 28, 13, 11, 36, 21, 52, 17, 31, 19, 34, 22, 20, 24, Мир 9, 1, 7, 11, 5, 3, 2, Обнова Тп№10 Уо, Плиска 3, 6, 5, 1, 4, Христо Ботев 5, 18, 2, 32, 28, 1, 38, 16, 9, 14, 7, 12, 4, 26, 24, 6, 10, 30, 36, 20, 8, 22, 3

На 27.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Габаре: Борова 10, 2, 1, Брод 3, 5, Веслец 17, Водотечна 4, 1, 2, 7, 16, Гаврил Генов 38, 17, 72, 42, 28, 78, 15, 22, 54, 7, 20, 26, 4, 40, Георги Димитров 89, 87, 109, 85, 75, 96, 15, 91, Дунав 9, 1, Любен Каравелов 20, 3, 16, 18, 6, 8, 19, 5, 4, 2, 17, 1, Одрин 12, 8, 16, 4, 18, 6, 20, 10, 2, 14, Петко Лалов 2, 16, Стефан Караджа 12, 14, 9, 13, 8, 1, Тлаченски Път, Тодор Павлов 4, Тома Николов 9, Хаджи Димитър 25, 4, 5, 26, 8, 2, 34, 30, 10, 27, 23, 17, 16, 18, 42, 46, 13, Хан Аспарух 5, 19, 4, 7, 11, 17, 15, 1, 9, Христо Ботев 4, 3, 12, 2, 8, 10, 1, Христо Кърпачев 7, Цено Начев 27, 5, 4, 32, 12, 16, 35, 20, 24, 14, 23, 6, 10, 8, 2

На 31.01.2020 г. /08:00 - 08:15 ч./ -  Габаре: Виктор Нетов 9, 3, Водотечна 2, Гаврил Генов 4, Георги Димитров 61, 71, 41, 53, 57, Д59, 59, 75, 67, 47, 69, 49, Иглика 7, 3, 5, 2, Люлин 5, 8, 3, 1, 4, Мадара 6, 1, Одрин 6а, Петко Лалов 4, 2, 3, 9, 6, 19, 14, 7, 11, 12, 8, 13, 27, 1, 15, 21, Петър Недялков 8, Тома Николов 1, Цено Начев 2, Шипка 4, 1, 3, 6, 9

Община Враца  

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Баница: 9-ти Септември 15, 41, 17, 6, 20, 8, 9, 28, 45, 53, 1, 19, 27, 18, 49, 34, 29, 36, 39, 11, 26, 37, 15, 47, 14, 25, 33, 31, 38, 2, 51, 5, 57, 32, 21, 30, 16, 23, 35, 13, 24, 40, 12, 55, Александър Стамболийски 38, 44, 34, 45, 14, 25, 2, 36, 29, 18, 21, 23, 20, 3, 28, 4, 26, 47, 24, 15, 5, 10, 33, 7, 27, 19, 17, 11, 8, 43, 30, 16, 31, 22, 35, 12, 32, 37, 9, 41, 88, 84, 78, 109, 64, 91, 92, 79, 75, 82, 62, 95, 70, 101, 99, 93, 83, 87, 90, 72, 56, 107, 77, 58, 113, 86, 60, 80, 105, 74, 97, 89, 68, 85, 59, 51, 65, 52, 55, 56, 53, 61, 46, 73, 67, 50, 63, 71, 57, 49, 48, 54, 69, 81, 1, Батак 7, 5, 12, 6, 2, 4, 10, 9, 8, 1, Ботуня 2, 3, 4, 5, 21, 19, 1, 23, 10, 11, 9, 8, 13, 12, 6, Брацигово 29, 19, 27, 13, 11, 20, 23, 18, 17, 21, 12, 25, 14, 16, 31, 4, 1, 8, 3, 9, 5, 2, Бузлуджа 5, 4, 3, Васил Коларов 10, 9, 6, 38, 13, 44, 29, 22, 28, 1, 32, 40, 11, 36, 27, 17, 20, 7, 24, 8, 4, 15, 19, 18, 3, 4, Вихрен 1, 3, 13, 19, 5, 17, 15, Гео Милев 14, 4, 6, 10, 8, 23, 21, 3, 17, 18, 13, 26, 22, 5, 20, Георги Димитров 1, 16, 7, 10, 24, 3, 6, 26, 5, 30, 9, 4, 8, 12, 58, 52, 27а, 54, 19, 36, 40, 22, 30, 25, 42, 28, 48, 38, 44, 13, 11, 50, 23, 20, 34, 21, 27, 46, 17, 15, 62, 80, 29, 76, 53, 68, 33, 51, 74, 43, 82, 41, 72, 60, 70, 86, 49, 35, 8, 31, 39, 78, 64, 45, 37, 84, Димитър Благоев 12, 3, 8, 6, 2, 10, 4, 1, 16, 13, 11, 5, 24, 7, 22, 12, 14, 15, 10, 9, Димитър Георгиев 7, 1, 23, 3, 16, 2, 18, 13, 11, 27, 8, 31, 14, 29, 6, 21, 17, 4, 9, 19, 15, 5, Еделвайс 13, 5, 4, 2, 7, Здравец 1, 2, 6, 5, 4, 8, Ивайло 5, Иван Вазов 4, 12, 9, 14, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 5, 2, Иван Нивянин 7, 10, 8, 5, 1, 2, 9, 16, 4, Иглика 5, 3, 7, 1, 11, 9, Йордан Лютибродски 12, 18, 7, 10, 11, 8, 6, 1, 3, 13, 4, 19, 5, 15, 27, Комсомолска 35, 23, 37, 27, 10, 15, 8, 17, 31, 4, 14, 19, 29, 6, 33, 12, 16, 3, 11, 5, 13, 7, 19, 1, 9, Лена 4, Лозенец 10, 3, 8, 2, 6, 15, 17, 19, местност Банята Пс, местност Край Село Базова Ставция VIVatel, местност Селски Площад Пс, Милин Камък 7, 15, 10, 13, 8, 3, 7, 21, 5, 9, 17, 11, 19, 23, 1, 6, Мир 5, 3, 1, 2, Никола Вапцаров 12, 1, 6, 4, 14, 2, 16, 3, 8, 10, 5, Никола Марков-Колката 4, 1, 3, 14, 7, 10, 9, 5, 2, 12, Нил 21, 11, 12, 19, 6, 5, 18, 8, 3, 17, 15, 16, 10, 2, 7, 9, 14, 1, Одрин 2, Пети Конгрес 25, 19, 17, 23, 13, 21, 7, 8, 15, 3, 6, 26, 22, 24, Петко Р. Славейков 10, 4, 9, 8, 5, 7, 3, 1, 2, 6, Преслав 8, 5, 1, 4, 6, Радецки 4, 6, 8, 9, 3, 5, 1, 2, 7, Райко Даскалов 10, 7, 18, 24, 6, 20, 15, 11, 3, 1, 9, 49, 40, 47, 42, 45, 43, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 27, 36, 41, 38, 39, 34, 33, 25, 28, Рила 2, 10, 7, 3, 12, 4, 6, 11, 9, 5, 1, 8, Роза 9, 6, 1, 3, 8, 5, Скът 1, 1, 1, 1, 23, 1, 13, 3, 15, 21, 11, 19, 1, 1, 1, Спортна 8, 3, 4, 6, 1, Струма 5, 4, 3, 1, Тракия 10, 5, 7, 4, 12, 18, 2, 16, 1, Трапезица 3, 2, 2, Хан Аспарух 2, 4, 1, 3, Христо Ботев 14, 12, 10, 7, 5, 2, 4, 1, 3, Цар Асен 4, 1, 3, Цар Калоян 1, 4, 14, 2, 11, 2, Чапаев 5, 3, 8, 1, 6, 2, Шипка 6, 8, 19, 22, 23, 13, 21, 15, 4, 16, 17, 9, 11, 2, 14, 5

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Враца: Амур 1, Ангел Грамчев . 4, Имот №9440172, Индустриална Склад №8, Череша

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Голямо Пещене: Ален Мак 10, 3, 1, 5, 6, 15, 13, 2, 21, 5, Арда 12, 15, 33, 21, 19, 17, 35, 27, 24, 23, 14, 29, 6, 7, 2, 11, 13, 1, 3, 9, Баба Тонка 6, 6, 4, 2, 5, 1, 3, Байкал 2, Бузлуджа 16, 27, 23, 19, 17, 21, 7, 3, 6, 11, 29, 2, 2 А, 4, България 7, 1, 9, 8, 11, 2, 4, 15, 12, 3, 1, Васил Коларов 6, Васил Левски 1 А, 1, 8, 2, 12, 4, 5, 10, 7, 14, 6, 16, 11, 9, 18, Вежен 1, 3, 5, Верила 1, Веслец 4, 2, Витоша 1, 2, 4, 16, 12, 18, 22, 3, 14, 21, 5, 26, 28, 24, 29, 31, 25, 27, 33, 13, 19, 17, 6, 11, 9, 7, 15, Вихрен 4, 14, 12, 11, 8, 9, 10, 13, 2, 15, 20, 6, 2, 4, 3, 1, 20, 5, Владая 2, Волга 2, Възраждане 1, Гео Милев 11, 7, 1, 1, 2, 3, Георги Бенковски 1, Георги Димитров 11, 1, 5, 9, 7, 6, 16, 35, 5, 17, 39, 31, 14, 12, 41, 19, 27, 37, 15, 2, Георги С. Раковски 3, 1, 2, Дружба 7, 8, 6, 5, 4, Еделвайс 4а, 9, 6, 11, 3, 15, 17, 1 А, 4, 25, 13, Елин Пелин 2, 1, 3, Есперанто 7, 2, 3, 10, 6, Ивайло 10, 12, 14, 9, 8, 19, 15, 6, 17, 7, 1, Иван Вазов 3, 9, 20, 2, 10, 6, 14, 5, 11, 8, Иглика 17, 13, 5, 7, 3, 1, Калиакра 4, 3, 8, 1, 5, 7, 2, 6, Камчия 6, 4, 3, 5, 8, 7, Ком 1, 8, 4, 7, 2, 12, Лазар Петров 3, 13, 15, 9, 5, 10, 6, 11, 12, 2, 14, 16, 7, Ленин 37, 32, 38, 34, 36, 33, 35, 40, 14, 57, 12, 26, 9, 25, 45, 71, 13, 49, 59, 22, 29, 17, 2, 63, 50, 48, 42, 27, 52, 28, 54, 53, 18, 47, 58, 19, 62, 51, 2а, 69, 21, 16, 31, 1, 61, 6, 24, 5, 44, 23, 20, ТП Миу, 65, 60, Любен Каравелов 4, 2, 6, 1, местност Селскостопански Двор Пс, Мир 11, 3, 1, 4, 6, 7, 15, 13, 5, 17, Найден Геров 2, 5, 3, 4, 1, 6, Никола Вапцаров 1, 3, 6, 6, Нил 4, 1, 2, Орешака 2, 1, 3, Полето 10, 6, 13, 11, Речка 10, 3, 5, 15, 6, 9, 4, 2, 1, Роза 5, 4, 6, 3, 1, Розова Долина 1, 3, 6, 4, Ропотамо 4, 1, 2, Руен 3, 2, 7, 1, 9, 15, Скът 17, 9, 11, 1, Средна Гора 2, 3, 7, Страцин 7, 9, 8, 6, 11, Теменуга 7, 4, 1, 2, Хан Аспарух 1, Христо Ботев 6, 18, 4, 7, 1, 12, 16, 2, 15, 17, 3, 9, 19, 20, 1, 3, Цар Калоян 3, 7, 1, 5

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Гоце Делчев: Драма 23

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Мало Пещене: Александър Стамболийски 55, 10, 9, 2 А, 5, 3, 2, 1, Васил Левски 8, Георги Димитров 8, 6, 1, 10, 12, 2, 4, Иван Вазов 6, 10, 1, 7, 5, 8, Иван Нивянин 2, 3, 3, 4, Ком 4, 2, 1, Косматица 3, 1, 2, Лазар Петров 8, 13, 9, 20, 1, 11, 4, 23, 21, 14, 2, 3, 16, 10, 12, 15, 5, 26, 22, 30, 39, 45, 34, 33, 41, 29, 28, 40, 35, 31, 43, 32, 36, 38, местност Входа на Селото Пс, Околчица 1, Орешака 4, 5, 6, 1, Скът 4, 12, 2, Трапезица 1, Христо Ботев 1, 18, 5, 6, 2, 4, 12, 3, 13, 8, Цар Асен 9, Шипка 1, 10, 9

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Мраморен: Алеко Константинов 4, 8, 1, 6, 3, 2, Александър Стамболийски 8, 5, 2, 1, 7, 6, 4, 3, 60, Амур 1, 2, 4, 3, Ангел Вешев 16, Антон Иванов 1, 16, 5, 3, 13, 19, 12, 21, 14, 17, 8, 18, 11, 15, 10, 4, 9, 23, 2, Баба Тонка 6, 2, 5, 3, 10, 8, 12, 1, 16, 14, Байкал 5, Батак 2, 6, 3, 1, 13, 15, 11, Бачо Киро 2, 3, 5, 6, Беласица 4, 3, 2, Бистрица 7, 5, Божур 1, Бузлуджа 5, 7, 8, 6, 22, 16, 12, 10, 2, 3, 1, 20, 9, 14, 18, Бързия 3, 5, 1, Вешо Ангелов 3, 1, 6, 4, 8, 5, 2, 10, 14, 12, Вит 1, 3, 5, Вихрен 1, Волга 14, 8, 9, 12, 5, 10, 11, 3, 6, 1, Георги Бенковски 6, 2, Георги Димитров 67, 58, 50, 69, 57, 65, 63, 64, 72, 59, 62, 61, 48, 52, 54, 66, 56, 55, 60, 34, 25, 19, 31, 30, 29, 32, 21, 23, 15, 38, 28, 27, 51, 33, 41, 37, 46, 38, 53, 47, 45, 44, 39, 1, 35, 43, 31, 11, 8, 13, 9, 12, 16, 18, 10, 14, 15, 2, 3, 6, 20, 5, 1, 4, 7, Димитър Благоев 2, 12, 46, 5, 10, 16, 7, 18, 3, 8, 1, 4, 20, 53, 29, 25, 32, 68, 37, 56, 57 А, 51, 50, 60, 28, 47, 70, 24, 27, 31, 23, 46, 45, 19, 66, 43, 57, 42, 55, 65, 41, 34, 69, 11, 73, 59, 61, 33, 22, 36, 44, 64, 40, 71, 20, 63, 17, 67, 21, 35, 49, 30, 15, 13, Драва 2, 6, Дружба 2, 3, 1, Иван Стоянов 2, 1, 5, 6, 3, 4, Казашка 1, 11, 6, 4, 12, 8, 7, 10, 9, 5, Камчия 3, 1, 2, 5, Клокотница 8, 1, 4, 2, 6, 12, Кокиче 8, 4, 2, 3, 6, Ком 1, 16, 8, 14, 6, 12, Кръст. Д. Благоев и Камчия, Люлин 2, 5, 4, 3, 1, 7, Люляк 3, 7, 4, 2, 5, 6, Мак 5, 2, 4, 3, 1, Марица 5, 4, 11, 7, 9, 1, 2, 3, местност Голямо Пещене Пс, Милин Камък 4, 4, 6, 2, 8, 1, 7, 9, 12, Мир 5, 1, 7, 3, 2, Младен Георгиев 8, 2, 4, 6, 3, 1, Мраморчица 2, 4, Мургаш 7, 1, 2, 5, 3, Найден Миков 12, 2, 4, Нено Георгиев 7, 8, 5, 13, 4, 9, 3, 6, 10, 1, 12, 2, 22, 20, 21, 18, 24, 15, 19, 17, 16, 14, Одрин 2, 4, 1, 6, Опълченска 7, 19, 21, 2, 33, 27, 4, 11, 12, 25, 22, 6, 10, 35, 16, 15, 31, 8, 1, 17, 23, 3, 13, 5, 14, Оряховска 6, 8, 2, 4, Пирин 16, 18, 8, 6, 12, 10, 14, 4, 2, 1, Рашко Гергов 3, Река Амур 3, Рупите 2, 6, 4, 1, Тинтява 2, 1, Хан Аспарух 3, 1, 13, 9, 11, 7, 15, 5, Христо Ботев 19, 11, 8, 10, 2, 7, 5, 6, 4, 3, 17, 9, Цар Асен 4, 2, Цар Калоян 1, 2, 5, Чапаев 3, 1, Юрий Венелин 3, 4, 1, 2

На 27.01.2020 г. /08:30 - 09:00 ч./   На 31.01.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Оходен: 20-ти Фефруари 4, 2, 1, 26, 20, 18, 12, 24, 14, 10, 28, 22, 9-ти Септември 9, Балкан 35, 16, 12, 2, 18, 8, 6, 4, Бачо Киро 3, 5, 1, 6, 2, 4, Божур 2, 5, 3, 8, Бузлуджа 7, 1, 3, 4, 2, 9, 5, Георги Димитров 60, 64, 45, 61, 65, 68, 51, 47, 58, 53, 67, 62, 59, 66, 49, 55, 57, 63, 18, 1, 61, 42, 23, 18, 11, 13, 4, 34, 36, 50, 16, 8, 5, 33, 27, 21, 1, 6, 20, 12, 15, 56, 29, 24, 46, 32, 54, 10, 28, 9, 3, 44, 48, 7, Гладно Поле 5, 3, 2, 7, Детелина 2, 1, 8, 3, Иван Нивянин 4, 6, 5, 2, 3, 1, 8, 10, Искър 5, 7, 3, 1, Йордан Лютибродски 9, 11, 5, Камен Дол 1, 2, 4, Комсомолска 8, 5, 12, 3, 7, 2, 6, 1, 10, Максим Горки 1, Малчика 2, 1, местност Военните Пс, Митко Палаузов 13, 17, 7, 3, 9, 15, Никола Марков-Колката 12, 2, 6, 8, 10, Осогово 3, 5, 11, 9, 8, 6, 4, 10, Петър Дилов 26, 24, 28, 1, 32, 21, 22, 2, 14, 8, 5, 13, 10, 19, 1, 18, 4, 3, 6, 11, 7, 20, 12, Ропотамо 13, 5, 3, 7, 1, Септември 2, 13, 11, 3, 14, 17, 5, 18, 4, 20, 7, 12, 6, 8, Скът 3, 1, 5, Хан Аспарух 10, 5, 2, 3, 12, 8, 4, 6, Христо Ботев 1, 9, 11, 4, 7, 5, 2, 3, 15, Чапаев 12, 1, 2, 10, 4, 6, 8, 11

На 27.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Вировско: Александър Стамболийски 20, 14, 22, 10, 2, 16, 8, 4, 13 А, 13, 9, 19, 3, 18, 5, 12, 11, 7, 17, Васил Коларов 1, 3, 9, 5, 11, Васил Левски 4, 2, 3, 9, 6, Вировчица 13, 3, Георги Бенковски 4, 2, 6 А, 6, Георги Димитров 2, Димитър Благоев 16, 12, 1, 4, 2, 6, 8, 10, Иван Нивянин 11, 2, 6, 9, 4, 7, 8, Илия Якимов 20, 3, 5, Коцо Андров 5, 6, 7, 10, 11, 1, 15, 19, 8, 13, 2, Ленин 23, 10, 20, 16, 12, 13, 18, 28, 2, 19, 14, 29, 26, 27, 30, 22, 6, 21, 4, 8, 15, Липов Дол 9, 7, 1, 5, Люлин 3, Ралин Стоименов 2, 6, 1, 4, Роза 2, 1, Хан Аспарух 4, 8, 20, 14, 22, 10, 6, Цар Самуил 1, 5, 2, 9, 7, 18, 4, 16, 10, 6, 14, 12, 8

На 27.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Тишевица: 9-ти Септември 1, Алеко Константинов 3, 2, 6, 1, Ангел Кънчев 6, 3, 2, 1, 8, 5, 4, Арда 16, 21, Бачо Киро 8, 1, 10, 6, 4, 3, 5, 2, 12, Бузлуджа 5, 1, 3, Васил Коларов 43, 21, 25, 24, 35, 7а, 41, 26, 16, 15, 37, 13, 1, 17, 30, 22, 33, 3, 9, 12, 5, 31, 23, 7, 19, 28, 14, Веслец 1, 2, 4, 6, 20, Вихрен 6, 20, Гео Милев 5, 4, Георги Дамянов 6, 12, 8, 7, 4, 1, 3, 10, 2, Георги Димитров 18, 6, 15, 1а, 2, 10, 17, 20, 4, 25, 3, 8, 21, 16, 7, 5, 2а, 12, 13, 14, 11, 1, 19, Димитър Благоев 3, 1, 4, Драва 8, 4, 10, 14, 3, 12, 1, 16, 2, 6, Екзарх Йосиф 2, 14, 12, 10, 6, 3, 1, Елин Пелин 4, 8, 1, Иван Ненов 1, 3, Индира Ганди 11а, 4, 14, 3, 22, 11, 5, 9, 24, 7, 16, 2, 13, 12, 8, 20, 18, 6, 10, 1, Камчия 11 Имот № 000033, Коста Паунов 4, 6, 2, 1, Лазар Петров 1, 9, 11, 7, 6, 13, 15, 3, 5, 4, 2, Ленин 9, 13, 7, 6, 11, 3, 5, 1, Мир 3, 2, 4, Никола Марков-Колката 4, 3, 8, Тодор Каблешков 3, 5, 7, 1, 9, Хан Аспарух 6

На 27.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Върбица, Общ. Враца: Вела Пеева 7, Ген. Гурко 1, 6, Георги Димитров 10, 2, 7, 15, 6, 4, 1, 8, Георги Маринков 4, 35, 33, 37, 12, Драва 8, 7, 6, 1, Захари Стоянов 17, 18, Здравец 33, 2, 1, Искър 2, 9, 4, 3, 7, 5, 1, Никола Ценов 62, 9, 68, 19, 5, 72, 70, 64, 43, 11, Панайот Волов 9, 23, 10, 3, Петър Николов 64, 2, 2 А, Стефан Караджа 5, 4, 2, 1, 7, 9, 3

На 27.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Вировско: Ангел Монов 2, 3, 4, Васил Коларов 1-А, Георги Димитров 11, 25, 21, 19, 5, 9, 3, 17, 1, 13, Георги С. Раковски 3, 6, 8, 13, 11, 2, 9, 7, 4, 10, Дамян Неков 14, 12, 1, 2, 6, 5, 10, 4, 18, 16, Димитър Цоловски 5, 9, 7, 2, Иван Петров 2, 3, 10, 7, 9, 5, 6, Йордан Лютибродски 3, 1, 5, 7, 6, Кирил и Методий 4, 2, 3, 5, Косматица 17, 16, Лазар Петров 10, 12, 24, Ленин 9, Маршал Толбухин 1, 2, 4, Христо Ботев 2, 3, 5, 13, 21, 14, 17, 23, 4, 12, 9, 10, 16, 19, 7, 15

На 27.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Тишевица: Ангел Кънчев 10, Антон Иванов 20, 16 А, 16, 12, 1, 9, 14, 10, 24, 7, 1а, 3, 2, 18, 5, Арда 5, 11, 6, 1, 14, 7, 12, 2, 8, 17, 15, 4, 19, 13, Батак 2, 8 А, 19, 8, 3, 15, 11, 16, 4а, 5, 8а, 4, 14, 6, 1, 17, 7, 10, Васил Левски 2, 13, 9, 19, 14, 20, 5, 1, 10, 17, 8, 6, 18, 3, Вела Пеева 12, 9, 16, 17, 5, 10, 4, 6, 8, 3, 19, 7, 11, 21, 23, 15, 25, 2, 13, 01, Веслец 13, 14, 11, 10, 3, 8, 9, 12, 9 А, 5, 7, Волга 24, 2, 25, 8, 9, 15, 3, 23, 21 А, 17, 18, 21, 13, 16, 11, 22, 19, 26, 7, 14, 6, Гаврил Генов 3, 10, 8, 6, 5, 7, 1, Георги Димитров 46, Замфир Попов 1, 3, 2, Ивайло 9, 4, 3, 5, 10, 2, 8, 11, 1, 6, 7, Иван Вазов 1, Искър 1, 3, 2, 6, Хан Аспарух 5, 10, 3, 11, 4, 2, 9, 7, 1, 13, Цар Калоян 2, 3

На 28.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Вировско: 9-ти Септември 2, 4, Васил Левски 16, Веслец 7, 5, 3, 4, 9, 1, 6, 13, 11, Вировчица 2, 1, 4, Ген. Леонов 2, 4, 6, 8, 1, 3, Георги Димитров 30, 27, 8, 28, 22, 20, 31, 18, 10, 23, 26, 6, 39, 16, 24, 37, 4, Димитър Благоев 8, 26, Иван Петров 14, 16, 15, 11, Илия Якимов 1, Липов Дол 15, 11, 13, Митко Палаузов 3, 1, 2, 4, Никола Иванов 2, 8а, 8, 4, 6, 5, 7, 3, 1, 9, Пенко Ячов 5, 11, 17, 3, 15, 1, 7, 9, 13, Хаджи Димитър 20, 24, 18, 16, 14, 8, 4, 2, 10, 6, 5, 3, 1, 7, 12, Юрий Гагарин 11, 1, 7, 6, 8, 4, 5, 15, 3, 9

На 28.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Тишевица: Александър Стамболийски 15, 6, 5, 2, 17, 7, 12, 9, 13, 11, 3, 19, 16, 4, Вихрен 2, 1, 7, 5, 18, Гео Милев 16, 12, 14, 10, 8, 19, Георги Бенковски 3, 5, 1, Георги Дамянов 13, 19, 17, 15, 14, Драва 13, 7, 9, Екзарх Йосиф 14., местност Вировско Пс

На 28.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Веслец: Георги Димитров 25, извън регулацията, Ленин 40, Христо Ботев 55, 5., 20, 30

На 28.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Вировско: Васил Коларов 4, 6, 8, 14, 10, 2, 12, 24, 20, 18, Гаврил Генов 19, 9, 8, 15, 10, 13, 11, 1, 5, 7, 17, 3, Иван Вазов 1, 2, 6, 4, Кирил и Методий 8, 15, 9, 17, 11, 4, 13, 7, Косматица 10, 14, 2, 6, 8, 4, 13, 11, 9, 5, 12, 7, Лазар Петров 22, 23, 3, 11, 19, 21, 17, 14, 13, 5, 9, 15, 7, 20, 16, 4, Люлин 1, Страница 18, 16, 14, Христо Смирненски 1, 3

На 29.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Веслец: Георги Димитров 15, 15а, 7, 18, извън регулацията, Ленин 6, Христо Ботев, М. Новите Лозя, махала Маздрашка, Маздрашки Връх

На 29.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Горно Пещене: 9-ти Септември 5, 17., 21, 13., 15, 4, 15., 18., . 10, 1, 9, . 12, 16., 18, 14, Бубарска 1, Георги Димитров 10, 4, 5, 8, 2, 6, 7, 1, Димитър Благоев 1, 6, Дружба 7, . 17, 8, 5, 4, 11, 9, 2, 28, 17, 6, 15, Иглика 1, Кирил и Методий 21, 17, 3, 23, 20, 11, 5, 13, 19, 16, 4, 15, 6, 14, 8, 2, 12, 18, 25, 7, Кокиче 6, 1, 4, 3, 2, Ленин 23, Лиляна Димитрова 11, 8, . 1, 7., 4, 2., 13, 5., Люлин 5., 2, 8, 10, 6, 14, 4, 3, Мир 8, 15, 3, 7, 1, 11, 12, 10, 19, 6, 17, 4, 2, 5, Младен Спасов 7, Околчица 8, 3, 16, 11, 12., 7, 10, 12, 20, Сердика . 13, . 15, . 11, Хаджи Димитър 2, 10, 6, 1, 11, 18, 4, 19, 8, 3, 20, УПИ II-124 Кв. 58а

На 30.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Горно Пещене: Бузлуджа 5, 3, Васил Коларов 16, 17, 5, 3, 15, Веслец 4, 14, 1, 10, 12, Георги Кирков 7, 11, 5, 2, 6, 1, 3, 13, 4, 9, Изток 1, 2, Ленин 36, Скът 20, 14, 13, 4, 1, 3, 11, 9, 12, Цеко Георгиев 10, Цеко Каменов 11, 21, 4, 15, 7, 6, 5, 8, 17, 23

На 30.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Горно Пещене: Александър Матросов . 14, 12, 16, 3., . 3, 7., 4., 5, 9, 14, Васил Коларов 4, 1, . 8, 6, 10, 2, Вежен 1., Дружба 1, 3, Еделвайс 8-А, 5, 3, 2, 10, . 8, . 1, 8, 4, 12, 6, 1, 7, Йордан Лютибродски 8, 4-А, 10, 16., 6, Ленин 19, 8, 11, 9, . 16, 13, 14, 10, 4, 17, 2, 1а, 15, 21, 5, Роза 16

На 31.01.2020 г. /08:30 - 12:00 ч./ -  Горно Пещене: 9-ти Септември 1, Божур 80, 3, 6, . 6, 10, 8, 7, Бор 1, 2, Бузлуджа 7, 6, 2, Васил Коларов 3, 7, 5, 12, Георги Кирков 5, Йордан Лютибродски 3, 15, 5, 9, 4, 1., 7, . 9, 10, Комсомолска 10, 16, 8, 3, 1, 5, 14, 4, 6, . 2, Ленин 3, 1, Оборище 4, 2, Подбалканска 3, 2а, 6, 4., 5, 2, Роза 1., 5, 14, 8, 9, ТП 2 Горна Кремена, 11, . 10, . 1, 12., 7, 2, 4, 6, 3, Скакля 8, 3, 5, 10, 4., 9, 11, 1, 4, Скът 2, Хаджи Димитър, Цеко Каменов 39, 15, 43, 14, 15., 28, 33, 26, 14а, 13, 29, 25, 18, 29а, 30, 22, 16, 31, 20, 41, 24, 29 А, 35

На 31.01.2020 г. /12:30 - 16:30 ч./ -  Горно Пещене: Ален Мак 2, 5, 3, 7, 1, Димитър Благоев 7, 3, 11, 8, 9, 5, Драва 1, 3, 7, 2, Ленин 35, 42, 33, 26, 24, 31, 32, 27, 37, 30, 29, 22, Марин Иванчев 5, 3, Младен Спасов 1, 6, 3, 4, 8, 2, 10, 5, Нено Георгиев 2, 1, 3, 12, 18, 10, 5, 6, Околчица 3, 1, Сердика 1, Синчец 1, 6, 4, Скът 20, Цеко Георгиев 3, 8, 10, 22, 2, 1-А, 6, Цеко Каменов 10, 3, 6

Община Козлодуй  

На 27.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Козлодуй: Безименна Басейн, Безименна №65, №66а, №66, №45, Георги Димитров 56 №43, Жилищен Комплекс 1 Рк№1 От ТП 49, 38, 43, 44, до бл. 65 /Пристойка/, срещу Бл 42, 65, 66б, Жилищен Комплекс 2 66в, 45, 46, 43, 66а, 44, 66-А, 65а, 65, 65, 66б, 66-Б, 66, Крайречна 39, Радецки 84, 82, 74, 56, 19а, 64, 88, 111, 65, 87, 60, 58, 72, 57, 53, 63, 69в, 85, 67, 52, 73-А, 66, 54, 61, 81, 55, Южно От Входа на Ботев Парк, 73, 86, 113, 69, 68, 93-А, 59, 70, 61б, 48, 76, 62, 101, Христо Ботев 55а, 55-А

Община Мездра  

На 27.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница

На 27.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Габровница, Общ. Своге

На 27.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч.; 10:00 - 11:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Еленов Дол

На 27.01.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Елисейна: Георги Марков 52, 48., . 50, 52., 54., 54, . 54, 24, Димитър Бояджиев 4., 1., 1, 2., Заводска 11., 1, 11, 5, Йордан Куртев 14, 5., 26., 32, 28., . 10, 10 А., 34, 10., 30., . 3, 18., 1., . 8, . 22, 9, . 32, 16, . 7, Стефан Трифонов 41., 2, 25, . 39, Стоян Коцов 7, Тотьо Георгиев . 19, 17, . 5 А, 25., 19., 12., 4, 3., 1., 5 А., 5, 23., 8., . 23, местност Реката

На 27.01.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  ОЧИНДОЛ: АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 15, 21, 7, 20, 18А, 5, 14, 4, 1, 6А, 23, 18 А, 6, 8, 10, 2, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3, 4, 1, 8, 7, 4Б, 2, 5, 6, 4А, ИВАН ВАЗОВ 10, 16, 6, 2, 14, 3, 4А, ИСКЪР 8, 4А, 1, 2, 3, 5, 6, махала РЕКАТА 0, ОБОРИЩЕ 2, 3, 4, 5, 6, 1, ПЪРШЕВИЦА 4, 2, 1А, 5, СТАНКЕ ДИМИТРОВ 1А, 1, 3, 6, 5, ТРАКИЯ 6, 2, ХАН АСПАРУХ 8, 4, 10, 2, 6, ЦАР АСЕН 1, 2, 8, 13, 6, 11, ЧАПАЕВ 1, ШИПКА 3, 5, 1, местност Свиновете

На 29.01.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долна Кремена: 1-ви Май 13, 4., 8, 11, 7, 9, 14, 5, 12, 10, 1, 3, 9-ти Септември 7, 1, 4, 3, 9, 5, 2, Ix-839 Кв 91, Александър Стамболийски 2, Александър Стамболийски 22, 34, 21, 38, 4, 1, 6, 14, 19, 24, 18, 26, 30, 20, 28, 27, 3, 12, 32, 10, 15, Бузлуджа . 9, 10, 8, 12, Васил Левски 5, Васил Левски 36, 6, 26, 25, 9, 7, 8, 3, 12, 29, 4, 41, Възрожденска 1, Възрожденска 5, Гаврил Генов 13, 19, 11, 14, 7, 23, 25, 10, 12, 9, 2, 16, 3, 1, 6, 5, 17, Гаврил Генов 35, 41, 32, 39, 31, 28, 29, 33, 43, 43., 30, 27, 24, 34, 22, Гео Милев 1, Георги Димитров 7, 21, 5, 19, 6, 8, 17., 10, 3, Георги Димитров 24., 9, 34, 39, 22, 27., 27, Георги С. Раковски 6, 4, 17, 12, 2, 18, 3, 21, 13, 10, 5, 1, Георги С. Раковски 2, 38, 20, 21, 33, 19, 35, 16, 25, 32, 17, 24, Димитър Благоев 27, . 30, 13, 8, 5, 26, 3, 22, 15, 24, 4, 11, 21, 10, 19, 7, . 18, Димитър Тодоров 2, 4, 12, 3, 6, . 3, 10, Димитър Тодоров 5, 13, 7, 15, 22, 11, Иван Вазов 16, . 2, 5, 3., 1, 10, 20, 12, 9, 11, Иван Вълчев 16, 4, 3, 2, 10, 14, Иван Вълчев 20, 24, 18, 5, Йото Цеков 7, 1, 5, Кирил и Методий 11, 10, 18, 24, 12, 16, 4., 22., Ленин 8, 20, 3а, 14, 18, 3, 11, 1, 4, Ленин 11, 33, Ленин 7, 31, 31а, 15, 1, 36, 19, 50, 22, 30, 48, 5, 29, 13, 25, 58, 26, 42, 28, 27, 54, 34, 21, 17, Любен Каравелов 1, Любен Каравелов 12, 2, 6, 5, 7, 3, 9, Мато Нинов 8, 6, 21, 15, 2, 3, 20, 10, 14, 13, 23, 16, 12, 17, Никола Вапцаров 1, 2, 10., 6, Никола Цветков 7, 10, 2, 1, 8, 12, 14, 6, Околовръстна 44, 52, 46, 48, Околовръстна 22, 24, 8, 20, 26, 1, 13, 10, 36, 12, 16, Околовръстна 58, Пейо Яворов 16, Пейо Яворов 2, 12, Пейо Яворов 12, 19, 5, 39, 23, 31, 27, 33, 21, Пейо Яворов 13, Петко Досев 4, 8, 2, 3, 6, Петко Маринов 8, 2, 12, 4, 3, 14, 1, 6., Роза 2., 2, Софроний Врачански 4, 12, 8, 6, 1, 10, Софроний Врачански 2., 6, Стефан Караджа 3, 9, 6, УПИ Ix-501, Кв. 59 17, Христо Ботев 6, 2, 8, 1, 4, Христо Ботев 24, 23, 26, 30., 20, 14, 30, 15, 27, 28, 16а, 22, 29., 13, 7, 32., 21, 9, 25, 18, 11, 17, Христо Петрински 40, 34, 26, 38, 22, 33, 32, . 4, 15, 21, 20, 9, 10, 14, 24, 8, 17 УПИ I-457, Кв. 94, 36, Христо Смирненски 3, 5, 2, Христо Смирненски 25, 21, 23, 15, 6, 4, 13, Цанко Церковски 3, Цанко Церковски 5, 3, 1, Цеко Тодоров 2, 7, 5, Шипка 11, 5, 12, 9, 10, Яташка 3., Яташка 2, 1

На 30.01.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Боденец: Александър Стамболийски 4, 5, 10, 16, 18, 3, 8, 24, 1, 22, 2, Арда . 1, Боденски Дол 1, Витоша . 8, 6, 4, 5, 3, Волга 1, 2, 3, Георги Димитров 52, 36, 9, 10, . 39, 42, 1, 21, 22, 54, . 37, 13, 50, 30, 26, 29, 23, 58, 11, 25, 38, 68, 14, 24, 15, 16, 28, 44, 18, 37, 27, 46, 12, 4, 33, 19, 17, 20, 8, 34, 2, 40, 6, 32, 31, 48, Дъб 1, Здравец 3, 6, 1, 5, Никола Вапцаров 19, 12, 11, 6, 4, 3, 15, 7, 16, 5, 13, 14, 9, 3 А, 2, 10, 1, 8, Оборище 14, 12, 9, 6, 4, 11, 10, Пирин 1, 7, 4., 12, 3, 5, 8, 6, Плиска 8, 1, 5, 6, Рила . 1, 9, Христо Ботев 18, 10, 34, 6, 22, 26, 9, 7, 20, 4, 5, 3, 15, 17, 16, 19, 11, 12, 24, 14, 2, 1, 8, Шипка . 1, . 3

На 30.01.2020 г. /12:30 - 16:15 ч./ -  Мездра: Александър Стамболийски 118, 122, 110, 112, 114, 116, 120, Искър 4, 2, 3, 6, 8, Рила 29, Св. Патриарх Евтимий 13, 5, 25, 7, 17, 11, 9, 2, 19, 21, 3, 15, 1, 23, Чавдар Войвода 12, 6, 10, 1, 8, 4, 14, 2, Янко Сакъзов 26, 14, 34, 20, 30, 22, 36, 5, 28, 16, 18, 24, 32, 3, 38, Янтра 5, 2, 6

Община Мизия  

На 27.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Войводово, Общ. Мизия: Александър Стамболийски 11, 2, 7, Васил Коларов 4, 2, Васил Левски 4, 11, 8, 9, 16, 14, 10, 1, 2, 6, 17, 13, 3, 5, Георги Димитров 4, 6, 13, 5, 1, 19, 9, Иван Вазов 12, 8, 10, 9, 5, 1, 7, 6, 4, 3, 11, 10 А, Кюстендилска 9, 6, 11, 16, 1, 12, 3, 5, 7, 8, Никола Вапцаров 3 А, 2, 1, 3, Пенчо Славейков 5, 1, 3, Христо Ботев 62, 31, 29, 22, 1 А, 43, 34, 21, 41, 56, 17, 50, 14, 44, 1, 5, 9, 32 А, 37, 36, 3, 58, 8, 45, 23, 13, 60, 35, 4, 24, 19, 18, 42, 2, 30, Рт Нн ТП №1, 6, 11, 12, 16, 28, 7, 26, 15, 38, 33

На 30.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Войводово, Общ. Мизия: Васил Коларов 16, 8, 12, 6, 18, 10, 22, 14, 24, Васил Левски 28, 41, 43, 18, 31, 22, 26, 37, 20, 33, 29, 36, 32, 30, 38, 45, 39, 42, 35, Георги Димитров 2, Иван Вазов 21, 16 А, 18, 26, 15, 22, 19, 20, 38, 34, 28, 36, 16, 17, 25, 24, Рт Нн ТП №2, Кюстендилска 31а, 26, 40, 35 А, 23, 37, 13, 27, 21, 30, 15, 18, 35, 33, 28, 17 А, 38, 22, 24, 32, 36, 39, Никола Вапцаров 5

Община Оряхово  

На 27.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 28.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Оряхово: Асен Златаров 20, 4, 6, 18, 16, 3, 5, 12, 1, 2, Беласица 3, 4, 1, Васил Коларов 2, Веслец 8, 6, Георги С. Раковски 13, Добри Войников 12, 4, 16, 5, 18, 14, 2, 10, 3, 9, 7, 1, 8, 2, 2 Дат, 11, Захари Стоянов 2, 8, 6, 1, 12, 3, Йордан Йонов 4, 8, 3, 11, 24, 12, 9, 13, 1, 10, 22, 5, 7, 14, 26, 6, Кирил и Методий 36, 34, 16, 26, 13, 28, 15, 11, 7, 40, 22, Летнишка 18, 48, 29, 14, 10, 23, 21, 42, 59, 26, 12, 61, 33, 15, 16, 43, 28, 55, 27, 11, 30, 20, 45, 35, 38, 46, 9, 51, 34, 57, 41, 37, 31, 17, 24, 25, 47, 49, Паисий Хилендарски 21, 6, 24, 32, 13, 5, 28, 16, 17, 10, 8, 12, 18, 22, 26, 54, 30, 4, 20, 14, Проф. Цеко Торбов 10, 5, 8, 4, Рт Нн ТП №20

Община Роман  

На 28.01.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долна Бешовица: Александър Стамболийски 10, 9, 1, 2, 12, 8, 3, Барища 10, 8, 4, Бузлуджа 2, 4, Димитър Благоев 8, 4, 6, 10, 2, Еделвайс 1, Каменополска 11б, 4, 12, 9, 8, 22, 6, 20, 3, 2, 24, 1, 19, 20а, 11а, 17, 13, 11, 10, 14, Кирко Николов 1, Ком 2, 3, 1, Кръста 2, 2 А, Подсеч 1, 4, 2, Спортна 3, 1, 2, Христо Ботев 23, 26 А, 5 Б, 27, 26а, 2, 28, 41, 1, 7, 9, 44, 3, 35, 22, 18б, 15, 43, 13а, 13, 5, 10, 30, 10-А, 28а, 41а, 19, 21, 24, 17, 24 А, 29, 8, 4, 26, 37, 12, 18, 6, 20, 25, 31

На 31.01.2020 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Роман: Бачо Киро 7, 14, 15, 11, 20, 5, 3, 1, 9, 33, 4, 18, 6, 13, 2, Генерал Скобелев 68, 70, 88, 66, 80, 66 А, 84, 74, 76, 72, 82, 64, Генерал Скобелев 38, 34, 46, 26, 52, 48, 2, 24, 18, 12, 22, 14, 20, 16, 54, 42, 8, 56, 6, 36, 4, 10, 28, 40, 32, 30, 50, 44, Гео Милев 16, 14, 4, 12, 6, 1, 8, 7, 10, 18, 3, Димитър Благоев 4, 16, 3, . 1, 10, 14, 42, 6, 2, Елин Пелин 2, Захари Стоянов 3, Илия Темелски 5, Искър 15, 37, 23, 27, 19, . 41, 31, 21, 25, 29, 41., Искър 9, 3, 2, 11, 13, 15, 1, Митко Палаузов 4, 1, Митко Пешев 5, 7, 2, Панайот Волов 1, . 5, 8, . 7, 4, Пирин 20, 2, 18, Софроний Врачански 3, 2, 1, Стефан Караджа 13, 6, 11, 1, 9, 7, 15, 4, 2, 3, 5, Сухо Поле 12, 15, 3, 13, 5, 11, 8, 14, 2, Тотка Илиева 12, 16, 7, 8, 1, 9, 6, 10, 5, 18, 3, 11, 14, 13, 15, 6., Хаджи Димитър 1, 3, 6, 4, 11, 5, 9, Хан Крум 2, Чавдар 5, 1, 3, 2

ЧЕЗ
област Враца
планирани прекъсвания
По статията работи:

3E news