НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 28.09-02.10.2020 г. - София област, 2 част

fb
3E news
fb
25-09-2020 12:49:44
fb

/Продължение от 1 част/

Община Самоков  

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Алино:   П-Л Іі,  Пл.№160,  Кв.48  ,  УПИ I-345,  Кв.18  ,    Къща

На 28.09.2020 г. /08:16 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /08:16 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /08:16 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /08:16 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /08:16 - 16:00 ч./ -  Бели Искър:   1-ва    1, Язовир Бели Искър, 1, Язовир Бели Искър

На 28.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Бели Искър:   1-ва    56, 36, 53, 1, 58, Вила, 30, 23, 29, 42, 21, 6, 22, 45, 32, 37, Училище, 35, 60, 40, 31, 5, 49, 43, 146, 38, 1 А, 24, 11, 34, 64, 28, 9, 3, 19, 27, 7, 25, 26, 17, 39, 50, 51, 15,  2-ра  6, 4, 1, 12, 3, 5, 10, 7, 14, 2,  3-та  2, 3, 7, 1,  4-та  6, 2, 4,  5-та  5, 11, 13, 3, 9, 1,  6-та  3, 17, 1, 2,  7-ма  15, 11, 3, 1, 52, 7, 27, 23, 5, 16, 13, 21, 9, 29, 17, 35, 25

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Белчин:   1-ва    2а, 6, 11, 8, 15, 31, 3, 19, 27а, 5, 13, 4, 25, 19а, 16, 9, 17, 23,  10-та  11, 2, 3, 4,  11-та  10, 2, 1,  12-та  9, 1, 10, 2, 6, 4, 10а, 7, 11, 3, 8, 4а,  13-та  11, 15, 6, 9, 4, 17, 10, 2, 13, 7, 21, 14, 8,  14-та  12, 20, 11, 8, 19, 21, 22, 24, 28, 23, 16, 13, 10, 26, 14, 18, 15, 9,  15-та  5, 9, 2, 3, 11, 13, 4,  16-та  20, 5, 17, 6, 19, 12, 4, 8, 10, 11, 15, 9, 24, 24а, 1, 13, 7, 3,  18-та  4а, 4, 6, 2,  19-та  3, 24, 10, 14, 26, 11а, 20, 8, 16, 5, 1а, 18, 1, 6, 22а, 4, №19, 7, 2а, 22, 11, 12, 2,  2-ра  5а, 17, 18, 16, 9, 13, 15, 11, 14, 7а, 2, 12,  20-та  2, 5,  21-ва    5, 15, 11, 6, 13, 17, 7, 9,  22-ра  3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10,  23-та  1, Скз Белчин, 2, 6, 3, 8,  286  ,  3-та  14, 17, 20, 28, 9, 27, 6, 21, 2, 26, 4, 19, 12а, 1, 11, 10, 25, 12, 8,  4-та  2, 1, 6, 3, 5, 6а,  5-та  18, 22, 16, 6, 13, 14, 23, 17, 10, 21, 15, 19, 11, 5, 3, 1, 4, 9, 7,  6-та  20, 3, 16, 14, 12, 5, 8, 15, 23, 22, 2, 7, 6, 13, 9, 19, 24, 11, 4, 10, 18, 19, 1, 3,  7-ма  24, 18, 13, 21, 2, 8, 7, 16, 12, №10, 4, 19 Б, 19, 22, 5, 11, 20, 24, 3,  8-ма  5, 4, 3, 6, 2, 11, 14,  9-та  1, 4, 56, 3, 7, 5,  Ix-136,  Кв.24  6,  Витоша  31, 20, 37а, 2, 5, 25, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 4, 12, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14,  Георги Димитров  26а, 27, 9, 16, 21, 29, 1, 8, 17, 32, 5, 21а, 7, 22, 25, 20, 15, 20а, 24, 36, 34, 2, 33, 11, 19, 18, 30, 38, 28, 26, 31, 10,  Иван Вазов  6, 15, 2, 24, 23, 12, 19, 25, 27, 26, 4, 7, 1, 14, 11, 9, 3, 21, 8, 5, 28, 10, 17,  Имот №15, В Р-Н 54 УПИ-XXIX  М.Радивец,  Имот №16  ,  Имот №2, Р-Н 51, М.Радивец  ,  М.Радивец , Пл.1 Кв 1  ,  С. Белчин,  Пл. XI,  Кв. 57,  Община Самоков  ,  УПИ 100592 И УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град  ,  УПИ XXVIII-864, 896, 897; Кв. 57  ,  УПИ І-470, 471 Кв.38а  ,  УПИ-Ix Кв.20  ,  Христо Ботев  34, 17, 37, 46, 31, 25, 40, 35, 21, 33, 38а, 53, 19, 42, 38, 48, 46а, 27, 23, 36, 46б, 44, 6, 29, 28 А, 1, 1 А, 13а, 26, 9, 8а, 28, 50, 12, 13, 18, 14, 3, 2, 15, 8, 20, 24, 36, 22, 10, 7, 6, 30, 12а, 54, 4, 70, 5а, 54, 46а, 43, 78, 49, 55, 74, 41, 85, 80, 64а, 77, 65, 76, 67, 35а, 86, 50, 53, 58, 83, 71, 63, 44, 75, 69, 88а, 57, 73, 68, 51, 48, 88, 95, 66, 64, 89, 56, 47, 81, 62, 60, 87, 72, 45, 78а, 79а, 52, 59, 91, 82, 90, 93, 37, 84,  Юрий Гагарин  39, 25, 10, 24а, 29, 36, 16а, 33, 26, 31а, 19, 21, 24, 31, 23, 13, 8, 17, 18, 37, 35, 12, 28, 38, 32, 37а, 16, 27, 34, 4, 14, 30, 15, 41, 5, 5а, 7, 1, 3, 9, 7а, 2,    Вила, Снек Бар Плувен Басейн Преместваем Обект

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Белчински Бани:   П-Л V Кв, 21  ,  УПИ Xi-206,  Кв.13  ,    135, 1 УПИ Парцел 79

На 28.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Горни Окол:   128, Кв.16  ,  IV-18, Кв.2 в.з. Калковско Манаст  ,  IX-302,  Kw.41  ,  XXIII,  Кв.2  ,  В.З. Калковско Манастирище  УПИ IV-8,  Кв.5,  М. Щъркелово Гнездо  ПИ 77,  Парцел VI--43 Кв.5  ,  ПИ 5  ,  ПИ 61  ,  Щъркелово Гнездо  ,    361

На 28.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  Горни Окол:   9271  ,  IV-18, Кв.2 В.З.Калковско Манаст  ,  В.З. Калковско Манастирище  УПИ IV-8,  Кв.5,  Местност Дългата Поляна  Вила,  Местност Калковско Манастирче  Вила, Сауна,  Местност Кръсни Поток  ,  Местност Мало Равнище  Вила, Вила, Вила,  Местност Ренов Дол  Помпа,  Местност Щъркелово Гнездо  Павилион, Поч.База, Ресторант, Поч.База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа,  Местност Язовир Искър  Поземлен Имот, Ветроходна База На Язовир Искъ,  ПИ 5

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Горни Окол:   9271  ,  Iv-18, Кв.2 В.З.Калковско Манаст  ,  В.З. Калковско Манастирище  УПИ Iv-8,  Кв.5,  Местност Калковско Манастирче  Вила, Сауна,  Местност Мало Равнище  Вила,  Местност Ренов Дол  Помпа,  Местност Язовир Искър  Ветроходна База На Язовир Искъ,  ПИ 5

На 28.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Долни Окол:   1433  ,  П-Л 150 Кв. 19  ,  Ренов Дол  ПИ №1572,  УПИ VІ-162,  Кв.20  ,    Къща, Вила

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:00 ч./ -  Долни Окол:   1689 Квартал Г-22-12-Б Язовир Искър  ,  Дългата Поляна  ,  Местност Мало Равнище  Вила,  Местност Ренов дол  Фургони, Упи -1742, , Фургон, Поч.Ст-Я, Пи 325,  Местност Щъркелово Гнездо  Конна База, Поч.База,  Местност Язовир Искър  ,  Ренов Дол  ,  Язовир Искър  Местност Сеята

На 30.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Доспей:   1-ва    26, 49, 66,  1-ва    68,  1-ва    40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27,  10-та  3,  10-та  2, 6, 4, 8,  11-та  5, 1, 2,  11-та  6,  12-та  4,  12-та  9, 2, 5, 7, 1, 11, 3,  13-та  2, 11, 9, 1, 13,  13-та  13, 7, 10, 9,  14-та  1,  14-та  3, 1, 4,  15-та  1, 3,  15-та  1,  15-та  8, 2,  16-та  18, 5, 21, 3, 22, 7,  16-та  3, 1,  16-та  18,  17-та  №6,  17-та  5,  18-та  1,  18-та  1,  19-та  2, 7,  2-ра  16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4,  2-ра  9, 1,  20-та  7, 6, 5, 3, 4, 1, 2,  21-ва    7, 6,  21-ва    5, 2, 4, 4а, 7, 1,  21-ва    6,  22-ра  1, 3, 8, 4,  22-ра  27,  22-ра  8, 2, 4,  23-та  3,  7, 4,  24-та  3, 6,  24-та  8,  24-та  3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  25-та  8, 2, 10, 6,  25-та  4, 8, 1,  26-та  12, 2, 6,  26-та  2,  27-ма  14, 18, 9, 1,  27-ма  26, 20,  28-ма  9, 11, 3,  28-ма  17, 1,  29-та  1,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  3,  30-та  8,  4-та  8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7,  4-та  10, 3, 15, 9,  5-та  13, 1, 8, 2,  5-та  8,  5-та  1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2,  6-та  4, 3, 1,  7-ма  37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, №57, 62, 56, 14, 17, №65, №55, 74, 73, 38,  7-ма  6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17,  7-ма  59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71,  8-ма  24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35,  8-ма  22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9,  8-ма  5, 42,  9-та  1,  Площада  15, 4, 12,  Площада  14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7,  Площада  5, 12, 2

На 02.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Доспей:   1-ва    26, 49, 66,  1-ва    68,  1-ва    40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27,  10-та  3,  10-та  2, 6, 4, 8,  11-та  6,  11-та  5, 1, 2,  12-та  4,  12-та  9, 2, 5, 7, 1, 11, 3,  13-та  2, 11, 9, 1, 13,  13-та  13, 7, 10, 9,  14-та  3, 1, 4,  14-та  1,  15-та  8, 2,  15-та  1,  15-та  1, 3,  16-та  18,  16-та  3, 1,  16-та  18, 5, 21, 3, 22, 7,  17-та  5,  17-та  №6,  18-та  1,  18-та  1,  19-та  2, 7,  2-ра  9, 1,  2-ра  16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4,  20-та  7, 6, 5, 3, 4, 1, 2,  21-ва    5, 2, 4, 4а, 7, 1,  21-ва    7, 6,  21-ва    6,  22-ра  27,  22-ра  8, 2, 4,  22-ра  1, 3, 8, 4,  23-та  3,  7, 4,  24-та  3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  24-та  8,  24-та  3, 6,  25-та  4, 8, 1,  25-та  8, 2, 10, 6,  26-та  2,  26-та  12, 2, 6,  27-ма  26, 20,  27-ма  14, 18, 9, 1,  28-ма  17, 1,  28-ма  9, 11, 3,  29-та  1,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  8,  30-та  3,  4-та  8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7,  4-та  10, 3, 15, 9,  5-та  13, 1, 8, 2,  5-та  8,  5-та  1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2,  6-та  4, 3, 1,  7-ма  59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71,  7-ма  6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17,  7-ма  37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, № 57, 62, 56, 14, 17, № 65, № 55, 74, 73, 38,  8-ма  22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9,  8-ма  24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35,  8-ма  5, 42,  9-та  1,  Площада  5, 12, 2,  Площада  15, 4, 12,  Площада  14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7

На 29.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Доспей:   1-ва    26, 49, 66,  1-ва    68,  1-ва    40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27,  10-та  3,  10-та  2, 6, 4, 8,  11-та  6,  11-та  5, 1, 2,  12-та  9, 2, 5, 7, 1, 11, 3,  12-та  4,  13-та  13, 7, 10, 9,  13-та  2, 11, 9, 1, 13,  14-та  1,  14-та  3, 1, 4,  15-та  1,  15-та  1, 3,  15-та  8, 2,  16-та  18,  16-та  18, 5, 21, 3, 22, 7,  16-та  3, 1,  17-та  №6,  17-та  5,  18-та  1,  18-та  1,  19-та  2, 7,  2-ра  16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4,  2-ра  9, 1,  20-та  7, 6, 5, 3, 4, 1, 2,  21-ва    7, 6,  21-ва    5, 2, 4, 4а, 7, 1,  21-ва    6,  22-ра  1, 3, 8, 4,  22-ра  8, 2, 4,  22-ра  27,  23-та  3,  7, 4,  24-та  3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  24-та  3, 6,  24-та  8,  25-та  4, 8, 1,  25-та  8, 2, 10, 6,  26-та  12, 2, 6,  26-та  2,  27-ма  14, 18, 9, 1,  27-ма  26, 20,  28-ма  17, 1,  28-ма  9, 11, 3,  29-та  1,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  3,  30-та  8,  4-та  10, 3, 15, 9,  4-та  8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7,  5-та  13, 1, 8, 2,  5-та  1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2,  5-та  8,  6-та  4, 3, 1,  7-ма  6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17,  7-ма  59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71,  7-ма  37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, № 57, 62, 56, 14, 17, № 65, № 55, 74, 73, 38,  8-ма  5, 42,  8-ма  22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9,  8-ма  24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35,  9-та  1,  Площада  15, 4, 12,  Площада  14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7,  Площада  5, 12, 2

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч./ -  Доспей:   1-ва    26, 49, 66, 68, 40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27,  10-та  3, 2, 6, 4, 8,  11-та  6, 5, 1, 2,  12-та  9, 2, 5, 7, 1, 11, 3, 4,  13-та  2, 11, 9, 1, 13, 13, 7, 10, 9,  14-та  1, 3, 1, 4,  15-та  1, 3, 8, 2, 1,  16-та  18, 3, 1, 18, 5, 21, 3, 22, 7,  17-та  №6, 5,  18-та  1, 1,  19-та  2, 7,  2-ра  16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4, 9, 1,  20-та  7, 6, 5, 3, 4, 1, 2,  21-ва    6, 5, 2, 4, 4а, 7, 1, 7, 6,  22-ра  27, 1, 3, 8, 4, 8, 2, 4,  23-та  3,  7, 4,  24-та  8, 3, 6, 3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  25-та  8, 2, 10, 6, 4, 8, 1,  26-та  12, 2, 6, 2,  27-ма  14, 18, 9, 1, 26, 20,  28-ма  9, 11, 3, 17, 1,  29-та  1,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  8, 3,  4-та  8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7, 10, 3, 15, 9,  5-та  13, 1, 8, 2, 1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2, 8,  6-та  4, 3, 1,  7-ма  59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71, 6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17, 37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, № 57, 62, 56, 14, 17, № 65, № 55, 74, 73, 38,  8-ма  24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35, 5, 42, 22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9,  9-та  1,  Площада  15, 4, 12, 5, 12, 2, 14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7

На 28.09.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Доспей:   1-ва    40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27,  1-ва    68,  1-ва    26, 49, 66,  10-та  2, 6, 4, 8,  10-та  3,  11-та  6,  11-та  5, 1, 2,  12-та  9, 2, 5, 7, 1, 11, 3,  12-та  4,  13-та  2, 11, 9, 1, 13,  13-та  13, 7, 10, 9,  14-та  1,  14-та  3, 1, 4,  15-та  1, 3,  15-та  1,  15-та  8, 2,  16-та  18,  16-та  18, 5, 21, 3, 22, 7,  16-та  3, 1,  17-та  №6,  17-та  5,  18-та  1,  18-та  1,  19-та  2, 7,  2-ра  9, 1,  2-ра  16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4,  20-та  7, 6, 5, 3, 4, 1, 2,  21-ва    5, 2, 4, 4а, 7, 1,  21-ва    7, 6,  21-ва    6,  22-ра  27,  22-ра  1, 3, 8, 4,  22-ра  8, 2, 4,  23-та  3,  7, 4,  24-та  3, 6,  24-та  3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  24-та  8,  25-та  4, 8, 1,  25-та  8, 2, 10, 6,  26-та  12, 2, 6,  26-та  2,  27-ма  14, 18, 9, 1,  27-ма  26, 20,  28-ма  17, 1,  28-ма  9, 11, 3,  29-та  1,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  3,  30-та  8,  4-та  10, 3, 15, 9,  4-та  8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7,  5-та  1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2,  5-та  8,  5-та  13, 1, 8, 2,  6-та  4, 3, 1,  7-ма  6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17,  7-ма  59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71,  7-ма  37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, №57, 62, 56, 14, 17, №65, №55, 74, 73, 38,  8-ма  5, 42,  8-ма  22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9,  8-ма  24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35,  9-та  1,  Площада  15, 4, 12,  Площада  5, 12, 2,  Площада  14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7

На 01.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Доспей:   1-ва    40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27,  1-ва    68,  1-ва    26, 49, 66,  10-та  3,  10-та  2, 6, 4, 8,  11-та  6,  11-та  5, 1, 2,  12-та  9, 2, 5, 7, 1, 11, 3,  12-та  4,  13-та  2, 11, 9, 1, 13,  13-та  13, 7, 10, 9,  14-та  1,  14-та  3, 1, 4,  15-та  1,  15-та  1, 3,  15-та  8, 2,  16-та  3, 1,  16-та  18,  16-та  18, 5, 21, 3, 22, 7,  17-та  №6,  17-та  5,  18-та  1,  18-та  1,  19-та  2, 7,  2-ра  16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4,  2-ра  9, 1,  20-та  7, 6, 5, 3, 4, 1, 2,  21-ва    5, 2, 4, 4а, 7, 1,  21-ва    6,  21-ва    7, 6,  22-ра  27,  22-ра  8, 2, 4,  22-ра  1, 3, 8, 4,  23-та  3,  7, 4,  24-та  3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2,  24-та  3, 6,  24-та  8,  25-та  8, 2, 10, 6,  25-та  4, 8, 1,  26-та  12, 2, 6,  26-та  2,  27-ма  14, 18, 9, 1,  27-ма  26, 20,  28-ма  17, 1,  28-ма  9, 11, 3,  29-та  1,  3-та  4, 8, 9, 2, 5, 3,  30-та  8,  30-та  3,  4-та  8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7,  4-та  10, 3, 15, 9,  5-та  1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2,  5-та  13, 1, 8, 2,  5-та  8,  6-та  4, 3, 1,  7-ма  59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71,  7-ма  6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17,  7-ма  37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, № 57, 62, 56, 14, 17, № 65, № 55, 74, 73, 38,  8-ма  5, 42,  8-ма  24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35,  8-ма  22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9,  9-та  1,  Площада  14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7,  Площада  5, 12, 2,  Площада  15, 4, 12

На 28.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Драгушиново:   СКЗ Драгушиново

На 28.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Злокучене,  Общ. Самоков:   М-ст Лавандула ,  Общ. Самоков

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Клисура,  Общ. Самоков:   Извън Регурация  ,    УПИ 013170,   М. Загувна

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Ковачевци,  Общ. Самоков:   1-ва    6 А, 11, 3, 10, 1, 13, 5, 9, 14, 6, 2,  10-та  10, 2, 7, 1, 6, 8, 9, 3, 4, 12,  11-та  1, 2, 4,  12-та  2, 3, 1,  13-та  15, 8, 6, 1, 13, 2, 3, 9, 7, 4, 5, 10,  14-та  10, 18, 8, 2, 1, 4, 20, 24, 14, 22, 3, 16, 12,  18-та  3, 1, 5,  19-та  3, 1, 4, 2,  20-та  4, 1, 2, 6,  21-ва    10, 12, 7, 1, 5, 17, 14, 6, 8, 3, 9, 11, 15, 13, 2, 16,  22-ра  7, 4, 2, 9, 5, 8, 6,  23-та  2, 6, 4,  24-та  2, 4, 3,  25-та  110, 84, 25, 108, 97, 119, 100, 127, 99, 106, 131, 107, 88, 80, 121, 105, 94, 90, 117, 102, 109, 129, 86, 98, 115, 133, 101, 109 А, 113, 123, 104, 36, 20, 12, 13, 26, 11, 34, 33, 19, 8, 3, 1, 25, 10, 41, 15, 37, 45, Стоп. двор, 4, 5, 14, 23, 24, 6, 49, 51, 7, 18, 32, 39, 43, 79, 53, 16, 35, 27, 38, 28, 42, 17, 55, 29, 21, 30, 9, 63, 56, 44, 65, 70, 61, 93, 77, 48, 74, 71, 46, 82, 64, 89, 66, 67, 60, 40, 68, 50, 54, 76, 72, 34, 69, 52, 77а, 78, 74а, 58, Склад, ТКЗС,  26-та  52 А, 41, 43, 50, 62, 48, 46, 56, 64, 58, 66, 44, 52, 35, 19, 18, 23, 36, 30, 24, 1, 29, 9, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 10, 6, 19а, 8, 14, 13 Вила, 17,  27-ма  2, 4, 6,  28-ма  6, 2, 1, 4,  29-та  31,  3-та  29, 7, 2, 4, 2 А, 6, 3, 10, 5, 57, 61, 71, 65, 47, 63, 69, 67, 96, 98, 53, 55, 51, 100, 59, 40, 18, 86, 64, 14, 66, 28, 16, 48, 80, 88а, 58, 30, 44, 60, 78, 31, 82, 26, 46, 56, 38, 88, 59, 32, 34, 22, 42, 52, 15, 13, 19, 24, 17, 62, 72, 84, 74, 36, 72d, 50,  30-та  8, 2а, 5, 11а, 16, 3, 12, 1, 6, 14, 10, 4, 11, 31б, 36, 35, 46, 44, 22, 40, 37, 31, 20, 31в, 42, 26, 25, 33, 28, 18, 24, 31а, 30, 33а, 34, 29, 38, 32, 28а,  31-ва    3, 8, 6, 4, 1,  32-ра  4, 2,  33-та  4,  34-та  7, 9, 3, 5,  35-та  3, 9, 11, 2, 5, 13, 7, 15,  36-та  3, 1, 5, 2,  37-ма  3, 2, 5, 1, 4,  38-ма  2,  39-та  4, 8, 9, 11, 7, 5, 13, 3,  4-та  3, 5, 1, 14, 20, 12, 3, 24, 6, 8, 4, 28, 10, 2, 26, 18, 16, 22,  40-та  4, 6,  41-ва    8, 16, 5, 12, 11, 3,  42-ра  4а, 6, 4, 1, 3,  43-та  3, 10, 2, 5, 8,  44-та  2,  45-та  1а, 2, 10, 4, 13, 3, 11, 1, 6, 8,  46-та  2, 6, 4, 1,  47-ма  2, 8, 3, 4, 10, 1,  48-ма  1, 4, 3, 6, 8, 10, 2,  49-та  24, 3, 14, 4, 6, 12, 5, 11, 1, 16, 9, 7, № 6, 8,  5-та  9,  50-та  3, 14, 18, 6, 10, 7, 4, 2, 8, 15, 5, 12,  51-ва    4, 2, 3,  52-ра  14, 4, 12, 3, 5, 1, 7, 8, 6, 13, 28, 30, 34,  53-та  2,  54-та  16, 13, 20, 14, 2, 19, 11, 10, 9, 8, 12, 6, 18,  55-та  3, 5, 1, 2,  6-та  12, 1, 4, 2, 8, 9,  7-ма  6, 8, 2, 1, 4, 9,  8-ма  4d, 6, 3, 8, 5, 4, 7,  9-та  10 Вила, 8, 6, 1, 12, 2, 4,  XVIII  ,  БКТП  Градина - Ковачевци  ,  Пп II, Кв.58  ,  УПИ- II-251 Кв.1  Къща, Местност Лопаров Юрт, 3

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Поповяне:   ПИ 000368  ,  ПИ 57697.13.27  ,    Вила

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч./ -  Продановци,  Общ. Самоков

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч./ -  Райово:   1-ви Май  35, 21, 37, 22, 18, 4, 11, 39, 32, 29, 7, 17, 42, 41, 31а, 15, 33, 9, 31, 5, 14, 30, 26, 3, 13, 16, 20, 24, 28, 7, 37, 11, 21, 32, 42,  10-та  11, 3, 8, 2, 9, 13, 6, 7, 4,  11-та  5, 1, 4, 3,  12-та  4, 3, 5, 1, 2,  13-та  10, 2, 7, 4, 11, 6, 3, 9, 5, 12, 8, 1, 16,  14-та  8, 4, 1, 6, 5, 3,  15-та  5, 2, 3, 4, 9, 6,  16-та  19, 6, 4, 18, 16, 14, 2, 8, 1, 10, 12,  17-та  1, 13, 10, 8, 3, 17, 19, 2, 9, 14, 6, 44, 4, 33, 35,  18-та  6, 4, 1, 9, 14, 2, 18, 22, 16, 20, 24, 11, 12, 8, 3, 26, 5, 6, 32, 34, 36,  19-та  16, 8, 20, 19, 23, 7, 21, 10, 9, 25, 4, 26, 1, 17, 31, 6, 29, 18, Фургон, 13, 3, 24, 12, 27, 15, 11,  2-ра  5 А, 2, 6, 3, 1, 5,  21-ва    4, 2, 3, 10, 1, 5, 9, 6, 8,  22-ра  25, 21, 4, 19,  23-та  1, 5, 4, 2, 13, 7, 11, 3, 9,  24-та  3, 8,  25-та  10, 5, 11, 4, 13, 9, 1, 7, 6, 3, 16, 2, 8,  26-та  2, 18, 7, 17, 8, 9, 1, 5, 13, 12, 19, 6, 14,  27-ма  14, 3, 12, 6, 8, 5, 7, 9, 2, 10, 4,  28-ма  4, 5, 10, №1, 2, 8, 6,  29-та  2, 7, 8, 6, 3, 11, 9, 17, 12, 5, 4, 22, 20, 15, 10, 14, 18, 1,  30-та  43, 37, 14, 40, 34, 30, 1, 23, 20, 12, 16, 5, 41, 25, 48, 52, 13, 18, 24, 3, 33, 10, 27, 26, 3d, 31, 9, 22, 17, 35, 15, 39, 50, 29, 32, 6, 28, 42,  31-ва    29, 27, 4, 1, 10, 2, 52, 8, 12, 3, 6, 6,  32-ра  10, 6, 4, 10, 8, 3, 9, 2, 12, 14, 1, 7, 5,  33-та  20, 2, 4, 13, 24, 6, 1, 14, 11, 22, 30, 15, 12, 7, 3, 26, 28, 16, 18, 5, 9, 53, 57,  34-та  26, 5, 32, 10, 19, 40,  35-та  1, 12,  36-та  2,  4-та  2, 1, 5, 3, 4,  5-та  8, 4,  6-та  12, 4, 6, 2, 7, 5, 10, 3,  8-ма  35, 33, 31, 29,  9-та  4, 3, 2, 6,  Краля  36 2, 10 2, 1, 28, 46, 30, 32, 34, 5, 2, 26, 2 2, 2, 1, 16, 3, 14, 9, 2, 4, 36, 19, 20, 25, 34, 7, 22, 41, 24, 17, 11, 38, 13а,  Лаго  20, 15, 6 А, 10, 4, 6, 28, 7, 19, 1, 33, 13, 12, 21, 2, 30, 11, 5, 24, 29, 9, 26, 27, 8, 39, 31, 22, 1 ул.  Палакария №1, 6,  Маро  2, 8, 1, 4, 12, 3, 10, 6,  П. Пейчинов  13, 16, 23, 29, 35, 33, 3, 5, 12, 20, 25, 21, 1, 9, 14, 7, 37, 17, 2, 11, 28, 19, 27, 15, №9, 10, 18, 22,  Площада  Магазин, 9, 12, Фургон, 3, 8, 18, 14, 5, Търг.Обект, 16, 7,  Подридна  24, 8, 34, 22, 12, 28, 36, 14, 20, 3 А, 6, 5, Фурна, 18, 30, 42, 44, 10, 40, 26, 51, 1, 25, 64, 56, 66, 49, 23, 46, 21, 62, 50, 48, 69, 15, 52, 51, 54, 60, 68, 29, 27, 44, 17,  Самоковско Шосе  13, 9, 19, 35, 8, 33, 4, 3, 17, 6, 1, 20, 34, 11, 14, 12, 28, 18, 7, 23, 22, 5, 16, 2, 24, 10, 37, 39, 30, 6, 24, 28, 32, 10, 4, 7, 2, 5, 22, 8, 20, 12, 38, 1, 3,  УПИ V,  Кв.53  ,  Хv  Кв.53  ,    1, 1, 4, Мест.Ленището, 3, 6, 2

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Рельово:   №000527,  Извън Регулация  ,  ПИ 68,  Кв.60  ,  УПИ -I Кв.65  ,  УПИ II-23  ,  УПИ IV-Общински, Кв.35  ,  УПИ V,  Кв.46  ,  УПИ VII- 82,  Кв.5  ,  УПИ XII-214,  527,  Кв 30  ,  УПИ XXIV-85 Кв.5  ,    Скз Рельово

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч./ -  Рельово:   УПИ VІ-135, Кв.10  ,    Къща

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч./ -  Самоков:   040171, 040187

На 28.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  Самоков:   1433  ,  М. Щъркелово Гнездо  ПИ 77,  Местност Дългата Поляна  Вила,  Местност Мало Равнище  Вила, ,  Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила,  Местност Ренов Дол  ,  Местност Татарски Брод  Вила,  Местност Щъркелово Гнездо  Бунгало, Водна Помпа, 1, Поч.База,  Местност Язовир Искър  М-Ст Коеджик УПИ 728, М-Ст Суг.Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг.Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг.Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 731,  ПИ 61  ,  ПИ000733, Яз.Искър, М.Коеджик  ,  Ренов Дол  ПИ №1572,  Щъркелово Гнездо  ,    361

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Самоков:   1433  ,  Местност Мало Равнище  Вила,  Местност Ренов Дол  ,  Местност Щъркелово Гнездо  ,  Местност Язовир Искър  М-Ст Коеджик УПИ 728, М-Ст Суг.Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг.Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг.Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 731,  ПИ 000733, Яз.Искър, М.Коеджик  ,  Ренов Дол  ПИ №1572

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Самоков:   Булаир  61, 77, 45, 47, 53, 43, 85, 59, 73, 57, 79, 75, 81, 51, 63, 83, 69, 71, 65, 49, 67, 55,  Иван Вазов  117, 116, 111, 122, 119, 120, 121, 109, 118,  Искър  30, 48, 58, 64, 179, 28, 86, 56, 34, 177, 38, 32, 183, 165, 82, 173, 163, 42, 40, 80, 189, 62, 187, 44, 195, 76, 26, 66, 199, 197, 157, №199, 191, 181, 88, 60, 169, 54, 84, 46, 74, №74, 78, 161, 175, 52, 167, 70, 36, 72, 68, 171, 50,  Никола Драмалиев  2, 3, 1, 5, 7, 4,  Оборище  14, 11,  Пашеница  18, 8, 11, 60, 12, 36, 39, 7, 42, 16, 13, 3, 4, 33, 15, 34, 6, 43, 31, №1, 37, 1, 29, 19, 9, 52, 2, 21, 25, 20, 23, 51, 5, 14, 10, 44, 45, 32, 27, 22, 26, 41, 38, 17, 35, 24,  Петър Попангелов  29, 2,  Петър Попангелов-Старши  23, 14, 24, 20, 25, 16, 19,  Сини Вир  20, 18, 12, 8, 16, 14, 4, 26, 24, 2, 28, 22, 10, 6,  Цар Борис III  138, 123

На 28.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Самоков:   Дългата Поляна  ,  Лавандула  ,  Местност Дългата Поляна  Вила, Вила, Вила, Фургон, Вила,  Местност Калковско Манастирче  Вила, Сауна,  Местност Лавандула  Вила, Помпа,  Местност Мало Равнище  Вила, Вила, Вила, Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила, Вила, ,  Вила,  Местност Мечката  Вила 98, Ресторант,  Местност Пашо  Вила,  Местност Ренов Дол  Фургони, Упи -1742, , Фургон, Поч.Ст-Я, Пи 325, Помпа,  Местност Татарски Брод  Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Вила, Ресторант, Вила,  Местност Циментово Кладенче  Вила, Вила,  Местност Червената Земя  Стоп.Сграда, 1 3, 3 2, 1 5, 3 1, 1 1, 3 3, 2 3, 2 5, 1 2, 2 4, 1 Офис, 2 2, 3 Стоп.Сграда, 2 Склад Авточасти, Катодна Станция, 1 Гатер,  Местност Щъркелово Гнездо  Бунгало, Водна Помпа, Конна База, Поч.База, Павилион, Поч.База, Ресторант, Поч.База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа, 1, Поч.База,  Местност Язовир Искър  Поземлен Имот, Прогледна Ограда, М-Ст Коеджик УПИ 728, М-Ст Суг.Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг.Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг.Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 731, Поч.База, Ветроходна База На Язовир Искъ,  Татарски Брод  ,  Язовир Искър

На 28.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Широки Дол:   1-ва    1, 86, 82, 84, 95, 97, 10, 101а, 107, 99, 93, 80, 87, 91, 89, 21, 40, 1, 23, 29, 2, 56, 47, 41, 22, 17, 26, 36, 35, 33, 42, 55, 11, 53, 30, 37, 62, 71, 44, 7, 14, 45, 15, 69d, 75, 5, 9, 31, 60, 51, 64, 73, 24, 61, 66, 59, 8, 39, 12, 58, 3, 69, 20, 46, 54,  10-та  1, 14, 10, 4, 12,  11-та  8, 4, 1, 10, 7, 5, 3,  12-та  4, 1, 2, 6,  13-та  5, 4, 12, 8, 14, 31, 10, 35, 33, 20, 16, 17, Параклис, 13, 29, 18, 15,  14-та  10, 14, 6, 12, 4,  15-та  1, 2, 19, 3, 13, 15, 7, 11, 5,  16-та  5, 4, 9, 5, 13, 1, 3, 7, 15, 2, 6,  17-та  7, 9, 5, 11, 17, 15, 19, 13,  18-та  33, 22, 27, 34, 40, 28, 21, 38, 30, 29, 25, 31, 19, 36, 26, 24, 32, 23, 8, 18, 1, 11, 12, 30, 14, 17, 2, 7, 5, 9,  19-та  9, 5, 1, 3, 7,  2-ра  6, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 9,  20-та  17, 20, 7, 4, 1, 12, 5, 9, 22, 15, 13, 2, 10, 3, 18, 11, 6, 8,  21-ва    1, 3, 7, 5, 2, 9,  22-ра  13, 3, 12, 6, 4, 11, 1, 2, 9,  23-та  22, 39, 25, 33, 26, 23, 45, 40, 46, 32, 47, 50, 41, 30, 48, 38, 31, 49, 29, 34, 42, 28, 36, 43, 27, 24, 5, 1, 3, 6, 8, 18, 10, 4, 7, 19, 15, 2, 18а,  24-та  3, 1, 10, 7, 8, 5, 2,  25-та  5, 4, 6, 12, 8, 10, 3, 7, 2,  26-та  12, 16, 15, 13, 5, 3, 1, 8, 10, 13,  27-ма  27, 28, 33, 37, 31, 16, 26, 18, 35, 22, 23, 41, 24, 20, 29, 5, 10, 4, 7, 6, 12, 15, 23, 8, 17, 21, 1, 9, 13, 2, 11,  28-ма  6, 2, 14, 8,  29-та  2, 6, 8, 15, 13, 21, 7, 9, 12, 25, 10, 17,  3-та  19, 5, 17, 15, 14, 6, 1, 13, 8,  30-та  26, 12, 20, 14, 17, Къща, 8, 18, 27, 29, 31, 23, 28, 33, 10, 22, 19, 21, 16, 9, 1, 11, 15, 7, 5, 3, 6, 13, 4, 2, 40, 38, 37, 18, 39, 30, 36, 32, 35, 43,  31-ва    33, 25, 21, 20, 31, 28, Къща, 29, 23, 19, 15, 11, 13, 6, 8, 21, 3, 7, 1, 9,  32-ра  5, 4, 8, 3, 6, 1,  33-та  11, 24, 22, 13, 26, 9, 7, 15, 10, 12, 16, 2, 14, 4,  4-та  2,  5-та  21, 17,  6-та  3, 6, 2, 1,  7-ма  5а, 1, 3, 5,  9-та  28, 18, 16, 3, 25, 10, 7, 35, 41, 2, 34, 15, 37, 13, Къща, 27, 9, 39, 11, 5а, 32, 17, 1, 33, 4, 26, 31, 6, 29, 8, 19,  М. Татарски Брод  ,  Местност Татарски Брод  10,  П-Л I - 568  ,  ПИ 83291.1000.664  ,    П-Л ІІ Кв.392, 14, 16

На 28.09.2020 г. /09:16 - 16:00 ч./ -  Широки Дол:   1-ва    21, 40, 1, 23, 29, 2, 56, 47, 41, 22, 17, 26, 36, 35, 33, 42, 55, 11, 53, 30, 37, 62, 71, 44, 7, 14, 45, 15, 69d, 75, 5, 9, 31, 60, 51, 64, 73, 24, 61, 66, 59, 8, 39, 12, 58, 3, 69, 20, 46, 54,  10-та  14, 10, 4, 12,  11-та  8, 4, 1, 10, 7, 5, 3,  12-та  4, 1, 2, 6,  13-та  5, 4, 12, 8, 14, 31, 10, 35, 33, 20, 16, 17, Параклис, 13, 29, 18, 15,  14-та  10, 14, 6, 12, 4,  2-ра  6, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 9,  3-та  19, 5, 17, 15, 14, 6, 1, 13, 8,  4-та  2,  5-та  21, 17,  6-та  3, 6, 2, 1,  7-ма  5а, 1, 3, 5,  9-та  28, 18, 16, 3, 25, 10, 7, 35, 41, 2, 34, 15, 37, 13, Къща, 27, 9, 39, 11, 5а, 32, 17, 1, 33, 4, 26, 31, 6, 29, 8, 19

На 02.10.2020 г. /15:30 - 17:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД;/ -  Ярлово:   УПИ ХІІ-562,   Кв.55  ,  002159, Екатте 87552  ,  1-ва    3, 16, 2, 5, 17, 4, 13, 14, 11, 6, 15, 1, 7, 3, 8, 9, 6, 8, 22, 16, 14, 11, 12, 10, 21, 1, 17, 18, 7, 9, 15,  10-та  15, 13, 16, 11, 17, 4, 14, 10, 1, 6, 9, 2, 19, 3, 20, 12, 19, 9, 11, 13, 17, 21, 7, 15, 5,  11-та  18, 2, 10, 4, 3, 11, 21, 8, 7, 1, 16, 23, 5, 14, 17, 15, 13, 19,  12-та  6, 3, 4, 9, 1, 2, 7, 11,  13-та  4, 24, 1, 9, 23, 25, 10, 8, 11, 20, 3, 7, 26, 6,  15-та  6, 11, 6, 4, 8, 2, 18, 9, 7,  16-та  7, 1, 23, 15, 26, 10, 4, 18, 28, 9, 3, 13, 8, 24, 19, 16, 12, 11, 6, 2, 5, 14, 20, 17, 21,  17-та  6, 17, 3, 11, 10, 21, 12, 13, 8, 9, 25, 19, 23, 2,  18-та  33, 52, 7, 31, 19, 41, 32, 56, 35, 40, 51, 9, 2 1, 15, 37, 30, 12, 39, 50, 29, 34, 2, 24, 26, 55, 23, 28, 22, 11, 38, 48, 49, 4, 16, 59, 18, 53, 44, 47, 19а, 8, 6, 3, 1, 42, 5, 43, 57, 54, 60, 46, 45, 13, 14, 25, 17, 31, 51, 5, 19, 35, 46, 33, 20, 50, 17, 52, 23, 41, 45, 1, 4, 11, 12, 43, 15, 29, 6, 3, 16, 37, 47, 27, 9, 30, 48, 49, 18, 13, 14, 39, 10, 7, 22, 48, 42,  19-та  18, 23, 10, 20, 21, 19, 5,  2-ра  38а, 22, 12, 20, 6, 26, 8, 1, 24, 3, 2, 18, 28, 10, 15, 13, 11, 5, 7, 4, 17, 14, 19, 16, 1, 22, 12, 3, 20, 10, 24, 15, 19, 25, 21, 2, 11, 4, 17, 13, 16, 5, 6, 8, 18, 23, 7,  20-та  7, 4, 12, 9, 5, 15, 17, 3, 14, 6, 16, 24, 2, 1,  21-ва    1 1, 5, 7, 8а, 2, 22, 21, 18, 19, 4, 26, 11, 12, 2, 27, 1, 13, 23, 28, 14, 25, 8, 6, 16, 3, 21 1, 1, 2 2, 17, 9, 24,  22-ра  4, 1, 11, 17, 13, 21, 15, 10, 8, 19, 2, 34, 7, 6, 5, 36, 9,  23-та  13, 16, 7, 8, 18, 5, 1, 4, 20, 3, 6, 2, 10, 15,  25-та  3, 4, 7, 6, 2, 5, 11, 9, 2, 3, 7, 8, 6, 4, 5,  26-та  15, 19, 43, 31, 1, 10, 11, 45, 6, 23, 9, 2, 44, 24, 59, 13, 36, 61, 12, 8, 4, 25, 16, 14, 38, 42, 35, 20, 34, 55, 5, 51, 33, 46, 18, 26, 21, 40, 3, 41, 5а, 27, 17, 57, 53, 29, 22, 28, 32, 7, 37, 66, 47, 3, 1, 5, 9, 8,  27-ма  10, 3, 11, 4, 2, 19, 6, 51, 1, 12, 56, 24а, 54а, 4, 20, 16, 24, 22, 14, 10, 32, 2, 5, 1, 24а, 8, 3, 6, 18, 18, 13, 32, 54, 55, 47, 2, 48, 35, 38, 24, 46, 49, 30, 16, 11, 19, 12, 8, 62, 59, 26, 6, 22, 29, 31, 9, 10, 45, 21, 40, 33, 39, 1, 7, 37, 41, 20, 42, 58, 17, 63, 4, 3, 14, 23, 43, 5, 60, 50, 57,  28-ма  №30, 13, 15, 4, 8, 5, 11, 7, 2, 1,  29-та  11, 2, 4а, 44, 29, 21, 33, 39, 38, 5, 36, 3, 1, 23, 15, 31, 26, 18, 10, 27, 25, 35, 4, 14, 30, 7, 8, 19, 37, 13, 16, 12, 41, 32, 40, 34, 42, 20, 24,  3-та  5, 7, 3, 1, 5, 9, 2, 4, 6,  30-та  11, 1, 8, 4, 15, 13, 2, 9, 3, 6,  32-ра  72, 2, 9, 4, 7, 1, 3, 5, 8, 11, 6, 2, 7, 3, 9, 4, 5, 5, 7, 2, 1, 9, 16, 10, 6, 8,  33-та  7, 2, 4,  34-та  11, 26, 3, 2, 23, 17, 7, 5, 15, 28, 27, 21, 19, 9, 13, 29, 1,  35-та  9, 1, 4, 17, 25, 11, 5, 21, 19, 3, 2, 23, 15, 7, 13, 29, 27,  36-та  5, 8, 7, 93, 2 2, 27, 21, 11, 32, 31, 14, 15, 94, 20, 74, 44, 27, 4, 12, 73, 43, 64, 18, 54, 50, 65, 61, 42, 34, 46, 6, 48, 14, 60, 2, 57, 25, 9, 69, 40, 13, 22, 19, 28, 38, 20, 52, 1, 92, 30, 26, 58, 49, 63, 33, 16, 59, 21, 11, 17, 24, 39, 15, 32, 45, 31, 37, 66, 68, 35, 56, 10, 75, 3, 62,  37-ма  20, 6,  38-ма  19, 12, 22, 9, 11, 27, 2, 8, 30, 5, 28, 33, 10, 3, 14, 29, 6, 32, 31, 23, 18, 15, 20, 17, 4, 35, 7, 13, 16, 25, 26, 21, 16, 42, 16,  39-та  13, 9, 11, 2, 7, 6, 3, 1, 10, 8, 17, 15, 5, 1, 2, 3, 5,  4-та  12, 46, 14, 39, 28, 15, 7, 3, 4, 34, 5, 9, 43, 13, 10, 45, 48, 17, 36, 32, 40, 29, 41, 8, 30, 11, 31, 2, 27, 6, 37, 1, 2,  42-ра  18,  43-та  22, 12, 3, 8, 1, 4, 24, 6, 15, 11, 20, 7, 2, 19, 10, 13, 14, 16, 25, 5,  45-та  45,  5-та  8, 11, 10, 13, 15, 14, 5, 2, 1, 4, 6, 7, 3,  6-та  3,  7-ма  13, 14, 12, 15, 4, 6, 9, 14а, 11, 3, 7, 1, 5, 10, 2, 8, 16, 18, 17,  8-ма  2, 8, 9, 11, 1, 7,  9-та  11, 4, 7, 3, 6, 8, 1, 9, 5, 2,  X-710 Кв.63  ,  Борова Гора  2, 4,  В Парцел 1,  Кв.35  ,  М. Грамаге  ,  ПИ 013001 Местност Св.Петка  Местност Св.Петка,  ПИ 87552.132.17  ,  ПИ 87552.2.109  ,  Стоп. двор  ,  УПИ XIII 23 Кв.1  ,  УПИ XVI Пл.260 Кв.16  ,    2, Стопански Двор, 71, Дивечово Стопанство

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Ярлово:   УПИ ХІІ-562,   Кв.55  ,  002159, Екатте 87552  ,  1-ва    8, 22, 16, 14, 11, 12, 10, 21, 1, 17, 18, 7, 9, 15,  10-та  15, 13, 16, 11, 17, 4, 14, 10, 1, 6, 9, 2, 19, 3, 20, 12,  11-та  18, 2, 10, 4, 3, 11, 21, 8, 7, 1, 16, 23, 5, 14, 17, 15, 13, 19,  13-та  4, 24, 1, 9, 23, 25, 10, 8, 11, 20, 3, 7, 26, 6,  15-та  11, 6, 4, 8, 2, 18, 9, 7,  17-та  21, 12, 13, 8, 9, 25, 19, 23, 2,  2-ра  38а, 22, 12, 20, 6, 26, 8, 1, 24, 3, 2, 18, 28, 10, 15, 13, 11, 5, 7, 4, 17, 14, 19, 16,  27-ма  60, 50, 57,  3-та  7, 3, 1, 5, 9, 2, 4, 6,  38-ма  16,  4-та  12, 46, 14, 39, 28, 15, 7, 3, 4, 34, 5, 9, 43, 13, 10, 45, 48, 17, 36, 32, 40, 29, 41, 8, 30, 11, 31, 2, 27, 6, 37, 1,  43-та  22,  8-ма  2, 8, 9, 11, 1, 7,  X-710 Кв.63  ,  М. Грамаге

Община Своге  

На 29.09.2020 г. /09:46 - 10:16 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Владо Тричков:   УПИ III-318,  Кв.218  ,  УПИ 12 Кв.72  ,  016031.11510.16.32  ,  1-ва    14, 16, 3, 20, 18, 10, 1, 1,  10-та  5 Бунгало, 10,  100  1, 2, 1,  104-та  36, 52, 50, 13, 48, 24, 32, 10, 68 Вила, 64, 6, 28, 44, 58, 4, 60, 30, 54, 38, 8, 56, 42, 46,  105-та  1,  106-та  1,  107-ма  2, Къща, 16,  109-та  10,  110-та  3, 19, 4, 11, 13,  111-та  15, 6, 17, 1, 11, 7, 4, 13, 16, 12, 19,   112-та  23,  113-та  1, 3, 9, 7,  114-та  1, 5, 6, 9, 2, 12, 10, 8, 16,  115-та  13, 3, 12, 8, 14, 10, 9, 7, 1,  116-та  15, 19, 23, 8, 16, 17, 6 В.З. Ромча, 4, 7, 10,  117-та  1,  119-та  3,  120-та  3, 2, 1, 4, 5,  126-та  67а, 79,  153-та  13,  17-та  2,  18-та  8, 4, 6,  19-та  53, 41, 37, 32, Вила, 31, 20, 5, 3, 21, 12, 4, 26, 35, 29, 11, 1, 7, 17, 30, 33, 2, 24, 14, 28, 22, 16,  2-ра  26, 24, 30, 22, 11, 12, 17, 13, 7, 3, 4, 28, 1, 9, 2, 19, 10, 6, 5, 8,  20-та  8, 2, 4, 11, 9, 3, 12, 1, 10, 4, 13,  21-ва    7,  22-ра  1,  23-та  2, 1,  25-та  12, 5, 14, 8, .12, 25, 8а, 4, 9, 11,  26-та  2, 1,  28-ма  1,  3-та  1, 9, 2, 3,  30-та  Кв.22, 13,  32-ра  11, 19, 9,  34-та  13, 29,  36-та  1,  37-ма  4 Къща, 15,  40-та  59, 33,  41-ва    4,  42-ра  6, 2,  43-та  4,  44-та  16, 5,  45-та  1,  5-та  10, №6, 16, 24, 61, 59, 38, 46, 50, 37, 55, 48, 32, 54, 36, 47, 29, 31, 41б, 34, 57, 49, 26, 20, 53, 44, 22, 52, 18, 43, 45, 16, 33, 42,  52-ра  4, 70,  55-та  7 Къща,  57-ма  № 2,  58-ма  9,  59-та  № 4, 42, 40 Къща,  6-та  2, 8, 1, 8а, 3, 10,  60-та  5 Вила, 59 Къща, 10а Къща,  61-ва    18,  62-ра  6, 4 Къща,  69 Та  16 Вила,  7-ма  10, 5, 3, 4, 11, 2, 7, 9, 21, 19, 1, 15, 17,  71-ва    25,  73-та  18 Вила, 16 Кв.Клисура,  74-та  8 Къща,  75-та  1,  76-та  7,  8-ма  4, 8, 1, 5, 6, 7, 10, 3, 2,  84-та  23, 7 Къща,  9-та  27, 25, 28, 55, 2, 10, 4а, 9, 6, 1, 1а, 4, 3, 7,  91-ва    3,  92-ра  1 Къща,  XII - 538  ,  XVІІІ-272 Кв.20  ,  Батулийска Битка  1,  Имот 3267  ,  Клисура  УПИ Xv-23,  Кв.3,  Кметство Втори Етаж  ,  М. Падината  ,  М.Ровините  ,  Мах.Вранил-Тунела  ,  Махала Голяма Лъка  Вила, УПИ VIII-31, Кв.15,  Махала Калугерица  УПИ ІV-853,  Кв.7, Вила,  Махала Клисура  Строеж, УПИ ХІ-8 Кв.2, Вила, Къща, УПИ XXV-244, Кв.17, Строеж, УПИ ХХІV-218,  Кв.16, Къща, Вила,  Махала Куклите  ,  Махала Орешец  ,  Махала Пехчаница  Вила,  Махала Ромча  Вила, Вила, Къща, Вила, 6 Къща,  Местност Бранишки Лозя  Пл. №74,  Синия Камък  ,  Стр.Полигон Горни Говедарник  ,  ул. 126 Мах. Голема Лъка  ,  ул. 148 и ул.  149 Мах. Калугерица  УПИ 2-184,  Кв.20  ,  УПИ 8 Кв 30  ,  УПИ IV Кв.99  ,  УПИ IX-550 Кв.45  ,  УПИ V-526,  527,  Кв.33  ,  УПИ VII-298,  Кв.23  ,  УПИ XI-539  Кв.41  ,  УПИ XV-623 Кв.36  ,  УПИ XXIII-33 Кв.4  ,  УПИ Х-39, 43  Вила, Вилна Сграда, Мах.Калугерица, Вила

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Владо Тричков:   153-та  13,  Мах.Вранил-Тунела  ,  Махала Калугерица  УПИ ІV-853,  Кв.7, Вила,  Махала Клисура  Махала Ромча  Вила,  ул. 148 И ул.  149 Мах. Калугерица  ,    Мах.Калугерица, Вила

На 28.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 29.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 30.09.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 01.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 02.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Луково:   Общ.Своге МТП  Орничето  ,    Вила, Къща, Местност Орничето

На 29.09.2020 г. /09:46 - 10:16 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Реброво:   Владимир Заимов  1,  Георги Раковски  302, 50,  Любен Каравелов  28,  Мах.Бивола  ,  Мах.Кори  ,  Мах.Огорелица  Вила Нов Живот,  Мах.Старо Село  Вила,  Стара Планина  24, 40

На 29.09.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ -  Реброво:   Георги Раковски  302,  Мах.Бивола  ,  Мах.Кори  ,  Мах.Огорелица  Вила Нов Живот,  Мах.Старо Село  Вила

Община Сливница  

На 28.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./   На 29.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./   На 30.09.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./   На 01.10.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./   На 02.10.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ -  Бърложница:   УПИ ІХ-Общ, Кв.2

На 29.09.2020 г. /12:00 - 15:00 ч./ -  Сливница,  Общ. Сливница:   ЖП.Гара  Топливо-Склад,  Иван Вазов  96, 118, 120, 94, 102, 108, 112, 110, 63, 116, 106, 122, 6, 126, 104, 114, 124, 100, 130, 98,  Пушкин  2, 1,  Сан Стефано  8, 6,  Хан Крум  1

ЧЕЗ
планирани прекъсвания
По статията работи:

3E news