НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за периода 01-05.06.2020 г.

fb
3E news
fb
29-05-2020 02:54:18
fb

На 02.06.2020 г.  /13:30 - 13:45 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Ласкар:   Алеко Константинов  4, 9, 6, 5, 7, 1, 3, 2,  Ангел Кънчев  5, 7, 9, 13, 11,  Васил Коларов  11, 6, 9, 8, 4,  Васил Левски  4, 7, УО ТП 2, 5, 9, 3, 2, 1, 8,  Георги Бенковски  3, 11, 5, 2б, 1, 8, 4, 10, 2, 7,  Гоце Делчев  7, 9, 5,  Иван Вазов  7, 3, 8, 5, 3а, 1а,  Кратово  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Н. Й. Вапцаров  6, 8, 12, 10,  Под Село,  Рила  3, 5,  Стоп. двор,  Стоян Едрев  16, 29, 20, 22, 18, 7, 24, 20а, 1, 4, 23, 19, 25, 9а, 27, 8, 35, 13, 2, 21, 3, 15, 33, 9, 11,  Христо Ботев  39, Уо Тп1, 61, 55, 69, 9, 59, 17, 63, 43, 22, 45, 4, 8, 31, 32, 67, 13, 2, 57, 51, 1, 21, 37, 30, 14, 10, 29, 2а, 40, 15, 16, 20, 11, 41, 36, 23, 33, 26, 25, 5, 28, 19, 12, 53, 3, 38, 6, 49,  Христо Смирненски  6, 8, 2, 4, 10, 4а, 1,  Чернялка  3, 7, 1, 3а, 5, 9, 17, 11,  Шипка  5, 1, 3, 2

На 02.06.2020 г.  /13:30 - 13:45 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Николаево,  Общ.  Плевен:   Алабин  1, 11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Варна  2, 5, 4, 6, 1, 10,  Васил Левски  5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, 10, 62, 57, 78, 5, 65, 51, 53, 49, 63, 64, 68, 74, 59, 61, 55, 66,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Волга  10, 7, 2, 5, 3, 6, 4,  Гоце Делчев  5, 4, 8, 10, 3, 2, 1,  Дон  2, 1,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Иван Вазов  5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил и Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Краварник,  Латинка  2,  Любен Каравелов  2, 3, 7, 1,  Марица  2, 6, 8, 4, 1,  Месност Коджакър,  Места  2, 4,  Местност Трите Дърве,  Никола Вапцаров  2, 6, 8, 3, 1,  Огоста  1, 3,  Одеса  2,  Осъм  3, 1,  Отец Паисий  13, 11, 9, 18, 14, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, 2,  П. Хитов  4, 2,  Панайот Волов  4, 1, 2,  Пирин  7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3,  Полтава  11, 9, 7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6,  Раковски  3,  Рила  13,  Родопи  6, 2, 4,  Росица  3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8,  Сергей Румянцев  11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20,  Сливница  3, 1, 7, 5,  София  12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11,  Странджа  10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6,  Струма  12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7,  Тимок  1,  Тунджа  6, 2, 1,  Хаджи Димитър  3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5,

Местност Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан. Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21,  Христо Ботев  3, 4, 15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11,  Христо Смирненски  3, 1, 2, 4,  Чернялка  9, 12, 14, 7, 11, 13, 32, 24, 26,  Шипка  23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3,  Ю. А. Гагарин  6, 9, 5, 16, 14, 17, 28, 12, 1, 2, 26, 15, 10, 20, 19, 8, 4, 3, 18, 30, 21, 24, 22, 23, 41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40,  Янтра  2, 4, 6

На 02.06.2020 г.  /13:30 - 16:30 ч. / -  Николаево,  Общ.  Плевен:   Алабин  11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13,  Васил Левски  10, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54,  Вит  1, 7, 8, 9, 3, 5, 2,  Волга  2, 5, 3, 6, 4,  Гоце Делчев  4, 8, 10, 3, 2, 1,  Дон  2, 1,  Дунав  3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1,  Елин Пелин  6, 10, 4, 2, 8,  Исперих  16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10,  Кирил и Методий  14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8,  Марица  2, 6, 8, 4, 1,  Огоста  1, 3,  Одеса  2,  Отец Паисий  2, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10,  П. Хитов  4, 2,  Панайот Волов  4, 1, 2,  Полтава  7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6,  Раковски  3,  Рила  13,  Родопи  6, 2, 4,  Росица  3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8,  Сергей Румянцев  11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20,  Сливница  3, 1, 7, 5,  София  12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11,  Странджа  10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6,  Струма  12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7,  Тунджа  6, 2, 1,  Хан Омуртаг  8, 2, 1, 4,  Хан. Аспарух  2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21,  Христо Ботев  15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11,  Чернялка  32, 24, 26,  Ю. А. Гагарин  41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40

На 02.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Брестовец:   Александър Петров  8, 14, 1, 4, 6, 6а, 3, 12, 3в, 2, 7, 3а, 9,  Александър Стамболийски  4, 6, 5, 2, 3, 1,  Бинка Парашкевова  18, 9а, 19, 27, 33, 28, 8, 7, 6, 29а, 13а, 10, 15, 11, 1, 16, 14, 20, 12, 17, 2, 1а, 3, 5, 31б, 4, 23, 29, 25,  Ген Тотлебен  29, 33, 39, 14, 35, 4а, 22, 31, 47, 23, 8, 6, 43, 49, 25, 41, 4, 37, 45, 16, 3, 10, 18, 20,  Георги Кочев  4, 6, 2, 8,  Георги Кочев  3, 17, 31, 40, 56, 9, 29, 32, 25, 52, 13, 15, 27, 38, 7, 44, 42, 36, 46, 33, 54, 19, 23, 5, 11, 48, 50, 21,  Елин Пелин  7, 2, 5, 3, 1,  Кв. 83 ПИ IV 673,  Лазар Генов  28, 18, 30, 27, 32, 42, 44, 29, 35, 38, 20, 21, 19, 26а, 34, 22, 17, 40, 24, 25, 26, 36,  Ловешка  6, 14, 12, 8, 4, 2, 10,  Любен Каравелов  2, 3, 1, 4, 6,  Младост  6, 1а, 8, 1, 11, 10, 3, 2, 7, 4,  Пейо Кр. Яворов  4, 6, 1, 2,  Рила  2,  Св. Св. Кирил и Методий  3, 23, 1, 5, 2, 4, 5а,  Стара Планина  2а, 3, 2, 6, 1,  Съединение  1,  Тодор Първанов  6, 6а, 8, 16, 18, 11а, 3, 5, 9, 11, 14, 2, 7,  Тодор Първанов  43а, 31, 49, 35а, 64, 48, 50, 37а, 60, 62, 35, 70, 78, 33, 54, 46, 39, 80, 56, 41, 68а, 29, 58, 74, 68, 76, 52,  Тученица  097025,  УПИ XVIII-95 кв. 89,  Хаджи Димитър  22, 5в, 12, 20, 26, 7, 16, 24, 18, 4, 5, 2, 6, 8,  Христо Ботев  27, 20, 14, 31а, 16, 18, 25, 31, 35, 29, 23а, 12, 33

На 02.06.2020 г.  /13:46 - 16:00 ч. / -  Плевен:   Дружба  223, 222

На 02.06.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч. / -  Плевен:   Васил Априлов  12, 8, 10,  Гренадирска  40, 40 Гж,  Прилеп  1, 15

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 14:15 ч. / -  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244  ,  670 Кв.  51,  ІІ и ІІІ  ,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 19, 24, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40, 8, 12, 6, 11, 2, 13, 3, 9, 4, 7, 16, 1,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Белмекен  6, 11, 4, 15, 2, 3, 7, 13, 9, 1, 5,  Бенковски  4, 2, 16, 14, 5, 1, 11, 10, 12, 9, 18, 7, 3, 8,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 23, 21, 1, 18, 19, 1а, 8, 31, 34, 7, 26, 14, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 14а, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  11, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 2,  Изток  7, 6, 5, 4, 1, 11, 3, 9, 2, 8,  Илинден  11, 2, 12, 3, 7, 15, 1, 5, 8, 6, 13, 4, 10, 9,  Край Село,  Крайцер Аврора  12, 15, 5,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9, 3, 2,  Местност Край Село,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 83, 63, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Правда  9, 17, 13, 15, 11, 1, 21, 3, 19, 5, 7,  Преслав  2, 9, 10, 11, 5, 14, 1, 4, 6а, 6, 16, 3, 12, 7, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Район Апк  14,  Раковски  1, 2,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 6, 12, 10, 8, 18, 1, 20,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 23, 30а, 13, 22, 24, 19, 5, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  Силистра  3, 13, 7, 9, 5, 1, 15, 2, 11,  срещу КАТ,  Стара планина  4, 2,  Стопански двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  УПИ 1,  Хайнбоаз  56, 38, 34, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 36, 50, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1, УПИ-XI и XII Кв. 50а, 7

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 14:15 ч. ; 17:45 - 18:00 ч. / -  Опанец,  Общ.  Плевен:   000259,  Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27,  Лозенка  7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 16:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 - 16:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 - 16:00 ч. / -  Плевен:   Драган Цанков  9, 5, 7, 11, 3,  Мара Денчева  10, 7, 8,  Петко Каравелов  10, 8 А, 8, 22, 9, 11, 6

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1,    7

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Плевен:   Генерал Колев  13, 4, 2, 14, 3,  Любен Каравелов  14, 20,  Петко Каравелов  18, 22, 16, 20, 14,  Сан Стефано  46, 54, 40, 48, 42, 44, 29, 58, 60, 68, 56, 62, 52, 27, 50, 31

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Радишево:   Аврора  3, 6, 4,  Атон  5а, 10, 8а, 6, 30, 3, 8, 12, 7, 1, 34, 14, 5, 28, 4, 32,  Васил Априлов  УО ТП 10,  Върха ПИ 029026,  Драва  22, 13, 7, 15, 19, 32, 6, 9, 14, 25, 5, 10, 12, 23, 24, 17, 36, 3, 11, 21, 34, 8, 20, 28, 30,  Емине  1, 4, 5, 8, 2, 6, 3,  Ивайло,  Кирил и Методий,  Център,  Местност Върха,  Николай Ракитин  1,  Пероника  14, 16, 13, 14а,  Прилеп  3, 4, 17, 11, 7, 1, 13, 2, 5, 19, 9, 16,  Родопи  5, 12, 11, 1, 18, 15, 8, 20, 10, 9, 22, 7, 17, 3, 6, 19, 16,  Стража Върха,  УПИ-XVIII-611 Кв. 23

На 03.06.2020 г.  /13:46 - 16:00 ч. / -  Плевен:   Дружба  с/у бл. 221,  222

На 03.06.2020 г.  /17:45 - 18:00 ч. / -  Буковлък:   11-ти декември  16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11,  244  ,  670 Кв.  51,  ІІ и ІІІ,  Аврора  2, 22, 34, 15, 38, 21а, 19, 24, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40,  Балкан  6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5,  Беласица  3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5,  Белград  8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26,  Бенковски  4, 2,  Богомил  29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33,  Буря  2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 23, 21, 1, 18, 19, 1а, 8, 31, 34, 7, 26, 14, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32,  Вежен  4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7,  Горталово  11,  Демокрация  24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9,  Димитровград  4, 14, 12, 8, 14а, 6, 16, 2,  Дряново  8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5,  Дунав  1, 2, 3,  Заводска  2, 8, 10,  Заря  6, 4, 8, 4а, 2, 8а,  Иглика  11, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 2,  Край село,  Латинка  4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10,  Люлин  6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1,  Майор Горталов  7, 6, 9,  Местност Край село,  Никопол  65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 83, 63, 6а, 53, 3, 37, 4,  Оборище  4, 2,  Орлица  10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9,  Патриарх Евтимий  8, 7, 6, 4, 9, 10,  Пирин  4, 3, 2, 1, 5,  Плевен  18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8,  Прилеп  3, 4, 1, 4а,  Рила  9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 6, 12, 10, 8, 18, 1,  Родопи  1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2,  Русе  5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7,  Сан Стефано  7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 23, 30а, 13, 22, 24, 19, 5, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4,  срещу КАТ,  Стара планина  4, 2,  Стопански двор,  Страцин  30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7,  Тимок  9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12,  Тодор Каблешков  3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4,  Трети март  9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21,  Тутракан  2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8,  УПИ 1,  Хайнбоаз  56, 38, 34, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 36, 50, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14,  Цар Иван Шишман  8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2,  Цар Самуил  16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5,  Център  3, 5, 7,  Шипка  1, УПИ-XI и XII Кв. 50а, 7

На 04.06.2020 г.  /13:15 - 18:00 ч. / -  Буковлък:     

На 04.06.2020 г.  /13:15 - 18:00 ч. / -  Опанец,  Общ.  Плевен:   Александър Стамболийски  10,  Асен Халачев  8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23,  Кирил и Методий  52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27,  Лозенка  7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18,  Трети март  73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84

На 04.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Радишево:   Васил Априлов  2, 4а,  Г. С. Раковски  5, 3, 1,  Драва  1,  Знеполска  8, 7, 6, 13, 3, 2, 4, 12, 1, 10,  Ивайло  1, 3,  Кирил и Методий  11, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Уо Тп 7, 7, 17, 9, Център,  Китка  1, 2,  Климент Охридски  15, 2, 35, 20, 26, 10, 21, 34, 12, 40, 11, 1а, 32, 5, 38, 16, 22, 42, 23, 14а, 36, 1, 24, 7, 27, 30, 25, 17, 6, 19, 4,  Милин Камък  3, 1,  Митко Палаузов  5, 13, 7, 15, 9, 1, 11,  Нестор Марков  6, 2, 5, 4, 3, 1,  Орлица  2,  Прилеп  29,  Ралица  11, 9, 1, 12б, 7, 10, 14, 12, 5, 2,  Република  2, 3, 4, 5, 1,  Рила  2,  Родопи  27, 29, 33, 25, 21, 23, 19, 37, 35

На 04.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Ясен,  Общ.  Плевен:  Витоша  4, 1а, 10, 8, 12, 2, 5, 3а, 3, 6, 1, 7, Генерал Колев  20, 18, 16, 22, 11, 7,  Генерал Скобелев  2а, 4, 2б, 2, 6, 4а, 1, Георги Димитров  49, 67, 65, 53, 57, 84, 51, 63, 78, 96, 100, 59, 82, 90, 55, 106, 80, 80а, 94, 92, 104, 76, 102, 61, 86, 88, 98, Иван Тод. Христов  9, 2, 14, 4, 18, 6, 5, 1, 12, 3, 8, 11, 13, 16, 7, 10, Локомотив  7, 2, 1, 3, 6, 5,  М-ст  Над село,  Никола Тинков  5, 1, 9, 7, 12, 4, 6, 11, 10, 8, Тимок  30,  Ю. А. Гагарин  13   

На 04.06.2020 г.  /13:31 - 18:00 ч. / -  Плевен:   Бреза  1,  Бряст  6, 2,  Кайлъка,  Местн. Кайлъка  Задядрениязавод,  Местн. Стража I  Вилна Сграда, 3, 331а,  Местн. Чаира, Почивна база,  Местност Стража 701  83,  Райски Кът  19,  Стража,  Стража 701  318к,  Явор  15, 17, 21, М-Стстражата-1

На 04.06.2020 г.  /13:46 - 18:00 ч. / -  Плевен, Дружество Стража 1,

На 05.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Върбица,  Общ.  Плевен:   Арда  2, 4, 1, 1а, Бачо Киро  4, 2, 6, 1, 3,  Витоша  1б, 1, 2, Генерал Гурко  11, 5, Гео Милев  1, 3, 2,  Георги Димитров  6, 3, 8,  Иван Вазов  17, 4а, 13, 9, 8, 2, 6, 11, 19, 1а, 15, 7, 1, 5, 3, 4,     Иван Тотев  2, 1, 7, 10, 11, 9, 3,     Коста Златарев  14, 12, 3, 6, 8, 2, 16, 13, 18, 1, 19, 7, 25, 4, 5, 10, 9, 23, 21, 23а, 11, 1а, 20,     Люлин  9, 5, 7, 1,  Люлин  9, 5, 7, 1,  Люлин  9, 5, 7, 1,  Н. Й. Вапцаров  2а, 2, 1а,  Осогово  3, 2, 1,  Пирин  12, 2, 3, 9, 6, 5, 13, 11, 10, 4, 14, 1, 8, 7,     Райко Даскалов  5, 10, 23, 18, 6, 21, 3, 16, 4, 19, 14, 15, 11, 12, 20, 7, 9, 13, 1, 2, Тодор Луканов  5, 3, 1,     Шипка  1, 2,   

На 05.06.2020 г.  /13:31 - 18:00 ч. / -  Плевен:   Дружба  Сервиз на Пежо,  Местн. Чаира,  Учебна база-Лвт, 10, 1, Каменоделска Работилница, Автосервиз, Произв. база-МТП, База, Складова База,  Чаталджа /Н. Доровски/  1

На 06. 06. 2020 г.  /09:01 - 12:00 ч. / -  Плевен:   Искър  5, 1, 3

На 07. 06. 2020 г.  /09:01 - 14:00 ч. / -  Плевен:   Бъкстон  7,  Възраждане  2, 1

Община Пордим  

На 01.06.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 - 17:30 ч. / -  Одърне:   Александър Стамболийски  15, 19, 13, 11,  Безименна  4,  Витоша  24, 32, 20, 26,  Димитър Благоев  54, 40, 17, 44, 9, 5, 48, 38, 21, 15, 50, 25, 46, 23, 13, 19, 42, 11, 7, 52,  Пенчо Славейков  8, 10, 1, 3, 6,  Пирин  1, 4, 10, 6,  Стара Планина  11, 1, 6, 5, 3а, 3, 4, 8, 14, 2, 12, 10, 7,  Хаджи Димитър  5, 3, 14, 24, 18, 1, 16, 20, 7, 22, 11, 3а, 13, 15, 21, 17, 19, 23, 9

На 01.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Тотлебен:   Асен и Петър  11, 1, 13, 2, 6, 9, 3, 5,     Велес  6, 7, 10, 1, 12, 2, 3, 8, 4,    Георги Димитров  5, 4, 2, 15, 13, 9, 1, 11, 3, 6, 7, Екзарх Антим Първи  1,     Иван Вазов  10, 3, 6, 4, 5, 1, 8, 2, 4а, Княз Борис Първи  3, 5, 1, 7,  Княз Борис Първи  3, 5, 1, 7,  Княз Борис Първи  3, 5, 1, 7,  Княз Борис Първи  3, 5, 1, 7,  Ниш  3, 2, 7, 4, 5, 6,   Отец Паисий Хилендарски  8,     Пирот  7, 3, 5, 1,     Райко Даскалов  4, 2, 1, 6, 3,     Хан Аспарух  17, 8, 3, 2, 24, 7, 5, 1, 22, 28, 20, 6, 16, 26, 3а, 12, 13, 11, 18, 30, 4, 14, 9,    Цар Освободител  6, 21, 25,    Цариброд  7, 5,   

На 02.06.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч. / -  Вълчитрън:   Алеко Константинов  6, 9, 5, 12, 14, 8, 16, 11, 4, 3, 1, 7, 2,  Александър Стамболийски  10, 21, 3, 22, 15, 20, 19, 9, 16а, 14, 11, 17, 4, 18, 13, 12, 25, 5, 29, 7, 27, 6, 8, 16, 31, 23,  Балкан  8,  Иван Вазов  11,  Македония  3, 6, 17, 11, 8, 1, 5, 9,  Паисий  3, 2, 1,  Райна Княгиня  12, 8, 6, 14, 1, 4, 3, 16, 5, 2, 10,  Черно Море  18

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Тотлебен:   Асен и Петър  11, 1, 13, 2, 6, 9, 3, 5,  Велес  6, 7, 10, 1, 12, 2, 3, 8, 4,  Георги Димитров  5, 4, 2, 15, 13, 9, 1, 11, 3, 6, 7,  Екзарх Антим Първи  1,  Иван Вазов  10, 3, 6, 4, 5, 1, 8, 2, 4а,  Княз Борис Първи  3, 5, 1, 7,  Ниш  3, 2, 7, 4, 5, 6,  Отец Паисий Хилендарски  8,  Пирот  7, 3, 5, 1,  Райко Даскалов  4, 2, 1, 6, 3,  Хан Аспарух  17, 8, 3, 2, 24, 7, 5, 1, 22, 28, 20, 6, 16, 26, 3а, 12, 13, 11, 18, 30, 4, 14, 9,  Цар Освободител  6, 21, 25,  Цариброд  7, 5

На 05.06.2020 г.  /13:46 - 14:00 ч. ; 17:30 - 18:00 ч. / -  Пордим:   IX Кв. 5,  VIII-1004,  Ал. Стамболийски  1, 23, 8, 6, 14, 12, 1, 7, 5, 9, 3, 11, 22,  Ангел Кънчев  7, 4,  Арда  2, 4,  Бачо Киро  1, 3, 4, 5,  Беласица  5, 8, 4, 7, 2, 6, 3,  Бенковски  1, 2, 3, 5,  Вапцаров  5а, 7, 2, 5, 4, 9,  Вит  1, 3, 5, 2, 8, 6, 4,  Димчо Дебелянов  3, 16, 14, 10, 5, 6, 4, 12, 2, 1а, 8, 1,  Дренска  9, 18, 13, 10, 8, 4, 14, 16, 1, 5, 8а, 7, 6, 11, 20, 2,  Зора  5, 2, 7, 4, 1, 11, 9, 8, 18, 15а, 17, 19, 10, 13, 15, 6, 12,  Иван Божинов  8, 14, 16, 3, 4, 11, 6, 21, 7, 12, 29, 23, 21, 27,  Имот 600006,  Стопански двор  извън регулация,  Искър  16, 8, 12, 5, 2, 18, 13, 15, 10, 7, 6, 22, 9, 3, 4, 17, 14, 1, 20,  Кала Тепе  9, 3а, 3, 17, 11, 16, 19, 7, 21, 8, 5, 14, 2, 13, 23, 14а, 15,  Капитан Галпер  2, 5, 15, 22, 6, 21, 25, 19, 10, 23, 20, 14, 8, 17, 18, 13, 3, 9, 11, 7, 4, 12, 16,  Кирил и Методий  2, 12, 14, 5, 10, 11, 4, 16, 9, 1, 15, 7, 13, 8, 3, 6,  Климент  23, 16, 19, 17, 21, 18, 39, 26, 37, 33, 29, 20, 31, 22, 35, 24, 25, 27, 5, 15, 4, 7, 13, 6, 9, 1, 10, 12, 3, 8, 11,  Люлин  1,  Марин Дринов  5, 7, 1,  Марица  5, 7, 4, 1, 2, 3,  Местн. Над града,  Зърнобаза Слънчев Дар,  Местн. Селището  Промишлена зона,  Мусала  5, 3, 2,  Неофит Рилски  7, 3, 9, 5, 15, 11, 13, 15,  Одеса  16, 19, 17, 15, 21, 18, 13, 20,  Осъм  7, 3,  Отец Паисий  18, 20, 16, 8, 1, 4, 3, 5, 6, 2, 7,  П. К. Яворов  13, 1, 11, 5, 15, 2, 3, 4, 10, 8, 7, 14,  Раковски  18, 7, 16, 22, 5, 13, 11, 20, 14,  Рила  7, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 1, 2,  Родопи  11, 7, 9, 10, 4, 1, 3, 5, 8, 6,  Сан Стефано  9, 11, 1, 21, 4, 8, 12, 23, 3, 17, 2, 6, 7, 7а, 13, 10, 15,  Славейков  21, 17, 19, 14, 15, 23, 10, 11, 5, 9, 6, 12, 14, 8, 13, 3, 7,  Солун  2, 3, 2а, 11, 5, 4, 9, 1, 7,  Средна Гора  22, 10, 18, 3, 7, 16, 4, 1, 2, 20, 5, 14, 6,  Струмица  5, 8, 7, 10, 1, 12, 14, 4, 2, 6,  Тунджа  2, 4, 7, 6, 3, 5, 1, 8,  УПИ-VІІІ-362, Кв. 62,  Христо Ботев  30, 27, 3, 16, 2, 25, 13, 21, 8, 22а, 10, 15, 12, 24, 20, 19, 17, 22, 14, 26, 6, 1, 7, 11, 9а, 23, 18, 28, 5, 9, 4,  Христо Смирненски  8, 4, 2, 4а, 6, 7, 12, 18, 10, 9,  Цанко Церковски  1а, 2, 6, 14, 10, 8,  Цар Освободител  36, 47, 28, 18, 1, 3, 6, 4, 7, 2, Спортна Площадка, 32, 41, 35, 29, 31, 23, 21, 24, 22, 18, 28, 20, 39, 43, 34, 30, 26, 33, 19, 15, 45, 37, 17, 14, 12, 16, 25,  Централна  38, 27, 42, 32, 36, 44, 40, 6, 1, 14, 23, 19, 25, 12, 24, Църква Св. Димитър, 17, 15, 7, 10, 16, 4, 18, 9, 26, 11, 22, 8, 20, Къща Музей,  Черно Море  8, 11, 14, 10, 15, 9, 7, 11а, 5, 2, 12, 1, 4, 13, 6, 2а,  Шипка  7а, 4, 7, 5, 3, 1, 9, 2,  Янтра  3, 8, 6, 4, 1, 5, 7, 2, Кв. 71 УПИ - XI, ТП-25, Парка със самолета

На 05.06.2020 г.  /13:46 - 18:00 ч. / -  Пордим:   Ал. Стамболийски  8, 6, 14, 12, 23,  Арда  2, 4,  Беласица  5, 8, 4, 7, 2, 6, 3,  Вапцаров  9,  Вит  1, 3, 5, 2, 8, 6, 4,  Димчо Дебелянов  3, 16, 14, 10, 5, 6, 4, 12, 2, 1а, 8, 1,  Иван Божинов  29, 23, 21, 27,  Имот 600006,  Стопански двор  извън регулация,  Искър  16, 8, 12, 5, 2, 18, 13, 15, 10, 7, 6, 22, 9, 3, 4, 17, 14, 1, 20,  Капитан Галпер  15, 22, 6, 21, 25, 19, 10, 23, 20, 14, 8, 17, 18, 13, 3, 9, 11, 7, 4, 12, 16,  Климент  39, 26, 37, 33, 29, 20, 31, 22, 35, 24, 25, 27,  Марин Дринов  5, 7, 1,  Марица  5, 7, 4, 1, 2, 3,  Местн. Над Града  Зърнобаза Слънчев дар,  Одеса  16, 19, 17, 15, 21, 18, 13, 20,  Осъм  7, 3,  П. К. Яворов  13, 1, 11, 5, 15, 2, 3, 4, 10, 8, 7, 14,  Раковски  18, 7, 16, 22, 5, 13, 11, 20, 14,  Сан Стефано  9, 11, 1, 21, 4, 8, 12, 23, 3, 17, 2, 6, 7, 7а, 13, 10, 15,  Тунджа  2, 4, 7, 6, 3, 5, 1, 8,  УПИ-VІІІ-362, Кв. 62  ,  Христо Смирненски  7, 12, 18, 10, 9,  Цанко Церковски  6, 14, 10, 8,  Цар Освободител  28,  Черно Море  8, 11, 14, 10, 15, 9, 7, 11а, 5, 2, 12, 1, 4, 13, 6, 2а,  Янтра  3, 8, 6, 4, 1, 5, 7, 2,    ТП-25

Община Червен бряг  

На 04.06.2020 г.  /13:30 - 17:16 ч. / -  Рупци,  Общ.  Червен Бряг:   Г. Димитров  49, 51, 33, 41а, 36, 28, 34, 53, 44, 52, 41, 58, 27, 43, 38, 32, 50, 56, 45, 35, 48, 47, 25, 31, 46, 29, 54,  Г. Стойчев  3, 2, 7, 1, 5, 4, 6, 11, 8, 13, 9,  Девети май  3, 8,  Девети септември  2, 13, 6, 1, 5, 10, 7, 8, 12, 16,  Малчика  4, 1, 3, 2, 7,  Хаджи Димитър  6, 7, 5, 1, 8, 9, 3,  Христо Ботев  6, 5, 9, 15, 2, 4, 3, 7, 1, 13, 11

На 02.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Червен Бряг:   Вихрен  3, 8, 6, 1, 4, 2,  Вукашинов  14, 20, 4, 12, 2, 3, 8, 10, 5, 9, 18, 7, 13, 1, 11, 17, 6, 16,  Ген. Колев  3, 5, 2, 1, 4

На 03.06.2020 г.  /13:30 - 18:00 ч. / -  Червен Бряг:   Панайот Волов  41, 47, 55, 61, 73, 62, 70, 59, 75, 51, 69, 53, 43, 64, 60, 45, 70а, 63, 67, 65, 49, 66

По статията работи:

3E news