НАЧАЛО » българия

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за периода 01-05.06.2020 г.

fb
3E news
fb
29-05-2020 02:30:15
fb

Община Тетевен  

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Тетевен:   Махала Свидово,  Къща Цветан

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Черни Вит:   Васил Левски  58, 28, 62, 20, 32, 26, 60, 72, 56, 22, 2, 54, 40, 18, 48, 24, 4, 68, 30, 50, 16, 36, 6, 70, 8,  Миковци  11, 9, 13, 4, 8, 20, 1, 18, 16, 21, 6, 12, 14, 7

На 02.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Черни Вит:   Братойо Петков  2, 1,  Васил Левски  124, 130, 146, 178, 140, 160, 164, 150, 188, 174, 122, 126, 78, 33, 144, 31, 176, 136, 170, 134, 132, 182, 180, 162, 184, 158, 172, 156, 154, 138, 166, 168, 128, 152, 186, 148,  Здравец  3, 1, 7,  Махала Петровци  Къща Мильо, Къща Пена, Къща Любомир, Къща Слав, Къща Йото, Къща Найден, Къща Христо,  Момина поляна  13, 2, 17, 3,  Петко Милев Страшния  2,  Христо Ботев  7, 39, 45, 37, 11, 31, 15, 43, 22, 25, 49, 19, 35, 13, 47, 23, 33, 27, 29, 17

На 04.06.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч. / -  Дивчовото:   20996. 12. 27,  20996. 7. 50,  20996. 8. 94,  Боровец  8, 3, 21,  Георги Бенковски  16, 38, 42, 56, 52, 10, 30, 21, 32, 2, 46, 3, 5, 36, 1, 40, 27, 44, 11, 19, 58, 20, 22, 6, 18, 3а, 24, 26, 48, 76, 62, 57, 59, 60, 39, 68, 47, 73, 69, 78, 77, 58, 81, 55, 35, 83, 80, 132, 45, 65, 41, 74, 126, 128, 61, 90, 75, 43, 29, 37, 53, 88, 67,  Йото Генков  5, 11, 50, 13, 9, 2, 63, 5, 4, 1,  Капитан Никола Войновски  18, 11, 33, 2, 7, 12, 16, 14, 4, 26, 1, 9, 8, 24, 13,  Мах. Зеленика,  Къща Стойо, Къща Христо, Къща Начко, Вила, 38, Къща Стоян, Къща Михал, Къща Петко, Къща Трайко,  Мах. Косица  6, Вила,  Местн. Боатин  2, 1, 3, Къща Сашо, Горски Дом Кордела,  Сава Младенов  9, 2, 7, 5, 35, 19,  

На 04.06.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч. / -  Тетевен:   Вършец  30,  Козница  Вили, Хижа,  Махала Байовица,  Къща Светла, Къща Гето, Къща Неьо, Къща Павел, Къща Мильо, Къща Маньо, Къща Вела, Къща Михал, Къща Цанко, Къща Петко, Къща Гена, Къща Султана, Къща Марин, Къща Христо, 1,  Махала Ванковци  Къща Мария, Къща Цако, Къща Василка, Къща Христо, Къща Марин, Къща Стойо, Къща Драган, Къща Тота, Къща Иван,  Махала Недковци  Къща Симеон, 3, УО ТП3,  Махала Свидово,  Къща Надежда, Къща Гето, Къща Димитър, Къща Диана, Къща Цветан,  Местност Банков дол,  Къща Иван,  Местност Гурга, Къща Димитър, Къща Нейко, Къща Иван, Къща Дило, Местност Недковци   Вила,   Къща Никола,   Къща Дило, Къща Грозьо,  Къща Мина,   Къща Иван,   Къща Петко,   Къща Николай,   Къща Ненчо,  Полатен  Къща Матьо, Къща Матей, Къща Симеон, Къща Христо, Матевци,   Трите Езера, Пещерата, Къща Цоко, Къща Илия, Къща Лазар

На 04.06.2020 г.  /14:01 - 17:00 ч. / -  Черни Вит: 80902. 18. 151,  Ангел Крачунов  1 Хижа,  Антийо Панчев  1,  Боровец  1,  Братойо Петков  2, 1,  Васил Левски  58, 28, 62, 20, 32, 26, 60, 72, 56, 22, 2, 54, 40, 18, 48, 24, 4, 68, 30, 50, 16, 36, 6, 70, 8, 354, 382, 195, 165, 396, 243, 255, 344, 179, 163, 404, 364, 167, 378, 366, 394, 191, 239, 408, 251, 360, 338, 430, 380, 171, 233, 414, 189, 185, 207, 400, 362, 241, 169, 213, 161, 229, 398, 157, 177, 348, 181, 223, 368, 406, 412, 390, 215, 426, 356, 217, 219, 253, 358, 372, 422, 211, 428, 197, 388, 342, 410, 340, 352, 205, 392, 107, 151, 145, 125, 131, 324, 113, 334, 141, 139, 153, 298, 119, 111, 330, 336, 129, 127, 147, 308, 115, 322, 143, 320, 318, 149, 294, 296, 137, 326, 123, 316, 155, 121, 302, 117, 135, 332, 109, 95, 276, 93, 270, 254, 242, 67, 264, 69, 71, 262, 272, 101, 83, 77, 99, 236, 266, 73, 258, 280, 97, 75, 85, 79, 282, 278, 91, 244, 232, 206, 226, 51, 196, 37, 194, 35, 41, 45, 220, 212, 208, 57, 218, 198, 222, 49, 43, 59, 61, 39, 210, 53, 202, 63, 200, 228, 47, 55, 124, 130, 146, 178, 140, 160, 164, 150, 188, 174, 122, 126, 78, 33, 144, 31, 176, 136, 170, 134, 132, 182, 180, 162, 184, 158, 172, 156, 154, 138, 166, 168, 128, 152, 186, 148,  Дели Пало  2, 10, 4, 11, 52, 6, 9,  Дружба  1,  Здравец  3, 1, 7,  Капитан Войновски  11, 26, 10, 4, 14, 7, 24, 22, 1, 18, 20, 5, 16, 8, 6, 38, 45, 43, 40, 42, 47, 30, 33, 35, 31, 25, 28, 32, 34, 29, 37, 41, 39,  Лазар Ралчев  4,  Махала Бръшленица  Къща Лала, Къща Марин, Къща Петко, Къща Милчо, Къща Лачо, Къща Павел, Къща Стоян,  Махала Делиевци  Къща Мразето, Къща Васил, Къща Дина, Къща Славчо, Къща Петър, Къща Марин, Къща Стойо, Къща Христина, Къща Дели, Къща Мария, Вила, Къща Петко, Къща Драган, Къща Симеон,  Махала Златевци  Къща Марин, Къща Петко,  Махала Петровци  Къща Мильо, Къща Пена, Къща Любомир, Къща Слав, Къща Йото, Къща Найден, Къща Христо,  Махала Платуница  Къща Стефан, Къща Цана, Къща Братой, Къща Иван, Къща Пойо, Къща Недялко, Къща Лальо, Къща Ничо, Къща Гена, Къща Димитър, Къща Баньо, Къща Марко, Къща Петко,  Местност Дъскот  20, Къща Цветомил,  Местност Остриля  5, 3,  Миковци  11, 9, 13, 4, 8, 20, 1, 18, 16, 21, 6, 12, 14, 7,  Момина Поляна  13, 2, 17, 3,  Нейо Крачунов  4, 3, 8, 2,  Орлов камък  3,  Остриля  7, 9,  Петко Милев Страшния  2,  Райна Княгиня  1,  Стоян Генков  3, 1, 6, 11, 8, 2, 4,  Хан Аспарух  3, 4, 2, 1,  Хан Крум  36, 28, 3, 10, 14, 26, 34, 12, 20, 8, 24, 18, 30, 6, 22, 6, 4,  Христо Ботев  7, 39, 45, 37, 11, 31, 15, 43, 22, 25, 49, 19, 35, 13, 47, 23, 33, 27, 29, 17, 204, 79, 87, 57, 111, 59, 129, 91, 12, 67, 117, 69, 61, 109, 105, 99, 73, 103, 55, 97, 71, 77, 83, 53, 115, 89, 65, 85, 63, 51, 93, 75, 95, 107, 125,    1 Месност Павлово, Хижа

На 05.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Български Извор:   112005  ,  Александър Стамболийски  9, 17, 20, 34, 4, 24, 11, 36, 28, 30, 19, 13, 32, 14, 7, 26, 18, 10, 1, 3, 2, 12, 15, 16, 6, 22, 5,  Васил Левски  20, 14, 24, 25, 6, 38, 19, 13, 17, 23, 5, 1, 7, 26, 18, 4, 12, 15, 9, 11, 3, 8, 28, 16, 10,  Георги Бенковски  23, 7, 22, 3, 31, 16, 30, 15, 14, 5, 21, 28, 18, 4, 19, 29, 32, 6, 1, 8, 36, 10, 13, 34, 17, 26, 35, 33, 20, 27, 24,  Мах. Солун   , Къща Ангел, 2, 1 ПИ 076019,  Никола Вапцаров  6, 5, 1, 7, 3,  Отец Паисий  11, 1, 8, 4, 5, 6,  Райна Княгина  14, 27, 8, 33, 31, 35, 10, 29, 25, 18, 37, 39, 16, 12,  Хемус  7, 5, 12, 6, 8, 3, 13, 10, 4, 1, 2

Община Троян  

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. / -  Дебнево:   Балкан  3, 1,  Видима  10, 21, 17, 19,  Възраждане  1, 4, 2, 3, 6,  Девети Септември  15,  Доктор Казаков  6, 13, 15а, 3, 15, 9, 1, 7, 17, 5, 4, 21, 19,  Дружба  11,  Златешка  5, 9, 3, 7, 4, 8, 2, 6, 1,  Калчо Консулов  8, 9, 2, 3, 6, 1, 7, 17, 19,  Клокотница  13, 3, 9, 10, 21, 15, 6, 27, 2, 7, 5, 8, 19, 12, 11,  Крайбрежна  14, 8, 2, 6, 16, 10, 4,  Люлякова  3, 1, 8, 18, 12, 10, 14,  Мир  4, 2, 6,  Оборище  4, 10, 1, 3, 5, 7, 2, 6,  Осми март  40, 31, 1, 58, 23, 78, 32, 41, 72, 48, 25, 35, 86, 8, 22, 16, 66, 62, 28, 33, 17, 20, 14, 37, 68, 4, 36, 74, 6, 09, 26, 24, 88, 9, 50, 27, 15, 43, 30, 2, 21, 52, 46, 5, 42, 82, 44, 7, 60, 45, 57, 47, 70, 80, 3, 54, 39, 38, 13, 34, 56, 64,  Първомайска  9, 3, 10, 5, 2, 6, 8, 7, 4, 11, 1,  Радецки  6, 2, 8, 4, 1,  Стара планина  3, 7, 4, 5, 6,  Троян  10, 3, 1а, 4, 7, 2, 1, 5,  Червено знаме  7, 3, 9, 2, 5,  Червещица  1, 9, 3, 5, 7

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. / -  Бели Осъм:   Стоян Българенчето  229, 176, 184, 146, 152, 107, 213, 191, 174, 219, 144, 168, 217, 270, 274, 190, 221, 205, 143, 249, 231, 158, 225, 150, 188, 193, 142, 114, 276, 166, 247, 134, 136, 272, 235, 223, 196, 245, 186, 198, 251, 132, 138, 241, 164, 189, 182, 154, 215, 148, 243, 96, 227

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. / -  Балабанско:   Район Центъра  Къща-Тодор, Къща-Дарина, Къща-Стефчо, Къща-Минко, Къща-радка,  , Къща-Марин,  , Къща-тина,  , Къща-Боряна, Къща-Илия, Къща-Весела,  , Къща-Пенко, Къща-Михаил, Къща-Христо,  , Къща-Мария, Къща-Боян, Къща -Тота,  , Къща-васил, Къща-Гергана, Къща-Петър,   Къща-Веселин, Къща-Нешо,  , Къща-Дочо, Къща-Недялко, Къща-Мита, 166 Вила, Къща-Атанас,  , Къща-Бонка, Къща-Гина, Къща-Иван, Къща-Митко, Къща-Добромир, Къща-Надка, Къща-Мариета, Къща-Милко, Къща-Спас, Къща-Тота, Къща-Ненка, Къща-Станка, Къща-Тихомир, Къща-Стефан,  , Работилница, Къща-Генади, Къща-Иванка, Къща-Нено, Къща-Найден, Вила, Къща-Георги, Къща-Илиян, Къща-Нанко, Къща-Хросто, Къща-Маргарита, Къща-Цонка, 95 Вила, Къща-Димчо

На 01.06.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч. / -  Троян,  Общ.  Троян:   Байкал  7 А, 8, 9, 3, 7, 3 А, 5, 4, 11, 2, 6, 1,  Балатон  1, 3,  Бочо Попов  7, 11, 9, 13, 3, 1, 5, 2,  Георги С. Раковски  44, 59, 53, 71, 51, 55, 1, 61, 63, 49, 67, 1, 59, 69,  Димитър Икономов-Димитрика  8, 52, 6, 19, 7, 9, 1, 5, 4, 55, 13, 10, 2, 15, 11, 17, 21, 3,  Христо Гадевски  4, 5, 1, 2, 3

На 02.06.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч. / -  Орешак,  Общ.  Троян:   9-та  20, 9, 3, 14, 24, 6, 12, 16, 26, 22, 11, 28, 30, 17,  Димитър Никифоров  12, 10, 8, 25, 21, 20, 17, 9, 7,  Иван Донев  5, 1, 18,  Стара Планина  128, 120, 115, 121, 130, 95, 100, 127, 106, 131, 101, 105, 97, 109, 93, 114, 108, 129, 111, 112, 123, 117, 126, 132, 113, 98, 116, 104, 110, 124, 88, 102, 133, 107

На 02.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. / -  Балабанско:   Мах. Магунска  Къща-Мария, Къща-Гено, Вила, Къща-Кръстьо, Къща-Пенка, Къща-Кольо, Къща-Банчо, Къща-Иван, Къща-Мирослав, Къща-Пена, Къща-Ненко, Къща-Цона, Къща-Ангел, Къща-Мита, Къща-Лалю, Къща-Веселин,   Къща-Тодорка, Къща-Христо, Къща-Симеон, Къща-Павли, Къща-Нено, Къща-Никола, Къща-Цочо, Къща-Кино, Къща-Владимир, Къща-Минко, Къща-василка, Къща-Елка, Къща-Валентин, Къща-Борис, Къща-Гечо, Къща-Кръстина,   Къща-Ценко, Къща-радка, Къща-Стефан, Къща-Пламена, Къща-Любка, Къща-Найден,  Район Центъра   , Къща-Илия

На 02.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. / -  Троян,  Общ.  Троян:   Георги С. Раковски  105, 107, 83, 89, 77, 79, 91, 99, 97, 95, 101, 93, 81, 103,  Христо Цонковски  6, 12, 1, 4, 2

На 02.06.2020 г.  /14:01 - 16:16 ч. / -  Дълбок дол:   Бреза  2, 5, 7,  Васил Христов  2, 21, 19, 4, 1, 3,  Гробарска  4, 23, 5, 3, 13, 38, 9, 19, 24, 25, 21, 10, 11, 27, 17, 22, 28, 29, 33, 15, 26, 12,  Мерата  9, 11, 13, 15,  Местност Поляната,  Орех  12, 10, 16, 6, 8, 14,  Петър Стойков  12, 5, 6, 2, 10, 8, 4,  Поникът  5, 8, 2, 1, 3, 7, 10, 6, 4, 12,  Първи Май  13,  Средни дял  2, 14, 16, 13, 1, 17, 12, 10, 8, 9, 18, 19, 3, 4, 7,  Старата Чешма  5, 1, 4, 8, 7, 2, 13, 12, 9, 11,  Стойко Цочев  1,  Тошко Тодоров  12,  Трифонова усойна  4, 6

На 03.06.2020 г.  /14:16 - 16:30 ч. / -  Борима:   Васил Левски  25, 93, 8, 37, 45, 44, 47, 23, 26, 42, 32, 22, 28, 35, 24, 31, 34, 29, 39, 51, 67, 46, 66, 21, 41, 19, 33,  Васильов  2, 8, 1, 6, 18, 14, 16, 10, 12,  Ген. Скобелев  7,  Генерал Тотлебен  6, 21, 8,  Гурко  7, 6, 48, 9, 3, 5,  Девети Септември  69, 61, 59, 62, 76, 65, 64, 70, 74, 27, 66, 12, 63, 68, 71, 78,  Дочо Съев  15, 10, 20, 14, 9, 24, 7, 12, 8, 28, 6, 3, 26, 19, 17, 22, 16, 5, 4,  Есперанто  6, 8, 4, 10, 1, 2, 12,  Иван Дочев  2, 7, 10, 8, 3, 4, 6,  Илия Маринов  11, 10,  Марин Стафунски  1, 2,  Минко Дочев  26,  Освобождение  3, 6, 8, 4, 12, 11, 2,  Петър Грошев  13, 17, 23, 11, 7, 22, 16, 26, 9, 3, 4, 20, 12, 24, 28, 6, 18, 15,  Победа  10, 1, 16, 6, 4, 2, 8, 12, 14, 9,  Райна Княгиня  3, 8, 1, 48,  Синчец  3,  Стара Планина  5,  Трети март  2, 8, 3, 6, 10, 7, 5, 1, 12,  Хаджи Димитър  3, 1

На 03.06.2020 г.  /14:16 - 16:30 ч. / -  Герман:   Хан Крум /31-ва/  9

На 05.06.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч. / -  Белиш:   Никола Панамски  1, 3, 5, 2,  Пенчо Чавдаров  14, 12, 1, 8, 16, 5, 3, 20,  Стара планина  68, 118, 48, 63, 114, 90, 34, 96, 106, 18, 126, 24, 13, 81, 101, 97, 102, 16, 108, 66, 112, 57, 103, 93, 60, 88, 58, 2, 79, 20, 39, 6, 27, 41, 37, 33, 44, 70, 110, 107, 9, 51, 4, 1, 75, 29, 19, 85, 105, 116, 86, 43, 26, 45, 91, 47, 67, 8, 22, 52, 5, 14, 3, 30, 28, 17, 32, 12, 15, 122, 120, 21, 50, 49, 84, 55, 100, 7, 76, 36, 82, 71, Обор, 87, 40, 46, 62, 124, 104, 59, 74, 61

Община Угърчин  

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Лесидрен:   Александър Стамболийски  29, 14, 35, 31, 21, 5, 18, 7, 13, 16, 11, 17, 23, 28, 34, 1, 19, 15, 27, 4, 8, 20, 39, 6, 25, 32, 22, 24, 37, 3,  Коман  1, 2,  Местност Ношаря  Колиба, 1 Колиба,  Орницата,  Раковска  3, 11, 15, 5, 10, 9, 7, 2, 13, 4, 12,  Стоян Петков  13, 5, 1, 6, 11, 9, 2, 8, 3,  Страцин  2, 3,  Христо Ботев  11, 20,  Христо Смирненски  11, 5, 7, 2, 9, 13, 17, 4, 14, 15,  Чаршията  15, 17, 2, 10, 3, 12, 13, 11, 19, 4, 9, 6, 7, 1,  Чуловдолска  8, 6, 7, 9, 4, 1, 10, 5, 2, 12, 3

Община Ябланица  

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Златна Панега:   Александър Стамболийски  6, 5, 10, 8, 1 Път София, 3, 17,  Васил Левски  3, 7, 5, 4, 2, 1,  Витоша  6, 20, 1, 22, 18, 16, 11, 15, 5, 2,  Георги Иванов  3, 4, 1,  Извор Златна Панега  7, 3, 1,  Кап. Петко Войвода  2, 4,  Никола Вапцаров  2, 1, 4,  Опълченска  31, 14, 37, 13, 59, 3, 9, 47, 60, 4, 30, 28, 26, 15, 34, 51, 36, 25, 68, 43, 64, 18, 19, 32, 16, 11, 35, 49, 7, 50, 29, 10, 22, 39, 44, 58, 62, 141, 48, 17, 46,  Път №103  ,  Стара планина  22, 27, 33, 32, 35, 24, 17, 19, 43, 10, 40, 8, 38, 20, 29, 41, 36, 26, 28, 39, 15, 25, 30, 42, 16, 12, 5, 45,  Стефан Караджа  1,  Христо Ботев  6, 8,  Шипка  18, 12 до блоковете, 17, 23, 35, 19, 22, 24, 31, 14, 25, 15, 20,   

По статията работи:

3E news