НАЧАЛО » българия

Печелим повече от търговията с въглеродни квоти напук на спада на цената им

27% е ръстът на приходите за първото полугодие, 40% увеличение на количеството търгувани разрешителни компенсира близо 20-те процента спад на цените през първото полугодие на 2017 г.

fb
3E news
fb
28-08-2017 12:14:00
fb

От началото на 2017 г. до 30 юни приходите от продажба на квоти въглеродни емисии на България възлизат на 114,03 млн. лв., което е с 27% повече в ссравнение със същия период на миналата година. Това съобщава Институтът за енергиен мениджмънт /EMI/, като се позовава на данните на Европейската енергийна борса.  

Причината за този ръст, според експертите на EMI, са по-големите количества квоти, предложени за продажба. Съгласно календара на Европейската енергийна борса на България са били разпределени 11,8 млн. квоти или с над 3,3 млн квоти повече спрямо първата половина на 2016 г.

От друга страна, средните аукционни цени за периода се движат между 4,58 и 5,11 евро/т. CO2., което представлява спад спрямо нивата от миналата година, когато цените са се движели между 4,89 и 6,52 евро/т. CO2. Причина за това е повишеното предлагане на въглеродни емисии спрямо предходната година.

България участва в съвместни аукционни заедно с още 24 европейски страни.  Общото количество квоти за тези страни в рамките на разглеждания период е  294 043 500 т. CO2. или 23% повече спрямо 2016.

До края на годината е малко вероятно да се случат съществени промени на цените на въглеродните емисии в посока нагоре.

На европейско ниво като краткосрочна мярка през февруари 2014 г. с цел ограничаване на спада на цените ЕК  отложи продажбата на 900 милиона квоти въглеродни емисии до 2019-2020 г.

Това изтегляне ("разтоварване") на квоти от търговете не намалява общия брой на квотите, които ще бъдат продадени на търг, а само разпределението на търговете във времето. Обемът на търговете беше намален съответно с  400 милиона квоти през 2014 г., 300 милиона през 2015 г., 200 милиона през 2016 г.

Като дългосрочно решение резервът за стабилност на пазара ще започне да функционира през януари 2019 г. Резервът ще трябва да се справи с текущия излишък от квоти, да  подобри устойчивостта на системата към големи шокове, като се коригира доставката на квотите, които ще бъдат продадени на търг, отбелязват от EMI.

Изтеглените 900 млн. квоти през периода 2014-2016 г., ще бъдат прехвърлени в резерв, вместо да бъдат пуснати на търг през 2019-2020 г. Неразпределените квоти също ще бъдат прехвърлени в резерва. Точната сума ще бъде известна едва през 2020 г. Пазарните анализатори обаче изчисляват, че до 2020 г. около 550-700 милиона квоти могат да останат неразпределени.

Считано от 2019 г. от тръжните количества всяка година следва да бъдат приспадани в резерва за стабилност на пазара количествата квоти, съответстващи на 12% от броя на квотите в обращение.  

Сред петте ключови предложения на Евроелектрик, които имат за цел да улеснят възможностите на електроенергийния сектор да бъде основният енергиен носител на декарбонизирана и конкурентоспособна Европа, отключвайки визията за устойчива и електрифицирана икономика,  е засилване на Европейската схема за търговия с емисии. Организацията предлага да бъде увеличен коефициентът на линейно намаляване за периода след 2020 най-малко на 2,4% (до 2020 той е в размер на 1,74%, а след 2020 е предвиден да нарасне на 2,2%), да се увеличи потенциалният размер квоти, които могат да постъпят в резерва за стабилност на пазара на 24% годишно, считано от 2019 до най-рано 2023. 

търговия с въглеродни квоти
България
енергийни борси
По статията работи:

Галина Александрова