АЕЦ „Козлодуй“ с 87 млн. лв. печалба за първото тримесечие

Добрите финансови показатели се дължат както на по-високата пазарна, така и на повишената регулирана цена на електроенергия

АЕЦ „Козлодуй“ приключва първото тримесечие на тази година с печалба от 87 млн. лв. след данъци. За сравнение, през първите три месеца на 2017 г. тя е била 49 млн. лв. По-добрият резултат е заради по-високите приходи. Атомната централа отчита  значително подобрение на финансови показатели спрямо същия период на 2017 г. , се посочва в отчета на дружеството представено пред финансовото министерство. Това, според доклада се дължи на ръста на реализацията от повишената средна пазарна цена за продажба на електроенергия и значителното повишение на регулираната цена. Дружеството подчертава основната цел свързана с безопасната експлоатация на атомната централа при производството на електроенергия, както и осъществяването в тази връзка на всички инвестиционни и ремонтни дейности.

Отчетният период се характеризира с нарастваща ликвидност и подобряващи се показатели за рентабилност, се посочва в отчета, като се обръща внимание на тенденцията за намаляване на задлъжнялостта в резултат на регулярното погасяване на лихви и главници по държавно гарантирания заем с Евратом.

В доклада са посочени и новите обстоятелства на борсовия енергиен пазар.

Произведената електроенергия (бруто) през посочения период е в размер на 4 543 511 МВтч. Производството е с 2,5 % повече или със 112 810 МВтч повече от сравнявания период на предходната година. Съответно реализираната електроенергия е с почти 3 процента повече.

Предвид отварянето на пазара от дружеството отчитат и понижение на продажбите по регулирани цени със 7,3 %, както и повишение с 8,1% на реализираните количества на пазара. Съотношението между продажбите в регулираната и нерегулирана част на пазара през първото тримесечие на тази година е съответно 31% към 69 %, като делът на свободната продажба бележи ръст от 3,4% в сравнение със същия период на миналата година, отчитат от централата.

Продажбата от електроенергия през първото тримесечие на 2018 г. е на стойност 283 млн.лв. Или 28,4 % повече в сравнение със сравнявания миналогодишен период. Приходите от регулирания пазар се увеличават със 70 % или с 30 млн. лв., заради по-високата регулирана цена.
Приходите от реализацията на пазара за първото тримесечие растат също и то значително – с 18,7 % или 35 млн. лв. Това, според отчета се дължи на доставки, договорени през миналата година, когато и цените на пазара са били по-високи.


Производството на топлоенергия от  централата през първото тримесечие е 91 687 Мвтч, а приходите са равни на тези от миналата година – близо 1 млн. лв

Общо приходите на АЕЦ „Козлодуй“ за първото тримесечие на 2018 г. се увеличават с 27,23 % до 299 млн. лв. (или с 64 млн. лв. повече) при 235 млн. лв. за миналата година.

Съответно разходите на дружеството също растат – с 11 % до 200 млн. лв. за сравнявания период. Това в частност се дължи на по-високите разходи за ядрено гориво, поради разликата в конфигурацията на горивните касети, увеличението на разходите за вноски в двата ядрени фонда (Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения – ИЕЯС и РАО), Фонд Сигурност на електроенергийната система, както и увеличение на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация.

АЕЦ „Козлодуй“ приключва първото тримесечие на тази година с печалба от 87 млн. лв. след данъци. За сравнение, през първите три месеца на 2017 г. тя е била 49 млн. лв. По-добрият резултат е заради по-високите приходи.От годишния отчет (за 2017 г.) пък става ясно, че атомната централа има да събира значителни суми от длъжници, като най-голям такъв е НЕК. Според коментара (в частта за рисковете пред дружеството), АЕЦ „Козлодуй“ е изложена на кредитен риск с висока степен, поради това, че основният дял на вземанията на дружеството е концентриран в свързано лице, НЕК ЕАД. Размерът на непогасените задължения от НЕК към 31 декември 2017 г. са нараснали до 157 929 хил. лв., става ясно от годишния отчет и се обмисля ново споразумение за разсрочване и/или договори за цесия. Сред длъжниците са още ТЕЦ „Марица Изток 2“, както и Аркадия сървисиз и Енергийна финансова група.

Ръководството на централата в годишния отчет изразява очакванията си за развитието на свободния пазар на електроенергия и реализация на производството.  Според него, за миналата година, общо реализираните приходи от централата са в размер от 930 398 хил. лв. , от които 909 712 хил. лв. са от продажбата на електроенергия. Според данните  за 2017 г. по средствата по EBITDA са 322 171 хил.лв. Дружеството отчита значителен ръст на паричните средства, основно в резултат на постъпленията от продажба на електроенергия по свободно договорени цени – 141 11 хил. лв. в сравнение с 2016 г. и свиване на консултантските услуги.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари